metalshow

Conditiile de piata pentru consumatori continua sa se imbunatateasca

Tabloul de bord al piețelor de consum (a zecea ediție) indică îmbunătățirea performanțelor tuturor piețelor de consum.

Această îmbunătățire este deosebit de marcantă în cazul piețelor de mărfuri, în timp ce piețele de servicii constituie în continuare principala sursă de insatisfacție.

„Piețele ar trebui să fie în slujba consumatorilor și nu invers,” a declarat comisarul pentru protecția consumatorilor, Neven Mimica. „Tabloul de bord al piețelor de consum pe care l-am publicat astăzi demonstrează că, în ansamblu, condițiile de piață sunt pe cale de a se îmbunătăți în ceea ce îi privește pe consumatori. Cu toate acestea, mai rămân multe de făcut, îndeosebi în privința serviciilor și a energiei. Împreună cu colegii mei din cadrul Comisiei Europene, ne străduim să soluționăm aceste aspecte, prin intermediul directivei privind conturile de plăți,al pachetului privind „un continent conectat” sau prin înlesnirea schimbării furnizorilor.”

Tabloul de bord al piețelor de consum din 2014:

Tabloul de bord al piețelor de consum analizează performanța a 52 de piețe de consum, de la piața autovehiculelor de mâna a doua la piața serviciilor de cazare în timpul concediului. Piețele sunt clasificate în urma punctajelor acordate de consumatori, într-un sondaj desfășurat la nivelul întregii UE1, pe baza a 4 criterii: comparabilitatea ofertelor, încrederea în întreprinderi, probleme și reclamații și gradul de satisfacție în ceea ce privește întreprinderile. Concluziile principale sunt următoarele:
• Performanța piețelor se îmbunătățește: Conform evaluării globale, performanța piețelor2, în toate țările și în ceea ce privește toate piețele, a cunoscut o ușoară ameliorare între 2012 și 2013. Acest lucru confirmă tendința observată începând cu 2010, deși diferențele de la piață la piață și de la țară la țară persistă.
• Piețele de mărfuri funcționează mult mai bine decât piețele de servicii, cu toate că discrepanțele au fost treptat reduse. Comparativ cu 2012, unele dintre piețele cu performanțele cele mai slabe, cum ar fi piața combustibililor pentru autovehicule și cea a serviciilor feroviare, au cunoscut cea mai spectaculoasă îmbunătățire.
• Serviciile bancare constituie în continuare cel mai problematic sector, piețele produselor de investiții și ale împrumuturilor ipotecare situându-se la coada clasamentului și cu mult sub media înregistrată de sectorul serviciilor. Dat fiind climatul economic actual, garantarea faptului că serviciile financiare funcționează în interesul consumatorilor reprezintă o componentă esențială a politicii UE privind protecția consumatorilor.
• Piețele de telecomunicații se situează mult sub medie în special în ceea ce privește încrederea consumatorilor, alegerea furnizorilor și gradul general de satisfacție al consumatorilor și înregistrează cel mai mare număr de probleme și reclamații dintre toate clusterele de piețe. În schimb, punctajele pentru comparabilitate și ușurința de a schimba furnizorii sunt peste medie, ratele de schimbare a furnizorilor fiind cele mai ridicate dintre toate clusterele de piețe. În septembrie 2013, Comisia a adoptat pachetul privind „un continent conectat”, având drept obiectiv eliminarea tarifelor de roaming până în 2016 și îmbunătățirea opțiunilor consumatorilor în privința furnizorilor de servicii de telecomunicații.
• Performanțele piețelor utilităților publice, în special cele ale pieței energiei electrice și ale pieței gazului, sunt de asemenea cotate de consumatori ca fiind sub medie. În pofida recentelor îmbunătățiri, piețele utilităților publice continuă să înregistreze rezultate slabe în ceea ce privește comparabilitatea ofertelor, alegerea furnizorilor, ușurința de a schimba furnizorii și schimbarea efectivă a furnizorilor. Comisia colaborează cu principalele părți interesate pentru a crește transparența ofertelor și a facturilor (în materie) de energie electrică, pentru a asigura accesul consumatorilor la propriile date de consum și pentru a facilita schimbarea furnizorilor.
• Atât piața autovehiculelor de mâna a doua, cât și piața combustibililor pentru autovehicule continuă să înregistreze rezultate mult sub medie. Recent a fost finalizat un studiu aprofundat al UE vizând piața combustibililor pentru autovehicule.

Principalele concluzii ale studiului privind combustibilii pentru autovehicule:
Studiul confirmă faptul că prețurile combustibililor variază în mod frecvent, în unele țări ele variind chiar de mai multe ori pe parcursul unei zile. Acest aspect este crucial în cazul unei piețe în care deciziile de achiziționare/cumpărare ale consumatorilor se bazează în principal pe oferta de preț. În unele state membre, site-urile web specializate în compararea prețurilor au devenit așadar un instrument utilizat de organismele de reglementare cu intenția de a spori transparența prețurilor. Studiul evidențiază îndeosebi cazul Austriei, țară în care toți comercianții care vând cu amănuntul combustibil trebuie să notifice modificarea prețurilor, legislația relevantă permițând o singură creștere a prețurilor pe zi. Acest lucru a asigurat o mai bună transparență a prețurilor pentru consumatori și a dus la scăderea prețurilor cu până la 2,5% în cazul motorinei și cu 3,6% în cazul benzinei de la introducerea reglementării în materie de stabilire a prețurilor.

Etapele următoare

• Date fiind concluziile acestui tablou de bord, serviciile Comisiei vor lansa două studii de piață aprofundate: un studiu de piață privind vânzarea cu amănuntul a energiei electrice și un studiu comportamental menit să ducă la citirea și la o înțelegere mai bună de către consumatori a termenilor și condițiilor. Studiul privind vânzarea cu amănuntul a energiei electrice va ocaziona comparații cu concluziile unui studiu precedentt (2010) privind piața în cauză și va examina impactul punerii în aplicare a reglementărilor celui de-al treilea pachet privind energia. Cel de-al doilea studiu va investiga (prin intermediul unei analize comportamentale) diversele condiții care ar putea duce la creșterea disponibilității consumatorilor de a citi, precum și a capacității lor de a înțelege, termenii și condițiile contractuale.

Informații suplimentare:
Tabloul de bord al piețelor de consum
Site-ul web
b al comisarului Mimica
Urmăriți activitatea comisarului Mimica pe Twitter: @MimicaEU
Urmăriți activitatea serviciului de protecție a consumatorilor pe Twitter: @eu_consumer

1 În afara datelor furnizate de sondaj, tabloul de bord analizează și dispersia prețurilor între țările din UE, reclamațiile colectate de organismele naționale competente în acest sens și datele disponibile privind siguranța.
2 Indicele de performanță a pieței (Market Performance Index – MPI) are o scală de la 0-100.

Bucuresti, 19.11.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *