free download 78 travel guides written by experts

BCR este pregatita sa raspunda adecvat provocarilor actuale ale mediului economic

I. PRINCIPALELE REZULTATE FINANCIARE ALE GRUPULUI BCR1:

BCR obţine profituri record în 2008
* Profitul înainte de impozitare (exclusiv activităţile întrerupte – şi anume vânzarea activităţii de asigurări a BCR) a crescut cu 66,9% de la 1.102,7 milioane RON (329,7 milioane EUR) la 1.840,5 milioane RON (498,3 milioane EUR)
* Profitul net raportat după impozitare şi plata intereselor minoritare (inclusiv activităţile întrerupte) a crescut cu 119,8%, de la 924,8 milioane RON (276,5 milioane EUR) la 2.032,7 milioane RON (541.0 milioane EUR). Rezultatul net pe 2008 include Profitul după impozitare din activităţile întrerupte în valoare de 504,0 milioane RON (127,1 milioane echivalent EUR calculat cu rata de schimb valutar de la data tranzacţiei).

Eficienţă îmbunătăţită
* Rentabilitatea capitalului propriu a crescut de la 20,6% în anul financiar 2007 la 38,2%.
* Raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit semnificativ de la 57,5% în 2007 la 41,4%.
* Rezultatul operaţional a crescut puternic cu 88,8%, de la 1.308,1 milioane RON (391,1 milioane EUR) la 2.469,0 milioane RON (668,5 milioane EUR).

Creştere puternică a veniturilor
* Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 54,9%, de la 1.962,9 milioane RON (587,0 milioane EUR) la 3.040,4 milioane RON (823,2 milioane EUR).
* Veniturile nete din comisioane au crescut cu 6,7%, de la 857,5 milioane RON (256,4 milioane EUR) la 915,2 milioane RON (247,8 milioane EUR).

„2008 a fost un an excepţional de bun pentru BCR. Performanţa la nivelul activităţilor de bază s-a îmbunătăţit semnificativ ca urmare a finalizării programului de dezvoltare şi integrare în Erste Group. Astfel că acum BCR are o situaţie foarte bună care îi permite să răspundă în mod corespunzător provocărilor generate de climatul operaţional atât de diferit din această perioadă” a declarat Dominic Bruynseels, CEO al BCR. „Baza noastră largă de clienţi şi deosebita atractivitate a modelului nostru de business atât pe segmentul retail cât şi pe cel corporate, în combinaţie cu oamenii noştri excepţionali care au obţinut aceste rezultate, ne dau o mare încredere în succesul durabil al BCR. Intenţia noastră este să facem tot ce este posibil pentru a-i susţine pe clienţii noştri în depăşirea acestei perioade dificile” a subliniat Dominic Bruynseels.

II. PREZENTARE GENERALĂ A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE GRUPULUI BCR1

În întregul an 2008 profitul operaţional a crescut cu 88,8%, susţinut de o diminuare cu 1,4% a cheltuielilor administrative generale şi de o excelentă creştere a veniturilor operaţionale de aproape 37% faţă de anul precedent.

Veniturile operaţionale (exclusiv vânzarea activităţii de asigurări a BCR) au sporit cu 36,9% de la 3.076,4 milioane RON (919,9 milioane EUR) la 4.212,4 milioane RON (1.140,6 milioane EUR) în pofida deteriorării mediului economic în cursul T4 2008.

Cheltuielile administrative generale (inclusiv cheltuielile cu personalul, alte cheltuieli administrative şi cheltuieli cu amortizarea activelor fixe ) au scăzut cu 1,4%, de la 1.768,3 milioane RON (528,8 milioane EUR) la 1.743,4 milioane RON (472,0 milioane EUR) ca urmare a unui management riguros al costurilor în contextul extinderii în continuare a reţelei de unităţi.

Principalul motor al îmbunătăţirii remarcabile a rezultatului operaţional al Grupului BCR l-a reprezentat creşterea puternică a performanţei generale şi controlul eficient al costurilor.

Având în vedere deteriorarea mediului macroeconomic din cursul ultimelor luni, BCR a decis în mod pro-activ să majoreze provizioanele de risc pentru credite şi avansuri, care au atins valoarea de 628,6 milioane RON (170,2 milioane EUR), în conformitate cu abordarea sa conservatoare a managementului riscului. BCR şi-a ajustat corespunzător provizionarea de risc la condiţiile de piaţă în schimbare.

Profitul net consolidat după impozitare şi plata intereselor minoritare, incluzând contribuţia pozitivă a vânzării activităţii de asigurări a BCR a crescut cu 119,8%, la 2.032,7 milioane RON (541 milioane echivalent EUR), atingând cel mai înalt nivel din istoria Grupului BCR.

Excluzând veniturile excepţionale rezultate din vânzarea participaţiilor minoritare ale BCR în compania românească de asigurări Asiban şi în Banca Italo-Romena, precum şi pe cele provenite din vânzarea activităţii de asigurări a BCR, care au totalizat după impozitare 745,9 milioane RON (192,6 milioane EUR), profitul net al BCR după impozitare arată de asemenea o creştere semnificativă cu 39,0%, până la valoarea de 1.286,8 milioane RON (348,8 milioane EUR), faţă de profitul net după impozitare înregistrat la sfârşitul anului 2007.

Datorită rezultatelor operaţionale mai bune, raportul cost/venituri s-a îmbunătăţit semnificativ la 41,4% de la 57,5% la sfârşitul anului 2007, valoare mai bună decât ţinta de 46,9% propusă pentru sfârşitul lui 2008.

Rentabilitatea capitalului propriu a crescut puternic, conform aşteptărilor, la 38,2% comparativ cu 20,6% realizat în 2007.

Imbunăţirea eficienţei BCR se datorează în principal creşterii profitului net obţinută prin sporirea semnificativă a veniturilor operaţionale susţinută de măsuri eficiente de reducere a costurilor.

III. INDICATORII ACTIVITĂŢII BCR (numai BANCA – cifre neconsolidate, IFRS)

Rezultatele la sfârşitul anului 2008 confirmă viabilitatea modelului de afaceri al BCR precum şi capacitatea băncii de a dezvolta o afacere sănătoasă şi durabilă.

2008 a adus o creştere solidă a creditelor în ansamblu. Volumul agregat al portofoliului de credite acordate clienţilor (înainte de provizionare, IFRS) a crescut cu 22,1%, până la valoarea de 45.027,9 milioane RON (11.194,0 milioane EUR) la finele anului trecut, de la 36.888,2 milioane RON (10.224,9 milioane EUR) la 31 decembrie 2007, în pofida încetinirii generale a creditării în T4 2008 la nivelul întregului sistem bancar din România. Chiar în contextul unui mediu economic dificil în trimestrul patru 2008, BCR a reuşit să recâştige cotă de piaţă – circa (+0,4%) – şi să îşi consolideze poziţia de lider pe piaţa de credit românească, beneficiind totodată de o politică de creditare sănătoasă, chiar conservatoare.

În acelaşi timp, activele totale au crescut moderat cu 8,2%, de la 59.611,1 milioane RON (16.523,3 milioane EUR) la 31 decembrie 2007 la 64.503,8 milioane RON (16.035,8 milioane EUR).

Rata mai mare de creştere a creditelor acordate clienţilor faţă de creşterea activelor totale arată că mai multe resurse sunt dedicate activităţii principale a băncii (spre exemplu, prin reducerea plasamentelor interbancare şi a activelor financiare).

Ponderea împrumuturilor acordate în monedă naţională în portofoliul de credite al BCR – de circa 48,0% din totalul împrumuturilor – arată o structură bine echilibrată. BCR a acordat credite în valută doar în EUR şi USD.
Portofoliul de credite Corporate reprezintă 47,0% din totalul creditelor acordate clienţilor, în timp ce creditele pe segmentul Retail (inclusiv cele acordate microîntreprinderilor) reprezintă 53,0%.

Depozitele de la clienţi au crescut cu 10,2 % faţă de anul precedent, ajungând la 33.351,4 milioane RON (8.291,2 milioane EUR) de la 30.251,8 milioane RON (8.385,3 milioane EUR) la 31 decembrie 2007, banca menţinându-şi poziţia de lider.

BCR a continuat în 2008 să îşi extindă reţeaua teritorială, dezvoltând concomitent canale alternative de distribuţie în baza unei strategii de încurajare a operaţiunilor fără numerar. În 2008 BCR a deschis 79 noi agenţii, ajungând la o reţea de 641 unităţi la sfârşitul anului 2008; totodată, a lansat serviciul financiar „24 Banking BCR” pentru operaţiuni prin telefon şi internet şi a extins gama de servicii oferite la ATM.

BCR a continuat să îşi dezvolte reţeaua de ATM-uri, adăugând în 2008 347 noi terminale şi ajungând astfel la 1.788 aparate (o creştere de 24,10% faţă de 2007). Reţeaua de POS-uri a ajuns la 15.174 unităţi după instalarea a 2.556 noi terminale la comercianţi (o creştere de 20,3% faţă de 2007).

IV. Evoluţia cursului de schimb valutar (cursurile de schimb oficiale ale Băncii Centrale Europene)

Cursul la sfârşitul perioadei

Cursul mediu

Decembrie 2008

Decembrie 2007

% modificare

2008

2007

% modificare

RON/EUR

4,0225

3,6077

+11,4%

3,6933

3,3442

+10,4%

Schimbare pozitivă = deprecierea faţă de EUR, schimbare negativă = aprecierea faţă de EUR


1
Toate datele financiare prezentate mai jos reprezintă rezultatele financiare consolidate, neauditate, ale Grupului Banca Comercială Română (BCR) la data de 31 decembrie 2008, in conformitate cu IFRS. Dacă nu se fac alte precizări, cifrele pentru 2008 sunt comparate cu cifrele de la data de 31 decembrie 2007. De asemenea, dacă nu se fac alte precizări, ratele de schimb valutar utilizate pentru conversia din RON în EUR sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Contul de profit şi pierdere a fost convertit folosind cursul mediu de schimb valutar pentru 2008, de 3,6933 RON/EUR cu excepţia valorii profitului din vânzarea activităţii de asigurări a BCR care este convertită cu rata de schimb valutar de la data tranzacţiei. Datele din bilanţ au fost convertite folosind cursul de schimb valutar de închidere (4,0225 RON/EUR), pentru data de 31 decembrie 2008. Toate variaţiile procentuale sunt calculate pe baza valorilor exprimate în RON.

Bucuresti, 27.02.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *