free download 78 travel guides written by experts

Concluziile Conferintei Nationale “Justitia in interesul copilului”

Bucureşti, 13-14 Octombrie 2008

Conferinţa Naţională “Justiţia în interesul copilului”, organizată de Fundaţia Scheherazade împreună cu partenerii săi, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu sprijinul Consiliului Europei şi a Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti, s-a bucurat de o largă participare, reunind aproximativ 250 de profesionişti din multiple domenii: experţi independenţi şi experţi internaţionali, magistraţi, procurori, specialişti  din cadrul poliţiei, specialişti din cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Dezbaterile intense din cadrul evenimentului au demonstrat interesul crescut pentru tema conferinţei, fiind totodată şi un bun prilej de întărire a colaborării interinstituţionale.

Analizând stadiul  actual  privind justiţia pentru minori în România, participanţii au  semnalat o serie de probleme şi au identificat direcţii de acţiune şi măsuri de îmbunătăţire a justiţiei pentru minori, luând în discuţie atât  aspecte practice  cât şi procedurale ce decurg din aplicarea actelor normative care vizează copilul şi prezenţa sa în justiţie.

În concret, principalele concluzii desprinse în cadrul grupurilor de lucru au fost următoarele:
·    necesitatea respectării principiului celerităţii la instituirea măsurilor de protecţie specială (în situaţia instituirii măsurii de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă, atât cauzele cât şi redactarea comunicării trebuie să se facă în regim de urgenţă, în cursul aceleiaşi zile)
·    se impune suplimentarea numărului de judecători pentru cauzele cu minori
·    sunt necesare şi alte surse de informare la nivelul instanţei în vederea dispunerii unei măsuri de protecţie specială
·    respectarea  interesului superior al copilului trebuie să fie foarte bine fundamentată de către magistraţi în judecarea cererilor accesorii de încredinţare a copiilor (în cauzele de divorţ)
·    necesitatea reglementării punerii în executare a hotărârilor de încredinţare a copilului
·    necesitatea introducerii în cuprinsul dispozitivului hotărârilor judecătoreşti a  recomandărilor privind consilierea sau după caz medierea părinţilor 
·    este necesară unificarea competenţelor judiciare în materie, deoarece în prezent  potrivit legii, aceste competenţe sunt partajate
·    măsurile de asistenţă post-penală, pentru minorul delincvent, nu sunt suficiente şi adecvate pentru a permite reintegrarea sa socio-profesională şi educativă
·    specializarea magistraţilor pentru cauzele cu minori este indispensabilă pentru buna funcţionare a sistemului justiţiei pentru minori
·    necesitatea înfiinţării de complete, secţii şi tribunale pentru minori şi familie.
 
Atât prin participarea unui număr mare de profesionişti, cât şi prin substanţa şi calitatea dezbaterilor şi concluziilor, conferinţa a  asigurat  profesioniştilor, care activează în domeniul justiţiei pentru minori, cadrul necesar  pentru schimbul  direct de experienţe şi opinii, constituind un prim demers de unificare a tuturor competenţelor şi responsabilităţilor la nivel instituţional.

De asemenea, ca urmare a conferinţei, se va constitui un grup de lucru la nivelul autorităţilor administraţiei  publice centrale, cu scopul de a elabora un Plan de măsuri, menit să transpună în practică  propunerile formulate.

Bucuresti, 16.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *