free download 78 travel guides written by experts

Comisia propune eliminarea vizelor pentru cetatenii din regiunea Balcanilor de Vest

Angajamentul manifestat deja de ani de zile de către Comisia Europeană în vederea eliminării vizelor pentru persoanele din regiunea Balcanilor de Vest a fost confirmat astăzi prin adoptarea unei propuneri de eliminare a vizelor pentru cetăţenii din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, din Muntenegru şi din Serbia.Propunerea de astăzi le permite cetăţenilor din aceste trei ţări să călătorească în ţările Schengen (toate statele membre UE cu excepţia Regatului Unit şi a Irlandei, precum şi Elveţia, Norvegia şi Islanda) cu noile paşapoarte biometrice. Propunerea Comisiei necesită aprobarea Consiliului, după consultarea Parlamentului European.Comisia îşi menţine angajamentul de a liberaliza vizele, de asemenea, pentru cetăţenii din Albania şi Bosnia şi Herţegovina.Totuşi, aceste ţări încă nu au îndeplinit condiţiile pentru a fi incluse în propunerea de astăzi.În cazul în care se menţine ritmul reformelor şi în care sunt îndeplinite toate condiţiile, Comisia ar putea avea în vedere elaborarea unei noi propuneri care să includă aceste ţări, până la mijlocul anului 2010

Cu ocazia prezentării propunerii Comisiei, domnul Jacques Barrot, vicepreşedintele Comisiei, însărcinat cu problemele de justiţie, libertate şi securitate, a declarat:„Propunerea noastră aduce veşti foarte bune pentru popoarele din Balcanii de Vest, în special pentru cetăţenii din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, din Muntenegru şi din Serbia.Ştiu cât de importantă este eliminarea vizelor pentru aceştia.Propunerea de astăzi este rezultatul unei activităţi intensive şi intense a autorităţilor şi a popoarelor acestor ţări pentru îndeplinirea condiţiilor.Doresc să le transmit felicitări pentru această realizare.”

Domnul Olli Rehn, comisarul pentru extindere a adăugat: „Scopul şi convingerea noastră fermă sunt ca Albania şi Bosnia şi Herţegovina să le urmeze cât mai curând.Foia de parcurs este în continuare valabilă şi este cât se poate de fezabilă în cazul în care autorităţile acestor ţări se implică pe deplin în îndeplinirea sa.Dacă progresele continuă în ritm rapid, consider că ambele ţări vor ajunge la acelaşi nivel ca şi vecinii lor.În cazul în care condiţiile sunt îndeplinite, Comisia ar putea avea în vedere elaborarea unei noi propuneri care să le includă, până la mijlocul anului 2010.”

Eliminarea vizelor reprezintă o piatră de temelie pentru politica de integrare a UE pentru Balcanii de Vest.Facilitarea contactelor între persoane încurajează oportunităţile de afaceri şi le dă posibilitatea popoarelor din regiune să cunoască mai bine UE.Cu toate acestea, eliminarea vizelor este posibilă numai dacă sunt îndeplinite toate cerinţele necesare în materie de securitate.Din acest motiv, Comisia a lansat un dialog privind eliminarea vizelor cu ţările din Balcanii de Vest.Pe baza foii de parcurs prezentate de Comisie, ţările au realizat progrese importante în vederea îmbunătăţirii securităţii paşapoartelor, a intensificării controalelor la frontiere, a consolidării cadrului instituţional pentru combaterea crimei organizate şi a corupţiei, precum şi în ceea ce priveşte relaţiile externe şi drepturile fundamentale.

Comisia a monitorizat cu atenţie pregătirile acestor ţări.Condiţiile sunt aceleaşi pentru fiecare ţară.Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a îndeplinit condiţiile necesare.În ceea ce priveşte Serbia şi Muntenegru, intrarea în vigoare a măsurii de eliminare a vizelor va depinde de îndeplinirea tuturor criteriilor rămase încă neîndeplinite în foile lor de parcurs respective, până la adoptarea prezentei propuneri de către Consiliu.Albania şi Bosnia şi Herţegovina trebuie să îşi continue eforturile pentru a obţine o recomandare pozitivă din partea Comisiei.

În Albania şi în Bosnia şi Herţegovina există încă deficienţe în combaterea crimei organizate şi a corupţiei, în remedierea punctelor slabe identificate în procedura de eliberare a paşapoartelor şi în domeniul gestionării frontierelor şi a migraţiei.

De asemenea, resortisanţii din Kosovo (în conformitate cu statutul definit prin Rezoluţia 1244/99 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite) nu vor beneficia încă de liberalizarea vizelor.Cerinţele tehnice pentru liberalizarea vizelor nu au fost încă îndeplinite pe teritoriul Kosovo.În această privinţă, Comisia va continua să lucreze în strânsă legătură atât cu autorităţile din Serbia, cât şi cu cele din Kosovo, şi să exploreze opţiunile pentru soluţionarea chestiunii vizelor în viitor.

Pagini Utile

* Conferinţa de presă susţinută de vicepreşedintele Barrot şi comisarul Rehn

Înregistrarea video a conferinţei de presă susţinute de către vicepreşedintele Comisiei Europene Jacques Barrot, însărcinat cu portofoliul justiţiei şi afacerilor interne, şi de comisarul european pentru extindere Olli Rehn poate fi urmărită pe pagina de internet a EbS.

* Pagina de internet a vicepreşedintelui Barrot

//ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_ro.htm

Bucuresti, 15.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *