free download 78 travel guides written by experts

ANCOM propune un nou cadru de autorizare generală a serviciilor poștale

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat astăzi spre consultare publică un proiect de decizie privind regimul de autorizare generală a furnizorilor de servicii poştale. Orice companie care intenţionează să furnizeze servicii poștale trebuie să parcurgă în prealabil procedura de autorizare generală.

Proiectul de decizie urmărește transpunerea cât mai fidelă a ultimelor modificări și completări ale actualului cadru legal general și totodată, ca urmare a evoluțiilor intervenite pe piața serviciilor poştale, o adaptare a legislaţiei secundare în materie la noile tendinţe inovative din domeniu. De asemenea, în elaborarea proiectului s-a avut în vedere şi clarificarea anumitor aspecte, necesitatea acestor clarificări reieșind din practica aplicării legislaţiei secundare de către Autoritate.

ANCOM urmărește totodată și creșterea gradului de transparenţă de pe piața serviciilor poștale, înglobând în acest act normativ obligaţiile furnizorilor de servicii poştale în ceea ce privește punerea la dispoziția utilizatorilor a informaţiilor relevante.

Modificări propuse prin proiectul de decizie
În conformitate cu noile prevederi legale, sfera serviciului universal a fost restrânsă prin excluderea anumitor servicii care au ca obiect trimiterile poştale în număr mare.
De asemenea, termenul de eliberare şi transmitere de către ANCOM a certificatului-tip de atestare a dreptului de a furniza servicii poştale a fost stabilit la 15 zile lucrătoare, iar, în mod corelativ, aceeași perioadă maximă este valabilă și pentru emiterea documentului prin care Autoritatea solicită aplicantului îndeplinirea cerinţelor legale în cazul în care, de exemplu, o notificare nu respectă aceste condiţii. 

Au fost prevăzute reguli noi și pentru serviciul de trimitere recomandată care să asigure condiţii echitabile şi transparente în raportul dintre furnizor şi utilizator. Furnizorul beneficiază de libertatea de a identifica, în cadrul condiţiilor generale privind furnizarea serviciilor poştale, momentul până la care expeditorul poate solicita dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poştale care face obiectul serviciului de trimitere recomandată, precum şi a celui în care va comunica acestuia dovada solicitată. Ţinând seama de definiţia serviciului de trimitere cu valoare declarată, prevederi similare sunt valabile şi în cazul acestui serviciu.

Modificări au fost propuse și cu privire la serviciul Express, astfel încât să se asigure premisele furnizării serviciului conform caracteristicilor sale, precum şi o informare clară şi corectă a utilizatorilor.

Obligațiile furnizorilor
Ca urmare a modificărilor şi completărilor propuse prin proiectul deciziei supus consultării publice, până la data de 31 iulie 2017, toţi furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a transmite către ANCOM condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale actualizate în conformitate cu dispoziţiile legale din prezentul proiect de act normativ, neîndeplinirea acestei obligaţii, în termenii şi condiţiile prevăzute în acesta, determinând încetarea calităţii de furnizor de servicii poştale.

Procesul de consultare publică
Proiectul deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 12.01.2017, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *