Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Conferinta ENPARD pe tema modernizarii strategice a agriculturii in tarile din vecinatatea UE

Înalți funcționari din domeniul agriculturii din țările din vecinătatea Uniunii Europene s-au întâlnit ieri şi azi la Bruxelles pentru a discuta despre modernizarea sectorului agricol din țările lor în cadrul unei Conferințe pe tema Programului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală pentru țările din vecinătatea Uniunii Europene (ENPARD).

ENPARD este o inițiativă politică nouă, care face parte din angajamentul UE pentru o creștere incluzivă și stabilitate în vecinătatea sa și recunoaște importanța potențială a agriculturii din punctul de vedere al securității alimentare, al producției sustenabile și al ocupării forței de muncă din mediul rural.

Comisarul Dacian Cioloș (Agricultură și Dezvoltare Rurală) și comisarul Štefan Füle (Extindere și politica europeană de vecinătate) au deschis împreună conferinţa în cadrul căreia au prezentat viziunea și abordarea programului, pentru funcționarii de nivel înalt responsabili cu agricultura, dezvoltarea rurală și cooperarea internațională din toate țările aflate la sud şi la est de Uniunea Europeană, partenere în cadrul politicii europene de vecinătate.

Conferința a oferit participanților posibilitatea de a purta discuții aprofundate despre modul în care programul poate răspunde cel mai bine dificultăților din zonele agricole și rurale ale propriilor țări. Totodată, participanții au aflat despre experiențele acumulate în noile state membre ale Uniunii Europene (UE-12) în privința modernizării agriculturii și a zonelor rurale, fiind prezentate lecții învățate în cadrul programelor SAPARD și IPARD, care au adus rezultate semnificative în faza de preaderare.

„Prin această conferință, Comisia Europeană transmite un semnal foarte clar cu privire la dorința noastră de a face din agricultură nucleul relației cu vecinii și prietenii noștri din sud și est. Concret, suntem gata să ne împărtășim experiența și know-how-ul în cadrul unui parteneriat solid pentru dezvoltare rurală și pentru valorificarea sustenabilă a potențialului agricol al acestor regiuni. Acesta este sensul programelor ENPARD. Nu este vorba doar despre finanțare, ci și despre metodele de lucru care s-au dovedit eficiente în special în faza de aderare a noilor state membre ale Uniunii Europene”, a declarat Comisarul Dacian Cioloș.

„ENPARD va contribui nu numai la crearea mai multor locuri de muncă, ci și la ameliorarea calității vieții pentru populația din zonele rurale. Mai mult decât atât, sprijinul acordat agriculturii și dezvoltării rurale reprezintă și un element esențial al angajamentului UE pentru o creștere incluzivă în țările învecinate”, a subliniat Comisarul Stefan Füle.

Conferința poate fi urmărita pe internet (in direct sau înregistrarea) la următoarele linkuri:
Joi 31 mai 2012 10.00-17.00: //scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=c922de9e01cba8a4684f6c3471130e4c
– Vineri 1 iunie 2012 09.00-12.30: //scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=54fda78aa8a09b4d77b5aaec57b75028

Context

ENPARD a fost creat prin două comunicări comune ale Comisiei Europene și ale Serviciului European de Acțiune Externă, din martie și mai 2011.

UE oferă tuturor țărilor partenere posibilitatea de a participa la un dialog pe tema ENPARD și este pregătită să îi ajute la implementarea politicilor ENPARD și a reformelor conexe pe toți cei angajați să transforme agricultura/dezvoltarea rurală într-un sector prioritar al cooperării lor cu UE. Acest lucru va include asistență în pregătirea strategiilor de dezvoltare agricolă și rurală pe termen lung împreună cu toate părțile interesate relevante, precum și în crearea capacităților instituționale necesare la nivel național și local. ENPARD se va baza pe experiența dobândită de UE în procesul de reformare a agriculturii și a zonelor rurale în țările aflate în faza de preaderare și va ține seama de diversitatea experiențelor și a eforturilor din țările partenere. ENPARD adoptă, de asemenea, o abordare strategică și holistică, cu accent puternic pe participarea societății civile și a părților interesate din sector.

Strategia sectorială națională, care definește provocările și obiectivele sectoarelor, constituie baza unui dialog politic între UE și partenerii săi. Pentru ENPARD, dialogul ar trebui să conducă la programe de lucru multianuale comune, pregătite de țările partenere și convenite cu UE, în cadrul cărora țările să își definească obiectivele politicilor în materie de agricultură și dezvoltare rurală. Acest dialog va facilita și schimburile regionale și va contribui la identificarea acțiunilor-pilot acolo unde este necesar.

Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, s-a adresat la rândul său participanţilor, prezentând perspectiva unei țări învecinate asupra modului în care trebuie adaptat ENPARD în funcție de provocările și necesitățile naționale. La conferinţă au participat oficiali din: Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Croația, Israel, Iordania, Liban, Libia, Republica Moldova, Maroc, Teritoriile Palestiniene Ocupate, Tunisia și Ucraina, precum și reprezentanți ai FAO.

Pentru mai multe informații:
Conferința: //ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=48514
Politica europeană de vecinătate, //ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
Comunicările prin care a fost creat programul ENPARD: //eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0200:FIN:EN:HTML și //ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_en.pdf
SAPARD: //europa.eu/legislation_summaries/agriculture/enlargement/l60023_en.htm
IPARD: //ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard/index_fr.htm

Bruxelles / Bucuresti, 01.06.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *