free download 78 travel guides written by experts

Un eveniment european major pentru a defini viitorul intreprinderilor sociale

Economia socială este un pilon important al economiei europene, reprezentând aproximativ 10% din PIB. Mai mult de 11 milioane de lucrători, adică 4,5% din populația activă a UE, au un loc de muncă în economia socială. Una din patru noi întreprinderi înființate în fiecare an este o întreprindere socială, număr care crește la una din trei în Franța, Finlanda și Belgia.

Obiectivul urmărit de întreprinzătorii din economia socială este de a avea impact asupra societății, mai degrabă decât simplul fapt de a genera profit pentru proprietari și pentru acționari. De exemplu, ei oferă locuri de muncă pentru grupurile defavorizate, promovând incluziunea socială și sporind solidaritatea în economie. Însă se confruntă cu provocări enorme și cu un mediu concurențial inechitabil.

Din acest motiv, la 16 și 17 ianuarie 2014, Comisia Europeană, Comitetul Economic și Social European (CESE) și orașul Strasbourg vor găzdui un eveniment european interactiv de amploare referitor la antreprenoriatul social și la economia socială. Abordarea aleasă pentru acest eveniment de două zile va fi bazată pe colaborare și participare. Participanții vor fi cei care vor hotărî chestiunile care urmează să fie dezbătute și vor identifica calea de urmat pentru sectorul antreprenoriatului social.

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „În prezent, marea bătălie se dă pe terenul creșterii economice și a ocupării forței de muncă. Sunt convins că nicio performanță economică durabilă nu poate exista fără coeziune socială. Economia socială este parte integrantă a noului model de creștere economică pe care îl elaborăm și care este mai favorabil incluziunii și mai ecologic. Prin vocația lor, întreprinderile sociale sunt la curent cu tot ce se întâmplă și sunt ancorate în realitățile sociale și în realitățile mediului înconjurător. Aceste întreprinderi sunt inovatoare, dinamice și creează locuri de muncă. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a crea un ecosistem care să le încurajeze să se dezvolte în continuare. Acesta este obiectivul conferinței de la Strasbourg.”

Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Întreprinderile sociale ajută UE să creeze o economie socială de piață competitivă și favorizează creșterea economică durabilă. În timpul crizei, acestea au arătat cât sunt de valoroase, dând dovadă de o mare reziliență. În momentul de față, avem nevoie de întreprinderile sociale mai mult decât oricând, pentru capacitatea lor de a crea locuri de muncă.”

László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat la rândul lui: „Întreprinderile sociale oferă sute de exemple de reușită, care arată în ce fel Europa își poate îmbunătăți modelul de afaceri, punând accentul mai mult pe sporirea bunăstării oamenilor și mai puțin pe obținerea maximului de câștig financiar. Economia socială poate crea locuri de muncă de calitate chiar și în circumstanțe economice dificile și merită, în mod evident, sprijinul UE pentru a se dezvolta și pentru a se extinde.”

Președintele Comitetului Economic și Social European, Henri Malosse, a declarat: „Europa nu-și mai poate permite să rateze acest obiectiv. Activitatea sa esențială este – ar trebui să fie – solidaritatea activă și elaborarea de politici comune puternice, mai ales în domeniile industriei, energiei și antreprenoriatului, în special al antreprenoriatului social”.

Printre vorbitorii care și-au confirmat prezența se numără Martin Schultz, președintele Parlamentului European, Antonis Samaras, prim-ministrul Greciei, și Henri Malosse, președintele Comitetului Economic și Social European.

Trei comisari europeni, vicepreședintele Antonio Tajani și comisarii Michel Barnier și László Andor, vor participa la discuțiile în direct cu întreprinzătorii din domeniul economiei sociale.

Printre participanți se numără întreprinzători din domeniul economiei sociale, cadre universitare, factori de decizie politică, furnizori de finanțare, militanți pentru drepturile sociale și mulți alții.

Obiectivele evenimentului sunt următoarele:

  • trecerea în revistă a realizărilor Inițiativei pentru antreprenoriatul social din octombrie 2011 și a punerii în aplicare a acesteia (a se vedea IP/11/1238 și MEMO/11/735);
  • identificarea viitoarelor priorități de acțiune;
  • implicarea părților interesate într-un mediu inovator și participativ, în vederea definirii agendei europene pentru următorii 3-5 ani;
  • consolidarea rețelelor părților interesate, pentru a sprijini apariția și dezvoltarea inițiativelor și a celor mai bune practici;
  • sporirea gradului de implicare și de sensibilizare în rândul actorilor instituționali.

Context:

În 2011, în contextul Strategiei UE 2020, Uniunea Europeană a prezentat Inițiativa pentru antreprenoriatul social, un plan de acțiune vizând consolidarea cadrului pentru antreprenoriatul social, prin îmbunătățirea accesului la finanțare, sporirea vizibilității sectorului și creșterea gradului de sensibilizare a factorilor de decizie politică în ceea ce privește nevoile întreprinzătorilor din domeniul economiei sociale. Pentru a continua aceste eforturi, evenimentul organizat la Strasbourg va identifica noi priorități pentru viitor.

Pagini Utile

Bucuresti, 15.01.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *