free download 78 travel guides written by experts

Construirea noului viitor urbanistic al Regiunii Dunarene

– undă verde pentru formarea de consorţii şi generarea de proiecte

Cu ocazia Forumului organizat de Primăria Viena, Asociaţia Oraşelor din Austria, TINA Viena, Consiliul Oraşelor şi Regiunilor Dunării (CODCR) şi DG Regio-Comisia Europeană, la sediul Municipalităţii Viena, în perioada 9-10 decembrie 2013, la care a participat şi o delegaţie din partea CLDR – Platforma Comunităţilor Locale Riverane Dunării din România, au fost puse bazele Platformei Urbane a Regiunii Dunării, iniţiativă destinată să sprijine organismele de implementare a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) şi Comisia Europeană în direcţia unei „guvernanţe pe mai multe niveluri” şi să servească drept Partener  Strategic al guvernelor naţionale în procesul de aplicare a Strategiei.

Prin apelul supus dezbaterii şi prezentat în mod oficial în cadrul lucrărilor de purtătorul de cuvânt al CODCR, Ivo Gonner – Primarul Oraşului Ulm (Germania), se menţionează că fondarea Platformei Urbane a Regiunii Dunării va realiza o extindere sistematică a cooperării între metropolele şi oraşele danubiene printr-un schimb de informaţii, experţi şi bune practici, prin studii comune, conferinţe şi strategii, având în centrul lor transpunerea în practică a SUERD. În acelaşi text, se arată că acest proces de cooperare mult mai strânsă va fi posibil printr-o colaborare cu Grupul de Lucru al Regiunilor Dunării (ARGE) şi cu celelalte reţele urbane sau structuri asociative ale municipiilor şi oraşelor din Statele Membre SUERD, pe baza unei platforme electronice monitorizată de reprezentanţii aleşi ai acesteia (Comitetul de Monitorizare) şi a unui Secretariat, localizat la Viena. Miza finală a întregului demers este realizarea dezideratului enunţat de Comisia Europeană ca bazinul riveran al Dunării să devină o veritabilă regiune a secolului XXI, mult mai sigură şi mai încrezătoare, una dintre cele mai atractive din Europa.

Reuniunea s-a bucurat de prezenţa şi mesajele-cheie ale unor personalităţi precum: Comisarul European pentru Dezvoltare Regională. Johannes HAHN, Primarul General al Vienei, Michael HAUPL; Preşedintele CODCR, Petre LANGER; Directorul pentru Relaţii Internaţionale al Primăriei Viena, Matti OLLINKARI; Primarul Bratislavei, Milan FTACNIK; Coordonatorul Ariei Prioritare 10, Kurt PUCHINGER; Secretarul General al Consiliului Municipalităţilor şi Regiunilor Europene, Frederich VALLIER; Primarul Municipiului Bucureşti, Sorin OPRESCU.

În intervenţia sa din cadrul Mesei Rotunde a primei zile, reprezentantul Platformei CLDR România, Sever AVRAM, Preşedinte Executiv al Fundaţiei EUROLINK-Casa Europei, a insistat în mod special asupra provocărilor şi dificultăţilor legate de transpunerea SUERD în zona României şi Bulgariei, prezentând un set de recomandări şi propuneri concrete de îmbunătăţire a procesului, rezultate în urma desfăşurării recentului Dialog Financiar Dunărean şi a Conferinţei de Transfer a Bunelor Practici de la Bucureşti. Scopul principal urmărit ar fi acela de a se reuşi o interconectare mai bună între partenerii şi beneficiarii potenţiali de finanţare şi cei care sunt responsabili de gestionarea programelor respective de finanţare. Dificultatea bancabilizării proiectelor dunărene se loveşte de un obstacol suplimentar legat de slaba interacţiune cu sistemul financiar-bancar şi absenţa unei scheme de garantare a creditelor bancare pe care Guvernul să o sprijine pentru ca băncile comerciale să se poată implica în susţinerea acestor proiecte, încă din etapa de elaborare a studiilor de fezabilitate.

În concluzie, însăşi derularea Forumului a reprezentat în sine un succes şi o impulsionare a unor proiecte curente sau potenţiale, dar a scos în evidenţă şi aspecte care nu sunt încă pe deplin elucidate sau rezolvate. De pildă, recomandarea Comisarului European Hahn, privind alocarea prin bugetul de stat a unui procent de 5% pentru a se putea susţine tehnic formarea de consorţii şi prefinanţarea unor proiecte nu a fost încă pusă în aplicare în mod expres în România. De asemenea, creşterea gradului de receptivitate din partea autorităţilor centrale de gestiune, în special legat de problematica finanţării iniţiale, propusă de Forumul Societăţii Civile a Dunării, rămâne în continuare un deziderat neîmplinit, atât la nivel naţional, cât şi pan-european. Cu toate acestea, printr-un lobby inter-instituţional mult mai concertat, majoritatea preopinenţilor au apreciat că relansarea economică şi socială prin SUERD ar putea fi cu putinţă, în măsura în care va exista un veritabil transfer de bune practici, cât şi spaţiul unei armonizări administrative, decizionale şi în domeniul „reformei spaţiale” în bazinul dunărean.

Pentru informaţii suplimentare, cât şi pentru iniţierea unor noi demersuri şi proiecte, cei interesaţi se pot adresa în scris SecretariatuluI Platformei CLDR, cât şi al Catedrei Internaţionale Onorifice „Jean Bart”, la adresa info@houseofeurope.ro.

Bucuresti, 12.12.2013

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *