Consultare europeana pe tema neutralitatii retelelor de internet

Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind aspectele gestionării traficului internet legate de neutralitatea reţelei, prin care urmăreşte să afle opiniile părţilor interesate privind calitatea serviciului, consideraţii tehnice şi economice şi eventualitatea ca libertatea reţelei să fie afectată, pentru a stabili dacă noile reglementări din domeniul telecomunicaţiilor sunt suficiente pentru a aborda aceste probleme.

Consultarea lansată de Comisia Europeană la finalul lunii iunie este deschisă până la data de 30 septembrie 2010 tuturor celor interesaţi de aspecte legate de neutralitatea reţelelor internet – furnizori de servicii şi de conţinut, consumatori, instituţii şi cercetători. Aceştia sunt invitaţi să răspundă unor întrebări privind aspecte cheie legate de conceptul de neutralitate a reţelei – autorizarea furnizorilor de internet să adopte practici de gestionare a traficului prin care să dea prioritate unui anumit tip de trafic pe internet în dauna altuia, determinarea unor efecte inechitabile pentru utilizatori prin aceste practici sau limitele intervenţiei UE pentru a asigura echitatea pe piaţa internetului.

Lansată la iniţiativa Vicepreşedintelui Comisiei Europene pentru Agenda digitală, Neelie Kroes, care şi-a declarat angajamentul de a menţine internetul deschis şi neutru, consultarea va fi inclusă într-un raport al Comisiei privind neutralitatea reţelelor internet, care urmează să fie prezentat până la sfârşitul acestui an şi care va exprima opinia Comisiei cu privire la necesitatea unor iniţiative sau orientări suplimentare în acest domeniu.

„Invităm atât reprezentanţii industriei, cât şi utilizatorii finali de internet din România să participe la consultarea lansată de Comisia Europeană şi să îşi exprime punctul de vedere cu privire la problemele ridicate pe tema neutralităţii reţelelor internet. Este important să avem cât mai mulţi participanţi din ţara noastră pentru ca interesele lor să se regăsească în eventualele reglementări sugerate de Comisie în urma analizării rezultatelor consultării”, a declarat Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM.

În contextul inovaţiilor importante apărute în ultimii ani în domeniul internetului, precum introducerea transmisiilor de voce prin protocol de internet (voice over internet protocol – VoIP), cu ajutorul cărora apelurile voce pot fi transmise prin internet, a transmisiilor video în timp real (video streaming) sau a serviciilor de televiziune prin reţele IP (IPTV), furnizorii de servicii de acces la internet au elaborat instrumente pentru a face distincţie între diferitele site-uri internet şi aplicaţii accesate în reţeaua lor, promovând utilizarea eficientă a reţelei – „gestionarea traficului” pentru furnizarea de servicii premium. Aceste tehnici pot avea însă ca efect un acces încetinit la serviciile sau aplicaţiile considerate neprioritare, în cadrul unei conexiuni fixe sau mobile, sau o calitate mai scăzută a altor servicii, iar tratarea diferită a fluxurilor de date poate aduce prejudicii utilizatorilor şi poate submina caracterul deschis al internetului.

În România, analizele ANCOM arată că practica mai multor furnizori de servicii de acces la internet este de a specifica unele restricţii cu privire la accesul la aplicaţii de tip VoIP pentru anumite pachete de servicii în contractele-cadru cu utilizatorii finali. Utilizatorii finali care contractează servicii de internet sunt sfătuiţi să citească cu atenţie şi integral contractele pe care urmează să le încheie, furnizorii fiind încurajaţi, în baza Deciziei preşedintelui ANC nr. 77/2009 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, să pună la dispoziţia publicului informaţii privind preţurile şi tarifele aplicabile, precum şi condiţiile de conectare şi utilizare a serviciilor.  

În plus, conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 304/ 2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, republicată, contractele între utilizatorii finali şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului trebuie să conţină un set de clauze minime privitoare, printre altele, la serviciile furnizate, nivelurile de calitate oferite, precum şi termenul în care se realizează conectarea iniţială.

Consultarea lansată de Comisia Europeană poate fi accesată online de persoanele interesate până la data de 30 septembrie 2010, aici.

Bucuresti, 15.07.2010

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *