free download 78 travel guides written by experts

Comisia isi prezinta planurile de largire a publicului operelor culturale

Comisia Europeană prezintă, pe 16 octombrie, noile sale planuri vizând plasarea publicului, precum și a artiștilor, în centrul noului său program Europa Creativă, destinat sectoarelor culturale și creative. Lărgirea publicului va fi un obiectiv-cheie al proiectelor sprijinite prin fondul european propus, în valoare de 1,8 miliarde de euro, care va îngloba și va consolida programele Cultură și Media (cinema) existente și va crea un mecanism de garantare a împrumuturilor pentru a stimula acordarea de împrumuturi bancare IMM-urilor din sectoarele culturale.

Androulla Vassiliou, comisarul european responsabil de domeniul educației și culturii, a declarat pe acest subiect: „Trebuie să ne sporim eforturile pentru a suscita interesul publicului față de cultura europeană și pentru a proteja diversitatea. În acest scop, trebuie să-i ajutăm pe artiști și pe alți profesioniști să ajungă la un public nou, în țara de origine și în afară, să-și reevalueze relația cu publicul existent și să-și diversifice publicul. Dacă dorim să-i inițiem pe tineri în cultură, trebuie să ne gândim la modalități noi de a realiza acest lucru. Altfel, riscăm să compromitem diversitatea culturală și beneficiile acesteia pentru economie și incluziunea socială”.

Comisia va prezenta în linii mari planurile sale privind lărgirea publicului, în cadrul conferinței „Cultura în mișcare” 2012 de la Bruxelles, care reunește aproximativ 1 000 de reprezentanți din sectoarele culturale și creative. Evenimentul, care se va desfășura pe durata a trei zile, începe pe 15 octombrie cu o sesiune consacrată impactului inițiativei Capitalele europene ale culturii și va pune în lumină 23 de proiecte, sprijinite în principal prin programele Cultură și MEDIA ale UE, care ilustrează diferite modalități prin care se poate ajunge la un public mai larg și mai diversificat.

Context

Publicuri europene: 2020 și după

„Publicuri europene: 2020 și după” va fi tema centrală a conferinței Cultura în mișcare (loc de desfășurare: The Egg Theater, Rue Bara/Barastraat 175, 1000 Bruxelles) din 16-17 octombrie. Mai multe personalități vor explica ce înseamnă lărgirea publicului și cum se poate crește gradul de accesibilitate a culturii prin această abordare.

● Ian Christie, președinte al Europa Cinemas (care beneficiază de sprijinul programului MEDIA al UE din 1992 și care funcționează în 629 de orașe din 68 de țări, cu un total de 1111 cinematografe): „Este vorba de a invita publicul să se implice în ceea ce crede și nu de a-i propune pur și simplu produse pe care să le accepte sau nu. Singurul nostru obiectiv este ca filmele europene să fie apreciate cu mai multă intensitate.”
● Gerald Harringer, Exchange Radical Moments! Live Art Festival (sprijinit de programul Cultură al UE și reunind organizații din Austria, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Italia, Republica Cehă și Germania): „Grație Live Art Festival, nu doar am eliminat granițele dintre țări, ci am și făcut să dispară barierele tradiționale care apar de obicei între artist și public. Dorim să transformăm publicul în parteneri și spectatorii în participanți.”
● Airan Berg, I like to move it move it, sprijinit de Linz09, capitală europeană a culturii: „Este momentul să reconsiderăm dialogul cu publicul și să evităm dublul pericol pe care îl reprezintă excluderea și simpla indiferență, chiar și în rândul celor care și-ar permite să participe. Implicarea se află în centrul abordării noastre. Lărgirea publicului are loc atunci când oamenii sunt entuziasmați fiindcă participă.”

Conferința Cultura în mișcare va fi transmisă în direct pe internet:
//www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp
și pe Twitter la #AudienceDevelopment și #CreativeEurope.

Capitale europene ale culturii

Capitalele europene ale culturii vor fi pe 15 octombrie în centrul atenției, iar reprezentanții capitalelor europene ale culturii – trecute, prezente și viitoare – vor avea ocazia să facă schimb de bune practici. În fiecare an, două orașe sunt desemnate capitale europene ale culturii pentru a evidenția diversitatea culturii europene și impactul investițiilor inteligente în cultură asupra dezvoltării sustenabile a orașelor. Lansată în 1985, inițiativa, care vizează milioane de cetățeni, a devenit una dintre cele mai vizibile povești de succes ale Uniunii Europene.

Sectoarele culturale și creative

Sectoarele culturale și creative ale UE reprezintă aproximativ 4,5% din PIB-ul UE și oferă în jur de 8,5 milioane de locuri de muncă. Deși au făcut relativ bine față crizei, aceste sectoare se confruntă și ele cu probleme considerabile generate de digitalizare, globalizare și fragmentarea culturală și lingvistică a pieței.

Sprijinul UE pentru cultură permite unui număr mare – de ordinul miilor – de organizații, artiști și profesioniști ai culturii să se întâlnească, să schimbe puncte de vedere, să învețe unii de la alții și, în cele din urmă, să creeze, să facă turnee și să își prezinte împreună operele în diverse țări europene.

Comisia a propus un program nou, intitulat Europa creativă, pentru a consolida competitivitatea acestor sectoare și pentru a promova diversitatea culturală. Comisia prevede un buget total de 1,8 miliarde EUR pentru Europa creativă, în perioada 2014-2020, ceea ce reprezintă o creștere cu 37% în comparație cu nivelurile actuale de finanțare. Programul va sprijini 8 000 de organizații culturale și va permite unui număr de 300 000 de artiști și profesioniști ai culturii să își prezinte operele peste hotare și să acumuleze o experiență internațională. De asemenea va oferi finanțare pentru traducerea a peste 5 000 de cărți (IP/11/1399).

La 26 septembrie, Comisia a prezentat o strategie intitulată „Promovarea sectoarelor culturale și creative pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă în UE”. Obiectivul este de a crește potențialul de export al acestor sectoare, precum și de a maximiza beneficiile secundare pentru alte domenii precum inovarea, TIC și reabilitarea urbană. Strategia prevede măsuri destinate să stimuleze dezvoltarea competențelor, accesul la finanțare, promovarea de noi modele de afaceri, lărgirea publicului, accesul la piețe internaționale și îmbunătățirea legăturilor cu alte sectoare (IP/12/1012).

Pagini Utile

Proiecte prezentate la conferință
● Situl web al conferinței: //cultureinmotion.eu/
● Site-ul web al Comisiei Europene dedicat culturii //ec.europa.eu/culture
● Urmăriți-o pe Twitter pe Androulla Vassiliou @VassiliouEU

Bucuresti, 16.10.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *