free download 78 travel guides written by experts

AVAS a decis suspendarea procedurii de achizitie publica de servicii de publicitate pentru anul 2009

(ANUNT PARTICIPARE SEAP NR. 80253)

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a decis suspendarea procedurii de achiziţie publică de servicii de publicitate pentru anul 2009 ca urmare a primirii, la data limita de depunere a ofertelor, respectiv 29.07.2009,  a două contestaţii din partea unor agenţii de publicitate interesate sa participe la această licitaţie.

Data fiind acesta situaţie, până la soluţionarea acestor contestaţii de către Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, în conformitate cu prevederile OG 34/2006,  pentru a nu periclita această procedura, cât şi pentru a da şanse egale tuturor participanţilor interesaţi, AVAS a decis suspendarea licitaţiei, ocazie cu care termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit.

Până la primirea unui răspuns din partea Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi comunicarea noului termen de depunere a ofertelor prin intermediul sistemul SEAP (www.e-licitatie.ro) AVAS solicită sprijinul    mass-media pentru mediatizarea acestei licitaţii în vederea primirii unui număr cât mai mare de oferte.

AVAS consideră că acest demers duce la o procedura de achiziţie publică transparentă, accesibilă şi bazată pe o concurenţă cât mai mare.

            Până la această dată şi-au manifestat interesul pentru licitaţia organizată de AVAS următoarele agenţii de publicitate:

            – Media Consulta Internaţional;

            – Best Advertising&Consult;

– Media Investment Communication si Media Partnership;

            – Brands Talk Advertising;

            – Ars Advertising;

            – Ventis Global Consulting;

            – Optimedia.

Informaţii de Background:

În data de 17.06.2009 AVAS a publicat prin intermediul sistemului SEAP (www.e-licitatie.ro) anunţul de declanşare a proceduri de achiziţie publică de servicii de publicitate.

Activitatea de publicare a anunţurilor de privatizare şi valorificare, precum şi cea de promovare a societăţilor comerciale din portofoliul propriu în vederea atragerii de investitori privatizării desfăşurată de AVAS este obligatorie pentru Autoritate fiind impusă de prevederile:

§         O.U.G. nr. 88/1997, privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin (1) din cadrul Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării şi ale prevederilor art. 77 şi ale art. 78 din cadrul H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 şi a Legii nr. 137/2002;

§         O.U.G. nr. 51/1998, privind valorificarea unor active ale statului, republicată.

Bucuresti, 31.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *