free download 78 travel guides written by experts

ANFP introduce un nou sistem de selectare a subiectelor de concurs

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a modificat procedura de stabilire a subiectelor propuse de către reprezentanţii Agenţiei la proba scrisă a concursurilor de ocupare a funcţiilor publice organizate de către ANFP. Prin această măsură se urmăreşte consolidarea principiului egalităţii de şanse pentru toţi candidaţii, precum şi stabilirea într-un mod imparţial a subiectelor propuse de către reprezentanţii ANFP.

Astfel, subiectele propuse de către membrii ANFP în comisiile de concurs pentru proba scrisă a concursurilor desfăşurate în cadrul Agenţiei se vor extrage în mod aleatoriu, dintr-o bază de date, prin intermediul unei aplicaţii software. Această bază conţine un număr de 250 de propuneri de subiecte formulate de către persoanele mai sus-menţionate, subiecte care pot fi consultate pe site-ul ANFP www.anfp.gov.ro , secţiunea Concursuri. Subiectele propuse sunt permanent actualizate, astfel încât să fie armonizate cu modificările legislative în vigoare.

Prin urmare, în ziua desfăşurării probei scrise, comisia de concurs stabileşte seturile de subiecte pentru proba scrisă. Generarea propunerilor ce aparţin membrilor ANFP în comisia de concurs se va desfăşura prin intermediul aplicaţiei software, cu cel mult o jumătate de oră înaintea începerii probei scrise.

„Modificarea modului de stabilire a subiectelor pentru proba scrisă a concursurilor este o măsură oportună care demonstrează preocuparea noastră permanentă de a identifica soluţii inovatoare, în scopul asigurării unui serviciu public eficient, cu respectarea principiilor vizînd profesionalismul, transparenţa, integritatea, egalitatea de şanse şi imparţialitatea cerute de lege”, a menţionat Andras SZAKAL, preşedintele ANFP.

Bucuresti, 25.11.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *