free download 78 travel guides written by experts

Coca-Cola HBC România semnează Carta Diversității

Coca-Cola HBC România semnează Carta Diversității, angajându-se astfel să continue promovarea și implementarea principiilor de diversitate, incluziune și egalitate de șanse în interiorul companiei, cât și în afara ei, servind ca un exemplu de bune practici pentru alte companii sau organizații.

Coca-Cola HBC România se alătură demersurilor Cartei Diversității și își arată adeziunea la valorile comune ale Uniunii Europene, în privința susținerii diversității în toate formele ei și încurajării mediilor în care aceasta este cultivată. Aderarea la Carta Diversității consolidează poziția de lider în sustenabilitate a Coca-Cola HBC România, inclusiv în interiorul companiei prin identificarea și implementarea unor politici etice de resurse umane și management al diversității.

„O lume fără diversitate ar fi monotonă, varietatea ideilor duce la inovație, care stă la baza progresului și a dezvoltării. Toleranța, o altă față a diversității, este esențială în organizațiile și comunitățile deschise, care acceptă și încurajează diferențele. Așa că, de mai bine de 25 de ani, diversitatea este parte integrantă din istoria Coca-Cola HBC România și este fundamental esențială pentru relația cu echipa noastră și performanța companiei noastre”, spune Mihaela Ioniță, Human Resources Manager Coca-Cola HBC România.

Mihaela Ionita, Human Resources Manager Coca-Cola HBC Romania

La nivelul companiei Coca-Cola HBC România, incluziunea și diversitatea reprezintă crearea unui mediu de lucru bazat pe respect, în care oamenii nu discriminează și nici nu sunt discriminați în niciun context pe baza următoarelor caracteristici: vârstă, sex și orientare sexuală, dizabilități fizice, statut marital sau familial, rasă, etnie sau naționalitate, convingeri religioase sau politice, poziție în companie și tip de activitate.

Carta Diversității din România urmează modelele de succes existente în alte state europene și are la bază un set de principii generale, asumate voluntar, cu scopul de a promova diversitatea, non-discriminarea, incluziunea și egalitatea de șanse la locul de muncă. Reunind la aceeași masă grupuri co-interesate dintre cele mai diverse, Carta este o platformă colaborativă de dezbatere în jurul managementului diversității. Carta susține semnatarii să pună în aplicare sau să-și extindă angajamentul în managementul diversității dincolo de rigorile și obligațiile legale.

Carta Diversităţii din România face parte dintr-un proiect regional, coordonat de DOBROVITA Slovenia, cu parteneri din sectorul privat și public din România, Slovenia și Croația și susținut de Comisia Europenă, prin programul DG Justiție și Consumatori. În România, proiectul este implementat de Fundația Forum for International Communications, Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 și Agenția Natională a Funcționarilor Publici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *