free download 78 travel guides written by experts

Comisia solicita opinii cu privire la actiunile ulterioare conferintei Rio+20

Conferința mondială la nivel înalt a Organizației Națiunilor Unite Rio+20, care a avut loc la Rio de Janeiro în iunie 2012, a vizat obținerea unui nou angajament politic în favoarea dezvoltării durabile. Pentru a pune în aplicare concluziile conferinței, Comisia Europeană dorește să dezvolte acțiuni specifice și să ia măsuri concrete pentru ca dezvoltarea durabilă să devină o realitate, atât în cadrul UE, cât și la nivel mondial. Se organizează o consultare publică în vederea adunării de puncte de vedere și idei. Acestea vor contribui la o comunicare a Comisiei privind acțiunile subsecvente Rio+20, prevăzută pentru primul trimestru al anului 2013. Consultarea rămâne deschisă până la 15 ianuarie 2013.

Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Rio+20 nu a fost doar o conferință oarecare – a fost un apel puternic și clar la acțiune, pentru asigurarea unui viitor durabil la nivel mondial, un apel la schimbare, pentru îmbunătățirea și menținerea calității vieții noastre, respectând limitele singurei planete pe care locuim cu toții. Rio+20 a oferit impulsul; avem acum posibilitatea de a transpune în realitate dezvoltarea durabilă în toate colțurile planetei. Și dorim să implicăm toți cetățenii în dezbaterea referitoare la măsurile concrete care trebuie luate.”

Consultarea publică urmărește colectarea de opinii cu privire la o serie de chestiuni de politică polarizate în jurul a cinci linii principale:
1. politici care vizează trecerea la o economie ecologică și favorabilă incluziunii, ca un mijloc de realizare a dezvoltării durabile în UE și la nivel mondial;
2. stabilirea unor domenii de acțiune prioritare, cum ar fi eradicarea sărăciei, agricultura sustenabilă, apa, energia sustenabilă, muncă decentă pentru toți, oceanele și pescuitul, precum și consumul și producția durabile, și reflecția asupra utilității unor obiective și indicatori în aceste domenii;
3. elaborarea unor obiective de dezvoltare durabilă, reflecția asupra unor teme și subiecte și asupra formei optime a acestora, precum și sugerarea unor modalități de monitorizare a progresului în realizarea obiectivelor;
4. luarea în considerare a opțiunilor pentru o strategie eficace de finanțare a dezvoltării durabile, inclusiv privind posibilitățile de mobilizare a resurselor existente și modalitățile de încurajare a investițiilor;
5. consolidarea cadrului instituțional pentru dezvoltare durabilă, în contextul Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și al Forumului politic la nivel înalt (HLPF) privind dezvoltarea durabilă, și reflecția cu privire la modalitățile de îmbunătățire a participării părților interesate.

Consultarea este, de asemenea, o completare a consultărilor publice „Spre un cadru de dezvoltare post-2015”, organizate mai devreme în cursul acestui an.

Scopul consultării este primirea de răspunsuri din partea tuturor părților interesate: cetățeni, organizații, administrații publice, întreprinderi
Etapele următoare

Comisia intenționează să publice o comunicare privind acțiunile subsecvente Rio+20 în primul trimestru al anului 2013.

Context

La două decenii de la primul „Summit al Pământului”, care a avut loc în 1992, cu toate că s-au făcut progrese bune în ceea ce privește eradicarea sărăciei și soluționarea degradării mediului, rămân încă probleme considerabile la nivel global. Mai multe obiective de dezvoltare ale mileniului (ODM) sunt foarte departe de a fi atinse. Aproximativ 1,4 miliarde de oameni trăiesc încă într-o sărăcie extremă și o șesime din populația lumii este subnutrită. Resursele naturale se epuizează, în timp ce emisiile globale de gaze cu efect de seră continuă să crească. Toate acestea constituie o provocare semnificativă pentru dezvoltarea durabilă la nivel mondial.

În acest context, liderii mondiali s-au reunit la Rio de Janeiro în iunie 2012, cu ocazia celui de-al patrulea Summit al Pământului de acest gen, marcând cea de-a 20-a aniversare a Conferinței ONU privind mediul și dezvoltarea, care a avut loc la Rio de Janeiro în 1992, și cea de-a 10-a aniversare a Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă, care a avut loc la Johannesburg în 2002. Rio+20 s-a concentrat asupra a două teme interconectate: economia ecologică în contextul dezvoltării durabile și al eradicării sărăciei; și cadrul instituțional pentru dezvoltarea durabilă.

În urma unor îndelungi negocieri, s-a ajuns la un acord asupra unui document final al Rio+20, cu o serie de măsuri și angajamente, pe care UE va trebui să le pună în aplicare.

Pagini Utile

● Pentru a participa la consultarea publică:
//ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm
● A se vedea, de asemenea:
//ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Bucuresti, 29.10.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *