metalshow

A fost lansat portalul http://profesorulcreator.siveco.ro

Profesorii care vor participa la programul de formare continuă "Proiectarea soft-ului educaţional" îşi vor putea publica lucrările pe portal

Portalul //profesorulcreator.siveco.ro, una dintre cele mai importante componente ale proiectului "Profesorul creator de soft educaţional", a fost lansat!

Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 din Fondul Social European şi realizat în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi SIVECO Romania SA.

Obiectivul proiectului constă în elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă pentru 1.500 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătaţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare.

Înscrierea cadrelor didactice se face on-line pe portalul proiectului //profesorulcreator.siveco.ro, urmând ca rezultatele selecţiei să fie comunicate în data de 31.08.2010. Cursurile sunt gratuite, încep în octombrie 2010 şi durează şase luni. Fiecare curs are 89 de ore.

Profesorii care vor urma programul de formare continuă îşi vor putea publica proiectele pe portal, dezvoltarea acestuia deschizând posibilitatea creării unei comunităţi virtuale prin care se încurajează schimbul de idei. Această comunitate virtuală va activa şi după finalizarea proiectului, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar beneficiind astfel de resurse valoroase pentru utilizarea TIC în procesul didactic.

În cadrul activităţii de evaluare a proiectelor personale, fiecare cadru didactic va susţine prezentarea proiectului înscris pe portal, iar în baza calificativului obţinut, absolvenţii programului de formare vor primi atestate profesionale purtătoare de credite transferabile (25) şi diplome care să confere statutul de creator de soft educaţional.

La final, proiectele selectate pentru concursul naţional vor fi publicate pe portal.

De asemenea, prin intermediul portalului se vor furniza informaţii referitoare la reglementări şi standarde naţionale şi europene din domeniul educaţional şi exemple de bune practici naţionale şi transnaţionale.

Proiectul realizat în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi SIVECO Romania SA, contribuie la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare nr. 1 din POS DRU 2007-2013 prin îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare continuă modernă şi de calitate.

Bucuresti, 30.07.2010

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *