free download 78 travel guides written by experts

Comisia doreste sa cunoasca opiniile dumneavoastra cu privire la obiectivele prioritare

din domeniul mediului

Comisia a lansat o consultare publică pentru a colecta opinii cu privire la cel de-al șaptelea Program de acțiune pentru mediu al UE, care va stabili obiectivele prioritare ce trebuie urmărite până în 2020. Consultarea rămâne deschisă până la 1 iunie.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „UE a adoptat unele dintre cele mai ambițioase norme din lume în domeniul protecției mediului. Aceste norme contribuie în mod semnificativ la protecția mediului și a populației. Însă forța lor depinde de modul în care sunt puse efectiv în aplicare și trebuie să le adaptăm pentru a răspunde noilor provocări. Am dori să aflăm opiniile cetățenilor cu privire la acțiunile pe care le-am putea întreprinde, împreună cu statele membre și cu toate celelalte părți interesate, pentru a asigura o mai bună protecție a mediului și pentru a ne susține prosperitatea ținând seama de limitele planetei. Poate că UE nu este în măsură să le facă pe toate, dar am dori să aflăm în ce domenii și în ce mod acțiunea acesteia poate avea impactul cel mai decisiv în vederea ameliorării calității mediului – nu doar pentru noi, ci și pentru copiii copiilor noștri.”

În ultimele luni, Comisia a adoptat o serie de inițiative strategice privind politica în domeniul mediului – Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere energetic, Strategia în domeniul biodiversității pentru 2020 și o Comunicare referitoare la ameliorarea implementării legislației UE – care au drept scop să îmbunătățească competitivitatea Europei și să consolideze reziliența ecologică a acesteia și care fac parte integrantă din Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Cel de-al 7-lea Program de acțiune pentru mediu ar trebui să ofere un cadru global și coerent pentru aceste inițiative strategice, stabilind obiective prioritare și arătând clar modul în care politica în domeniul mediului poate să contribuie la creșterea ecologică, la ameliorarea sănătății și la creșterea bunăstării. Programul ar trebui să garanteze aderarea tuturor părților interesate – instituțiile UE, statele membre, autoritățile regionale și locale, întreprinderile, părțile interesate din sectorul privat, ONG-urile și societatea civilă – la un program comun.

Concret, cel de-al 7-lea Program de acțiune pentru mediu ar trebui să garanteze realizarea următoarelor angajamente:
* îmbunătățirea implementării și a respectării normelor UE în domeniul mediului, cu scopul de a oferi rezultate mai bune în materie de protecție a mediului;
* asigurarea faptului că și alte politici ale UE își ating obiectivele stabilite în materie de climă și mediu;
* asigurarea accesului la dovezi solide și la cele mai recente cunoștințe științifice, care să servească drept bază pentru elaborarea și implementarea politicilor în domeniul mediului;
* completarea lacunelor strategice semnificative, dacă acest lucru se justifică prin prisma celor mai recente informații științifice și este în conformitate cu principiul precauției.

Etapele următoare

Rezultatele consultării publice, împreună cu opinia Consiliului Uniunii Europene, a Parlamentului European, a Comitetului Regiunilor și a Comitetului Economic și Social European, vor fi luate în considerare la elaborarea ulterioară a propunerii Comisiei privind cel de-al 7-lea Program de acțiune pentru mediu, pe care aceasta intenționează să-l prezinte până la sfârșitul anului.

Context

Programele de acțiune pentru mediu au orientat dezvoltarea politicii UE în domeniul mediului încă de la începutul anilor ’70. În cadrul elaborării propunerii sale privind cel de-al 7-lea Program de acțiune pentru mediu, Comisia va ține seama, pe lângă rezultatele acestei consultări, de provocările evidențiate în Raportul privind starea mediului din 2010 al Agenției Europene de Mediu, de concluziile evaluării finale a celui de-al șaselea Program comunitar de acțiune pentru mediu, precum și de observațiile altor instituții ale UE cu privire la rezultatele celui de-al șaselea Program de acțiune pentru mediu.

Persoane de contact:
Robert Flies (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile

* Chestionarul pentru consultare poate fi completat la adresa:
//ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm
* Pentru mai multe detalii privind Programul de acțiune pentru mediu, a se vedea:
//ec.europa.eu/environment/newprg/7eap.htm

Bucuresti, 30.03.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *