free download 78 travel guides written by experts

BCR a realizat un profit trimestrial imbunatatit consolidandu-si cota de piata

in Trimestrul 1 din 2011, intr-un context economic dificil

I. PRINCIPALELE REZULTATE FINANCIARE ALE GRUPULUI BCR1:

Rezultate trimestriale îmbunătăţite într-un context economic încă dificil

Rezultatul operaţional s-a situat în T1 2011 la 608,8 milioane RON (144,5 milioane EUR), în creştere cu 10,9% faţă de T4 2010, deşi în scădere cu 20,2% faţă de T1 2010 în condiţiile menţinerii unui context economic dificil. Venitul operaţional s-a îmbunătăţit cu 8,2% faţă de T4 2010, deşi s-a diminuat cu 9,6% faţă de T1 2010, in principal din cauza venitului net mai mic din dobânzi şi comisioane, ca urmare a condiţiilor pieţei: diminuarea ratelor dobânzii, nivel redus al cererii eligibile de credite şi impactul implementării noii legi a contractelor de credit pentru consumatori (OUG 50). Cheltuielile operaţionale au crescut cu 10,3% faţă de T1 al anului trecut, dar cu numai 4,6% faţă de T4 2010. Profitul net după impozitare şi interesele minoritare s-a ridicat la 76,1 milioane RON (18,1 milioane EUR) de la o pierdere de 29,5 milioane RON în T4 2010, dar este mai mic faţă de T1 2010, în principal din cauza scăderii nivelului dobânzilor şi impactului direct asupra veniturilor nete din dobânzi precum şi din cauza cheltuielilor încă ridicate cu provizioanele generate de menţinerea unor condiţii de piaţă dificile care afectează clienţii BCR.

Administrare pozitivă a eficienţei şi a riscurilor

Raportul cost-venit s-a păstrat la un nivel foarte bun, 42,3% în T1 2011 (36,9% în T4 2010 şi 34,6% în T1 2010) în pofida impactului unei creşteri limitate a veniturilor.

Ritmul formării creditelor neperformante (NPL) a încetinit în T1 2011 comparativ cu T1 2010, dar se menţine la un nivel ridicat şi nu este aşteptată o scădere semnificativă pe termen scurt. NPL rămân la un nivel care poate fi gestionat corespunzător, cu o rată de acoperire confortabilă de 129% (garanţii şi provizioane). Reducerea ritmului de formare a creditelor neperformante este confirmată de o foarte uşoară creştere a costurilor cu riscul cu 0,2% (sau 1 milion RON) faţă de T1 2010.

Afacerile au continuat să se dezvolte în pofida unei economii slăbite

BCR (doar banca) a înregistrat o creştere a cotei de piaţă pe total creditare, până la circa 22,2% in T1 2011, generată de performanţa bună a creditării pe segmentul companii care a condus la îmbunătăţirea poziţiei băncii pe acest segment (+0,3 pp cota de piaţă faţă de finele anului precedent) şi de o consolidare pe segmentul creditelor imobiliare (23,2% cota de piaţă). BCR deţine circa 23,3% din depozitele persoanelor fizice din România, ca urmare a politicii sale de preţ competitive şi a puterii brandului BCR – cel mai de încredere brand bancar din România. Activitatea de retail se auto-finanţează, raportul credite / depozite (LTD) situându-se la circa 74% după standardele locale. Banca se bucură de o lichiditate puternică şi de o bază de capital sănătoasă care se situează cu mult peste cerinţele minime de reglementare.

“Contextul economic dificil continuă să aibă impact negativ asupra clienţilor noştri şi, în consecinţă, asupra BCR. Cu toate acestea, rezultatele sunt încurajatoare, în special în ceea ce priveşte costurile cu riscul. Cererea pentru creditare rămâne la un nivel scăzut in contextul unei reveniri economice graduale”, a declarat Dominic Bruynseels, CEO al BCR. „Noi vom continua sa facem tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a ne ajuta şi servi clienţii, pentru a ne îmbunătăţi modelul operaţional şi de afaceri şi pentru a accelera revenirea economică a României. Consolidarea poziţiei noastre de piaţă demonstrează că ne-am angajat într-un demers corect, în modalitatea corectă ” a adăugat Dl. Bruynseels.

II. PREZENTARE GENERALĂ A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE GRUPULUI BCR

Profitul operaţional al Grupului BCR s-a diminuat cu 20,2% la 608,8 milioane RON (144,5 milioane EUR) de la 763,0 milioane RON (184,4 milioane EUR) în T1 2010, ca rezultat al scăderii venitului operaţional, dar în revenire faţă de trimestrul anterior (+10,9%).

Venitul operaţional net a scăzut de la 1.167,4 milioane RON (282,1 milioane EUR) la 1.054,8 milioane RON (250,4 milioane EUR). Principalul factor al acestui declin l-a constituit diminuarea ratelor dobânzilor având ca efect reducerea venitului din dobânzi (mai mic cu 13,3% sau cu 245,5 milioane RON faţă de T! 2010), sub presiunea suplimentară a cererii eligibile de credite încă redusă şi a creşterii concurenţei pentru afaceri de calitate.

Revenirea economiei româneşti a fost una fragilă în T1 2011, astfel încât multe afaceri s-au confruntat cu o reducere dramatică a cererii pentru produsele şi serviciile lor. Din păcate un mare număr de afaceri chiar s-au închis, în special micro întreprinderi şi IMM-uri. Toate acestea au avut un impact negativ asupra afacerilor lor cu BCR.

Factorii sezonieri au afectat, de asemenea, rezultatele afacerii.

Sentimentul de încredere in economie al clienţilor retail a fost, in continuare, puternic deteriorat de scăderea veniturilor familiale generată de pachetul de austeritate şi de creşterea TVA – care au determinat, precum şi de teama pierderii locului de muncă. În consecinţă, ei au fost mult mai precauţi cu cheltuielile.

Implementarea legislaţiei privind contractele de credit pentru consumatori (fosta OUG 50/2010) a avut, de asemenea, efecte negative asupra fluxurilor de afaceri şi a diminuat venitul din comisioane al băncilor atât la creditele noi cat şi la cele existente in sold.

Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 10,7% în T1 2011 faţă de T1 2010, în special pe baza operaţiunilor de schimb valutar. BCR este in continuare cel mai important jucător pe piaţa românească de obligaţiuni si bonuri de Trezorerie (T bills).

Cheltuielile operaţionale s-au majorat de la 404,3 milioane RON (97,7 milioane EUR) în T1 2010 la 446,0 milioane RON (105,9 milioane EUR). BCR a continuat să investească în “costurile bune”, mai ales în pregătirea angajaţilor, canalele de distribuţie electronice şi activitatea de carduri precum şi în modernizarea reţelei de unităţi retail – toate acestea generând costuri mai ridicate cu amortizarea.

Profitul net consolidat după impozitare şi interesele minoritare a fost în T1 2011 de 76,1 milioane RON (18,1 milioane EUR), în creştere faţă de o pierdere de 29,5 milioane RON în T4 2010 dar în scădere cu 68,7% faţă de T1 2010 ca urmare, în principal, a diminuării venitului operaţional şi a nivelului încă ridicat al provizioanelor de risc. Rentabilitatea capitalului (ROE) a coborât la 4,3% la sfârşitul T1 2011.

Cheltuiala netă cu provizioanele de risc pentru împrumuturi şi avansuri a totalizat 457,4 milioane RON (108,6 milioane EUR), în uşoară creştere cu numai 0,2% faţă de T1 2010 şi a evoluat conform aşteptărilor luând în considerare în special faptul că atât segmentul persoanelor fizice cât şi al companiilor au continuat să se confrunte cu condiţii dificile de piaţă. Segmentul companiilor, în special, a contribuit semnificativ la volumul creditelor neperformante în T1 2011. Companiile mici şi mijlocii au continuat să resimtă cea mai mare presiune date fiind constrângerile de lichiditate. O revenire treptată este aşteptată odată cu reluarea creşterii economice.

Portofoliul de credite a avut o evoluţie relativ satisfăcătoare în T1 2011, în circumstanţele date – creditele neperformante rămân la un nivel suportabil, reprezentând 16,8% din totalul portofoliului. Grupul BCR are o rată confortabilă de acoperire a creditelor neperformante de aproximativ 129% (garanţii şi provizioane).

BCR abordează prudent creditarea, adaptată la actualul mediu economic. Totodată BCR continuă să se concentreze pe implementarea unor soluţii durabile menite să ajute clienţii să îşi reorganizeze finanţele şi să facă faţă situaţiilor lor specifice – mii de familii şi companii beneficiază deja de pe urma acestor soluţii care îi ajută pe clienţii noştri să depăşească perioada dificilă.

Cele mai recente date semnalează faptul că sfârşitul recesiunii se apropie, dar revenirea va fi mai curând graduală, sub potenţialul pe termen lung al României. Previziunile indică o creştere a economiei de 2% în 2011, vizibilă în principal în a doua jumătate a anului.

Ratele de solvabilitate se situează confortabil peste nivelurile impuse. Rata de adecvare a capitalului de rang 1+2 în T1 2011 (date provizorii): aproximativ 12% RAS faţă de nivelul minim 10% impus de reglementările BNR. De asemenea, rata de solvabilitate de aproximativ 17,1% (IFRS, consolidat Grup BCR) demonstrează în mod clar soliditatea BCR şi susţinerea continuă din partea Erste Group.

(RAS – standarde de contabilitate româneşti)

III. INDICATORII ACTIVITĂŢII BCR (numai banca – valori neconsolidate, IFRS)
În T1 2011 BCR a continuat să dezvolte o activitate solidă şi durabilă în conformitate cu aşteptările generate de un mediu economic încă dificil.

Activele totale s-au diminuat puţin, cu 2%, la 68.539,6 milioane RON (16.627,4 milioane EUR) la 31 martie 2011, de la 69.945,2 milioane RON (16.411,4 milioane EUR) la 31 decembrie 2010 – o evoluţie similară celei din primul trimestru al anului trecut, BCR menţinându-şi poziţia de lider de piaţă după active.

Creditarea a avut o evoluţie bună în condiţiile unei cereri eligibile reduse, BCR activând ca principalul susţinător al economiei româneşti. BCR şi-a majorat cota de piaţă pe creditare generală la circa 22,2% in T1 2011, datorită performanţei bune pe segmentul creditării corporate, concretizată în îmbunătăţirea poziţiei pe acest segment (creştere cu 0,3 pp a cotei de piaţă faţă de T4 2010), combinată cu o consolidare a creditării imobiliare.

Volumul total al portofoliului de credite acordate clienţilor (înainte de provizioane, IFRS) a scăzut cu 1.127,5 milioane RON (-2,3%) la valoarea de 47.480,2 milioane RON (11.518,4 milioane EUR) de la 48.607,7 milioane RON (11.404,9 milioane EUR) – un efect sezonier similar evoluţiei din T1 2010 – în special pe baza scăderii pe segmentul persoane fizice, păstrând în acelaşi timp o structură echilibrată pe segmente de clienţi şi industrii.

În T1 2011 BCR şi-a extins creditarea către sectoarele productive ale economiei. Creditarea corporate s-a menţinut stabilă (+ 0,1% de la începutul anului), în principal pe seama furnizării de capital de lucru către companii şi a finanţării întreprinderilor din sectorul public.

Portofoliul de credite retail (care include persoanele fizice şi microîntreprinderile) a scăzut cu 5,2% în T1 2011 in concordanţă cu scăderea veniturilor populaţiei şi cu tendinţele pieţei. Evoluţia pozitivă a creditării ipotecare, antrenată în principal de programul guvernamental „Prima Casă”, a fost contracarată de scăderea fluxului de credite noi de consum, garantate şi negarantate. Impulsul pozitiv al programului „Prima Casă” a continuat. BCR este lider al programului cu un volum total al creditelor de peste 560 milioane EUR, de care beneficiază pana acum mai mult de 13.800 de familii, banca ajutându-le astfel să fie proprietarii primei lor locuinţe. BCR este prima bancă care a acceptat condiţiile de participare în cadrul programului Prima Casă 4, aşteptat să fie operaţional în luna mai 2011.

BCR îşi menţine poziţia de lider de piaţă pe creditarea pentru persoane fizice, cu o cotă de piaţă de 23% se segmentul creditării ipotecare.

Portofoliul de credite corporate deţine o cotă de 58,3% în totalul creditelor acordate clienţilor, în timp ce creditele retail (inclusiv afacerile micro) reprezintă 41,7%.

Depozitele de la clienţi au înregistrat o uşoară scădere cu 2,9% faţă de începutul anului până la valoarea de 36.212,2 milioane RON (8.784,9 milioane EUR) de la 37.289 milioane RON (8.749,2 milioane EUR) pe fondul tendinţelor sezoniere pe segmentul clienţilor companii (în scădere cu 11,4%) şi în combinaţie cu o creştere a depozitelor retail (+0,2%). Banca se menţine pe locul 1 în piaţa depozitelor primare. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, banca fiind puternic susţinută şi de banca mamă.

BCR se situează în top 3 al celor mai atractive oferte din piaţă, prin prisma ratelor dobânzii, a calităţii şi simplităţii proceselor, urmărind să fie prima alegere a clienţilor pentru depozite şi credite garantate.

BCR continuă să fie liderul pe segmentul proiectelor care beneficiază de finanţare europeană, cu o cotă de piaţă de 43% din proiectele aprobate (dintr-un total de 10,8 mld EUR. BCR continuă să implementeze o serie de soluţii economice pentru a sprijini sectorul companiilor mici şi mijlocii – în T1 2011, BCR s-a alăturat iniţiativei JEREMIE (în cadrul căreia banca va acorda împrumuturi noi în valoare de peste 200 milioane EUR, pe baza garanţiilor de la Fondul European de Investiţii) şi a semnat cu Banca Europeana de Investiţii un acord de finanţare în valoare de 75 milioane EUR destinate proiectelor întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale municipalităţilor în sectoarele de industrie, turism, servicii, agricultură.

BCR a menţinut reţeaua de 667 unităţi, concentrându-se pe dezvoltarea canalelor alternative de distribuţie în baza strategiei de a-şi încuraja clienţii să utilizeze tranzacţiile fără numerar. Banca a continuat cu succes să îmbunătăţească şi să diversifice serviciile financiare de Internet Banking şi Phone Banking (cunoscute sub denumirea de “BCR 24 Banking”), a continuat dezvoltarea activităţilor cu carduri şi a extins gama de servicii disponibile la ATM.

Clienţii utilizează tot mai mult facilităţile oferite de “BCR 24 Banking” şi observăm o migrare constantă a tranzacţiilor dinspre numerar către canalele directe (internet, telefon şi echipamente self-service banking). Numărul tranzacţiilor via “BCR 24 Banking” în T1 2011 aproape s-a dublat faţă de perioada similară a anului trecut (+7% faţă de T4 2010). Numai în T1 2011, clienţii BCR au efectuat peste 1,54 milioane de tranzacţii online prin intermediul serviciilor Click & Alo 24 Banking şi aproape jumătate de milion de operaţiuni de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar (ASV).

BCR şi-a extins în continuare reţeaua de ATM-uri adăugând 51 noi aparate în T1 2011, ajungând până la 2.317 ATM-uri (4% creştere anuală), precum şi reţeaua de POS-uri până la 18.182 unităţi (3% creştere anuală). BCR şi-a consolidat poziţia de lider pe piaţa cardurilor de debit şi credit – banca administrează un portofoliu de două milioane carduri valide.

Ca urmare a dorinţei tot mai mari a clienţilor de a beneficia de comoditate si confort, numărul tranzacţiilor la POS a crescut cu 28% pentru cardurile BCR şi aproape s-au dublat (+98%) ca număr total (indiferent de emitentul cardului) faţă de T12010. Valoarea cheltuielilor achitate cu cardul la POS a crescut cu 26% anual pentru cardurile emise de BCR şi cu 94% per total carduri (indiferent de emitent) la POS-urile BCR. Schimbarea preferinţelor clienţilor pentru tranzacţiile non-cash este vizibilă şi în numărul tranzacţiilor cu carduri la ATM-uri: în scădere cu 7% pentru cardurile BCR şi cu 8,5% ca număr total de tranzacţii la ATM-urile BCR (indiferent de emitentul cardului) – (după valoare, tranzacţiile au scăzut cu 3% anual pentru cardurile emise de BCR şi respectiv cu 1% per total tranzacţii la ATM-urile BCR).

IV. Evoluţia cursului de schimb (cursul oficial de schimb ale Băncii Central Europene)

Cursul la sfârşitul perioadei

Cursul mediu

Martie 2011

Decembrie 2010

% variaţie

Martie 2011

Martie 2010

% variaţie

RON/EUR

4,1221

4,2620

-3,3%

4,2122

4,1383

+1,8%

Variaţie pozitivă = deprecierea faţă de EUR, variaţie negativă = aprecierea faţă de EUR

Anexe

I. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE CONSOLIDAT (IFRS)

– sume exprimate în milioane RON

31 martie 2011

31 martie 2010

% variaţie

Venituri din dobânzi şi alte venituri asimilate

1.595,0

1.840,5

-13,3%

Cheltuieli cu dobânzi şi si alte cheltuieli asimilate

(735,9)

(868,5)

-15,3%

Venituri nete din dobânzi

859,1

972,0

-11,6%

– Provizioane de risc pentru credite şi avansuri

(457,4)

(456,4)

0,2%

Venituri din speze si comisioane

225,2

216,2

4,1%

Cheltuieli cu speze si comisioane

(71,1)

(58,4)

21,7%

Venituri nete din speze si comisioane

154,1

157,8

-2,4%

Venit net din tranzacţionare

41,6

37,6

10,7%

Cheltuieli cu personalul

(222,5)

(199,0)

11,8%

Alte cheltuieli administrative

(169,1)

(161,6)

4,7%

Amortizarea activelor fixe

(54,4)

(43,8)

24,2%

Alte rezultate operaţionale

(56,0)

(48,2)

16,2%

Rezultatul activelor financiare – la valoare justă prin contul de profit sau pierdere

1,4

8,1

-82,5%

Rezultatul activelor financiare – disponibile pentru vânzare

0,0

24,5

-100%

Profit înainte de impozitare

96,8

291,0

-66,7%

Impozit pe profit

(20,3)

(47,9)

-57,5%

Profit net înainte de interesele minoritare

76,5

243,1

-68,5%

Cota de profit alocată acţionarilor minoritari

(0,4)

(0,1)

>100%

Profit net după interese minoritare

76,1

243,0

-68,7%

II. BILANŢ CONSOLIDAT AL GRUPULUI BCR (IFRS)

– sume exprimate în milioane RON

ACTIVE

31 martie

2011

31 decembrie 2010

% variaţie

Numerar şi plasamente la băncile centrale

8.339,2

9.545,4

-12,6%

Creanţe asupra instituţiilor de credit

1,566,9

1,771,7

-11,6%

Credite şi avansuri acordate clientelei

50.520,0

52.238,6

-3,3%

Provizioane de risc pentru credite şi avansuri

-4.816,7

-4.844,9

-0,6%

Active financiare deţinute pentru tranzacţionare

956,3

966,9

-1,1%

Active financiare – la valoare justă prin cont de profit sau pierdere

45,7

41,9

9,0%

Active financiare – disponibile pentru vânzare

5.107,3

3.925,7

30,1%

Active financiare – păstrate până la scadenţă

5.566,3

5.442,2

2,3%

Imobilizări necorporale

411,5

424,3

-3,0%

Imobilizări corporale

1.716,3

1.693,9

1,3%

Creanţe fiscale curente

163,9

192,9

-15,0%

Creanţe fiscale amânate

44,2

53,6

-17,6%

Alte active

2.079,9

2.130,8

-2,4%

Active deţinute pentru vânzare

49,6

29,4

68,7%

Total active

71,750,3

73,612,4

-2,5%

DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII

Sume datorate instituţiilor de credit

21.890,1

21.823,5

0,3%

Sume datorate clienţilor

36.776,5

37.828,8

-2,8%

Obligaţiuni emise şi alte fonduri împrumuturi

755,1

638,1

18,3%

Alte provizioane

41,9

0,0

>100%

Datorii fiscale curente

228,1

253,9

-10,2%

Datorii fiscale amânate

21,4

21,7

-1,4%

Alte datorii

487,4

498,4

-2,2%

Capital subordonat

2,438,2

3,477,0

-29,9%

Capital social

7.166,5

7.103,6

3,9%

Capital al acţionarilor

7.142,3

7.077,1

0,9%

Capital al acţionarilor minoritari

24,3

26,5

-8,4%

Total datorii şi capitaluri proprii

71.750,3

73.612,4

-2,5%

1 Toate datele financiare prezentate mai jos reprezintă rezultatele financiare consolidate, neauditate, ale Grupului Banca Comercială Română (BCR) pentru T1 2011, in conformitate cu IFRS. Dacă nu se fac alte precizări, cifrele pentru T1 2011 sunt comparate cu cifrele pe T1 2010. De asemenea, dacă nu se fac alte precizări, ratele de schimb valutar utilizate pentru conversia în EURO sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Contul de profit şi pierdere a fost convertit folosind cursul mediu de schimb valutar pentru T1 2011, de 4,2122 RON/EUR când se face referire la T1 2011 şi cursul mediu de schimb valutar pentru T1 2010 de 4,1383 RON/EUR când se face referire la T1 20]0. Bilanţul la 31 decembrie 2010 şi bilanţul la 31 martie 2011 au fost convertite folosind cursul de schimb valutar de închidere la respectivele date (4,1221 RON/EUR pentru T1 2011 şi respectiv 4,2620 RON/EUR pentru la 31 decembrie 2010). Toate variaţiile procentuale sunt calculate pe baza valorilor exprimate în RON.

Bucuresti, 28.04.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *