free download 78 travel guides written by experts

Agenda digitala: Comisia lanseaza o consultare referitoare la recomandarea privind pietele

de telecomunicatii

Comisia Europeană a lansat o consultare publică în scopul actualizării listei curente a piețelor de telecomunicații cu amănuntul și cu ridicata relevante care fac obiectul procedurii de la „articolul 7” în temeiul normelor UE în domeniul telecomunicațiilor (a se vedea MEMO/10/226). Aceste piețe includ accesul cu amănuntul la rețeaua publică de telefonie și accesul cu ridicata la internet în bandă largă. Lista piețelor relevante permite autorităților naționale de reglementare (ANR‑uri) să își reglementeze piețele în mod coordonat. Revizuirea va ține seama de evoluțiile majore ale piețelor și de cele  din domeniul tehnologic, cum sunt aplicațiile și serviciile bazate pe internet, de convergența dintre diferite tipuri de rețele și de servicii, precum și de dezvoltarea rețelelor și serviciilor de internet de foarte mare viteză. Pe baza rezultatelor consultării, Comisia va revizui actuala recomandare privind piețele relevante, care a fost actualizată ultima dată în 2007. Comisia invită părțile interesate să participe la consultare până la 8 ianuarie 2013.

Neelie Kroes, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă cu agenda digitală, a declarat: „Trebuie să fim la zi cu evoluțiile tehnologice din acest sector, astfel încât reglementarea să se concentreze exclusiv asupra problemelor structurale persistente în domeniul concurenței și asupra facilitării investițiilor.”

Scopul chestionarului este de a identifica tendințele majore relevante și de a consulta părțile interesate cu privire atât la revizuirea actualei liste a piețelor relevante și a domeniilor lor de aplicare, cât și la piețele care ar putea fi adăugate pe listă, inclusiv piețe reglementate la nivel național și piețe transnaționale.

Consultarea este prima etapă a unui proces de revizuire. Pe baza rezultatelor acesteia și în urma consultării Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Comitetului pentru comunicații (un comitet consultativ format din reprezentanți ai statelor membre), Comisia va adopta o recomandare revizuită.

Context

În temeiul normelor UE privind telecomunicațiile, Comisia adoptă și revizuiește periodic recomandarea privind piețele relevante ale produselor și serviciilor din cadrul sectorului reglementat al comunicațiilor electronice (a se vedea IP/07/1678). Recomandarea identifică piețele care sunt în principiu susceptibile de a face obiectul unei reglementări ex-ante. Autoritățile naționale de reglementare trebuie să examineze periodic piețele naționale și să notifice acest lucru Comisiei în cadrul așa-numitei „proceduri de la articolul 7”. Aceasta este un mecanism de consultare și notificare ce prevede obligația autorităților naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor de a informa în prealabil Comisia și autoritățile de reglementare din domeniul telecomunicațiilor din alte țări ale UE cu privire la măsurile pe care intenționează să le introducă pentru a soluționa problemele pieței. Din 2003, Comisia a examinat peste 1 300 de astfel de notificări.

Aceasta este cea de-a doua revizuire a recomandării Comisiei privind piețele relevante. Prima recomandare a Comisiei datează din 2003 și a fost revizuită în 2007 pentru a include o piață cu amănuntul și 6 piețe cu ridicata: accesul la rețeaua de telefonie fixă, inițierea apelurilor în rețelele de telefonie fixă, terminarea apelurilor în rețelele de telefonie fixă individuale, accesul cu ridicata la bucla locală, accesul cu ridicata la internet în bandă largă, furnizarea cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate și terminarea apelurilor vocale în rețele mobile individuale.

Pagini Utile

//ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/8788
Site-ul web dedicat Agendei digitale
Site-ul web al comisarului Neelie Kroes
● Urmăriți activitatea dnei Neelie Kroes pe Twitter

Bucuresti, 16.10.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *