metalshow

AVAS a incheiat monitorizarea postprivatizare pentru 46 de contracte de vanzare-cumparare de actiuni

In primele sase luni ale anului 2010, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a incheiat monitorizarea postprivatizare pentru 46 de contracte.

Veniturile inregistrate la bugetul de stat in urma activitatii de postprivatizare desfasurate de Autoritate in acest an se ridica la suma de 28.993.016,89 RON.

Din acesta suma, 27.792.056,13 RON se constituie in venituri provenite din incasarea pretului actiunilor vandute, diferenta de 1.200.960,76 RON reprezentand incasari din penalitati aplicate ca urmare a nerealizarii clauzelor contractuale asumate de cumparatori in cadrul contractelor de privatizare.

Volumul investiţional confirmat de A.V.A.S. în semestrul I-2010 este de 0,205 mil. RON, 3,837 mil. USD si 6,650 mil EUR.

Incetarea monitorizării postprivatizare a fiecãrui contract s-a fãcut în urma unei analize finale a acestuia, în condiţiile în care au fost respectate în totalitate clauzele asumate de cãtre cumpãrãtor şi i s-a comunicat descãrcarea de obligaţii.

Perioada de monitorizare înceteazã în urma unei analize finale a contractului, în condiţiile în care au fost respectate în totalitate obligaţiile asumate de cãtre cumpãrãtor.

În cadrul procesului de monitorizare postprivatizare, structurile de specialitate din cadrul AVAS urmãresc modul în care au fost respectate obligaţiile asumate de cãtre cumpãrãtori şi aplicã sancţiunile prevãzute prin contract. Principalele tipuri de clauze monitorizate sunt:
– realizarea angajamentelor privind investiţiile tehnologice, investiţiile pentru protecţia mediului, precum şi garantarea acestora;
– respectarea obligaţiilor privind vânzarea restricţionatã a activelor şi terenurilor societãţilor;
– imobilizarea (gajarea) acţiunilor cumpãrate de la AVAS în favoarea vânzãtorului, pânã la încheierea obligaţiilor contractuale de cãtre cumpãrãtori;
– clauze specifice privind asigurarea protecţiei sociale, pãstrarea obiectului principal de activitate, realizarea cifrei de afaceri minime impuse, pãstrarea numãrului de salariaţi, pãstrarea arhivei, şi a mãrcilor companiei.

AVAS mai are în monitorizare 3465 de contracte de privatizare, încheiate pentru 3051 de societãţi privatizate.

Bucuresti, 02.07.2010

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *