metalshow

ANCOM propune modificarea destinației unor resurse de numerotație

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) supune consultării publice un proiect de decizie pentru modificarea destinației codurilor scurte din subdomeniile 7t (de forma 7tvx(y)), utilizate pentru furnizarea de servicii de microplăți.

Astfel, proiectul de decizie ANCOM pentru modificarea anexei la Decizia nr. 1131/2014 privind adoptarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naționale scurte interne și a codurilor scurte SMS/MMS propune modificarea destinației subdomeniului de coduri scurte 7t, unde t=5, din “microplăți pentru servicii dedicate adulților”, în „microplăți”, fără a face o distincție între serviciile pentru care se vor oferi microplăți, urmând ca microplățile aferente serviciilor destinate adulților să fie efectuate numai prin intermediul numerelor scurte interne de forma 15vx(y).

Utilizarea codurilor scurte

Codurile scurte sunt utilizate doar în interiorul rețelelor, prin urmare acestea nu se alocă de către ANCOM. Au dreptul de a utiliza coduri scurte furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care sunt și furnizori de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau care asigură furnizarea serviciilor de comunicații electronice prin intermediul unor terți autorizați în acest sens, ce dobândesc de la ANCOM, prin licență de utilizare a resurselor de numerotație, dreptul de utilizare a unor resurse de numerotație din domeniile 0Z=02, 0Z=03, 0Z=06 sau 0Z=07 din PNN.

Procedura de consultare

Proiectul de decizie ANCOM pentru modificarea anexei la Decizia nr. 1131/2014 este disponibil pe pagina de internet a ANCOM aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze și să transmită observații și propuneri până la data de 22.05.2016, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, București), direct la registratură sau prin intermediul direcțiilor regionale ale Autorității. Observațiile pot fi transmise și prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *