metalshow

AVAS a analizat implementarea Programului de Restructurare pentru S.C. GIRUETA S.A. Jilava

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a analizat modul de realizare a măsurilor din Programul de Restructurare, cu termene de finalizare în anul 2008, pentru S.C. GIRUETA S.A. Jilava.

AVAS a notificat Consiliului Concurenţei ajutorul de stat pentru S.C. GIRUETA S.A. Jilava acordat la privatizare, în baza unui program de restructurare asumat de societate şi cumpărător. În urma analizării notificării şi a informaţiilor suplimentare, Consiliul Concurenţei a autorizat ajutorul de stat pentru restructurarea societăţii prin Decizia din 11.07.2006.

Ajutorul de stat a fost în sumă totală de 7.011.172 lei şi a fost acordat integral.

Odată cu autorizarea ajutorului de stat pentru restructurare, Consiliul Concurentei a impus şi următoarele restricţii:

a) societatea este obligată să implementeze în totalitate programul de restructurare;

b) societatea îşi va reduce capacităţile de producţie până în anul 2008, conform programului de restructurare asumat.

Programul de restructurare cuprinde următoarele tipuri de măsuri:

· măsuri privind restructurarea organizatorică;

· măsuri privind restructurarea tehnologică;

· măsuri privind restructurarea de mediu;

· măsuri financiare.

AVAS, în baza documentelor puse la dispoziţia instituţiei de către societate, a analizat modul de îndeplinire a măsurilor asumate. Din cele patru tipuri de măsuri, programul de restructurare a prevăzut ca având termene de finalizare 31.12.2008, doar măsurile privind restructurarea tehnologică. În urma analizei efectuate, AVAS a hotărât că aceste măsuri au fost finalizate în totalitate din sursele proprii ale societăţii.

În plus, în urma analizei întregului program de restructurare implementat la S.C. GIRUETA S.A. Jilava, AVAS a constatat implementarea programului de restructurare derulat în perioada 2004 – 2008 şi a condiţiilor din Decizia Consiliului Concurenţei nr. 156/2006, precum şi încetarea monitorizării măsurilor din programul de restructurare al S.C. GIRUETA S.A. Jilava.

Autoritatea va transmite, către Consiliul Concurenţei, Raportul privind stadiul realizării măsurilor cu termene de finalizare la 31.12.2008, constatarea implementării programului de restructurare derulat în perioada 2004 – 2008 şi a condiţiilor din Decizia Consiliului Concurenţei nr. 156/2006, precum şi încetarea monitorizării măsurilor din programul de restructurare al S.C. GIRUETA S.A. Jilava.

Informaţii de background:

S.C. GIRUETA S.A. Jilava a fost privatizată în 2003, prin vânzarea unui pachet de acţiuni reprezentând 97,2206% din capitalul social către S.C. COMNORD S.A. Bucuresti.

Activitatea principală a S.C. GIRUETA S.A. Jilava o reprezinta fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.

Bucuresti, 12.11.2009

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *