free download 78 travel guides written by experts

Comisarul European Corina Cretu: Angajament ferm in abordarea provocarilor referitoare la saracia

in randul copiilor

Comisarul European pentru Politica Regională, Corina Crețu, s-a întâlnit joi, 17 decembrie, la București, cu reprezentanții World Vision România pentru a discuta despre contribuția Fondurilor Europene Structurale și de Investiții la aplicarea recomandărilor din recentul raport ONU privind sărăcia extremă și drepturile omului.

„Aș dori să îmi exprim angajamentul ferm de a continua sprijinul și mai susținut oferit prin Fondurile Europene Structurale și de Investiții în abordarea provocărilor restante pe care România le are referitoare la sărăcia în rândul copiilor. De altfel, Acordul de parteneriat cu România și Programele Operaționale urmăresc în mod clar abordarea dimensiunii multilaterale a sărăciei și a privațiunilor în rândul copiilor, într-un mod comprehensiv, care decurge din cadre strategice solide”, a declarat în cadrul întâlnirii comisarul Corina Crețu.

Înaltul oficial european a subliniat că sprijinul din partea fondurilor europene este condiționat de existența unor strategii sectoriale în domenii precum abandonul școlar timpuriu, reducerea sărăciei, incluziunea romilor sau sănătate.

De asemenea, Corina Crețu a dat asigurări că monitorizarea implementării reformelor și a strategiilor sectoriale va continua să fie urmărită cu atenție de către Comisia Europeană.

„Este nevoie ca autoritățile naționale să aibă în vedere pentru viitor și alte acțiuni complementare și să urmărească, totodată, noi investiții în domeniul protecției copiilor, pentru a asigura eficacitatea și durabilitatea rezultatelor”, a mai precizat comisarul european pentru politica regională.

Context

La 11 noiembrie 2015, a fost publicat Raportul ONU pentru România privind sărăcia extremă și drepturile omului. Acest raport prezintă problemele nesoluționate din această țară legate de sărăcie, excluziune socială, cât și diferențele în ceea ce privește accesul la educație, servicii sociale și de asistență medicală, în special cu privire la copii, romi sau persoanele cu dizabilități.

Potrivit datelor statistice, 52% dintre copii se află într-o situație cu risc de sărăcie, iar 74% dintre copiii săraci trăiesc în zonele rurale, unde gradul de sărăcie crește mai rapid decât media pe țară. Mortalitatea infantilă din România este cea mai ridicată din UE, de 2,4 ori mai mare decât media europeană și de 4 ori mai mare în cazul copiilor din comunitatea roma. De altfel, jumătate dintre aceștia nu beneficiază de vaccinare gratuită. Rata de abandon școlar timpuriu este și ea foarte ridicată (17,3% în 2013), principalele categorii afectate fiind elevii din familii sărace sau din comunitatea roma, cei cu nevoi speciale, cei care au repetat un an școlar sau au abandonat școala. Rata de abandon este de 1,5 ori mai mare în zonele rurale. Există și diferențe regionale, asociate cu gradul crescut de sărăcie în anumite zone.

World Vision România a fost unul dintre ONG-urile care a lucrat direct cu raportorul special al ONU pentru România și a contribuit la întocmirea raportului cu informații privind rezultatele programelor pe care organizația le derulează în România.

Bucuresti, 17.12.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *