Baby Boom Show Virtual

Veniturile GTS Central Europe stabile in prima jumatate a anului

EBITDA în creştere 20%

·    Veniturile consolidate ale grupului GTS-CE constante faţă de aceeaşi perioadă a 2006, la Eur 192 mil
·    Veniturile operative (EBITDA) crescute cu 20% faţă de primul semestru 2006

GTS Central Europe (GTS-CE), cel mai important operator alternativ de telecomunicaţii la nivel regional, anunţă pentru primul semestru al anului venituri consolidate de Eur 192mil. In ciuda puternicei eroziuni a preţurilor în segmentul telecomunicaţiilor, cifra de afaceri a grupului, calculată după deducerea veniturilor din tranzacţiile inter-company, se situează la acelaşi nivel cu cea din perioada similară a anului trecut. Veniturile operative ale grupului, calculate înaintea deducerii taxelor, dobânzilor, deprecierilor şi amortizărilor (EBITDA) au atins valoarea de Eur 34,5mil, în creştere cu 20% faţă de perioada similară a anului 2006. Această creştere importantă a veniturilor operative (EBITDA) a fost realizată prin accelerarea afacerilor în toate companiile grupului GTS, din Cehia, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria. GTS Novera, lider pe piaţa furnizorilor de servicii de telecomunicaţii din Republica Cehă a raportat pentru primul semestru al anului 2007 venituri operative (EBITDA) de Eur 16,3mil, în creştere cu 36% faţă de perioada similară a anului trecut, deşi veniturile companiei au scăzut cu 6%, pană la Eur 101,6mil. Chiar pe fondul scăderii cifrei de afaceri, creşterea EBITDA se datorează integrării cu succes a operaţiunilor companiilor achiziţionate pe piaţa cehă în perioada anterioară. La nivelul grupului scăderea veniturilor din Cehia a fost puternic compensată de creşterile realizate de celelalte companii ale GTS-CE.

In Slovacia, GTS Nextra a raportat pentru primul semestru al anului venituri cumulate de Eur 11,8mil în creştere cu 23% faţă de perioada similară a anului trecut, iar veniturile operative (EBITDA) ale companiei au atins valoarea de Eur 3 mil, cu 37% mai mult decât în perioada similară din 2006.

GTS Datanet, subsidiara ungară a grupului şi-a menţinut poziţia pe piaţă de referinţă şi a raportat venituri totale de Eur 27,5mil, în creştere cu 14% faţă de primul semestru al lui 2006. Investiţiile realizate de GTS Datanet pentru furnizarea pe piaţa locală a serviciilor de comunicaţii în bandă largă peste circuitele de buclă locală liberalizată (Unbundled Local Loop) au determinat o scădere a EBITDA cu 1% faţă de primul semestru din 2006, până la valoarea de EUR 4,3mil.
Veniturile realizate de GTS Telecom, lider de calitate pe piaţa românească a serviciilor de comunicaţii de date şi hosting, au crescut cu 16% faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce EBITDA a atins o valoare de Eur 1,6mil, cu 8% mai mult decât în primul semestru din 2006.

GTS Energis şi-a conservat poziţia de lider pe piaţa operatorilor alternativi de telecomunicaţii din Polonia şi a raportat venituri de Eur 50mil în primul semestru din 2007 şi venituri operative (EBITDA) la valoarea de EUR 10,8mil, faţă de EUR 9,5mil în semestrul întâi al 2006.

“Pe fondul consolidării cifrei de afaceri a grupului, primul semestru din 2007 a îmsemnat pentru GTS-CE, în primul rând, creşterea eficienţei măsurată prin creşterea cu 20% a veniturilor operative (EBITDA).” a declarat Tamás Polgár, CEO al GTS Central Europe. “In 2007 am continuat strategia de consolidare a poziţiei de lider regional pe piaţa operatorilor alternativi şi de creştere a companiilor din grup. A fost realizat un număr mare de proiecte pentru companii prestigioase cu operaţiuni pan-europene şi /sau pan-regionale, dar şi de soluţii avansate dedicate unor operatori de telecomunicaţii din regiune. Enumerăm aici, soluţia MPLS realizată pentru JYSK, fabricantul danez de mobilier, sau soluţia de comunicaţii realizată pentru Palace Cinemas Multiplex Movie Operator. In acelaşi timp am exploatat şi am dezvoltat  sinergiile grupului, create prin integrarea operatorilor achiziţionaţi şi creşterea interoperabilităţii reţelelor naţionale. ” a mai declarat Tamás Polgár.

"Obiectivul nostru strategic este de dezvoltare a companiei, de creştere a cifrei de afaceri, a eficienţei GTS Telecom." A declarat Dan Mihăescu, Country Manager GTS Telecom. "Iar în atingerea acestor obiective vom continua să ne concentrăm pe conservarea poziţiei de lider de calitate, poziţie pe care o ocupăm deja de 5 ani, furnizând soluţiile de telecomunicaţii cu cel mai înald nivel de continuitate şi disponibilitate." a mai spus Dan Mihăescu.

Bucuresti, 28.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *