free download 78 travel guides written by experts

UE si Comitetul International Olimpic (CIO) se angajeaza sa mentina „relatii privilegiate”

pentru promovarea dialogului in domeniul sportului

Androulla Vassiliou, comisarul european pentru sport, și dl Jacques Rogge, președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), s-au întâlnit cu reprezentanți din mișcarea sportivă în cadrul activității Comisiei de „dialog structurat”. Amândoi au subliniat beneficiile excelentei lor cooperări și au fost de acord cu privire la necesitatea de a continua astfel de schimburi pe o bază anuală în viitor. Președintele CIO, însoțit de dna Claudia Bokel, președinta comisiei pentru atleți a CIO, și de dl Patrick Hickey, președintele Asociației comitetelor olimpice europene (EOC), a descris întâlnirea cu comisarul Vassiliou drept „extrem de utilă” și a salutat propunerile pentru noi forme concrete de cooperare. Acesta a afirmat că este convins că succesorul său va menține o relație la fel apropiată cu UE și că Comisia poate conta întotdeauna pe sprijinul CIO.

Comisarul Vassiliou a declarat pe marginea acestui subiect: „Îi sunt recunoscătoare lui Jacques Rogge și reprezentanților mișcării olimpice internaționale și europene pentru sprijinul pe care ni l-au acordat de-a lungul anilor. CIO este un partener foarte valoros pentru UE și instituirea unui dialog anual ne va permite să fructificăm această relație privilegiată. Reuniunile care se vor desfășura în acest cadru vor asigura continuitatea în interesul sportului.”

Comisarul și președintele CIO au discutat cu privire la punerea în aplicare a actualului Plan de lucru al UE pentru sport (2011-2014) și prioritățile viitorului plan de lucru. Patrick Hickey a salutat buna cooperare cu UE, inclusiv activitățile grupurilor de experți instituite în cadrul primului plan de lucru.

„Erasmus pentru toți”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport propus de Comisie va finanța inițiativele în domeniul sportului la nivel local. Președintele EOC, dl Hickey, a remarcat cã acest program de finanțare este „istoric”.

Președintele CIO, dl Rogge, și comisarul Vassiliou au avut, de asemenea, un schimb de opinii cu privire la organizarea unei sãptãmâni europene a sportului, prevãzutã pentru 2015, pentru a stimula participarea la activitãți sportive la toate nivelurile și pentru a încuraja cetãțenii sã devinã mai activi. Dl Rogge a lăsat sã se înțeleagã cã aceastã manifestare ar trebui sã valorifice inițiativele existente, cum ar fi Ziua olimpicã, sãrbãtoritã în fiecare an la data de 23 iunie de mișcarea olimpicã. „Ar trebui sã sprijinim tot ceea ce încurajeazã cetãțenii sã exercite o activitate fizicã”, a declarat acesta. Dl Rogge și dna Vassiliou au convenit sã lucreze la aceastã inițiativã în strânsã cooperare și sã caute sprijinul și angajamentul tuturor pãrților interesate relevante.

Alte subiecte discutate la reuniune au inclus reprezentarea și participarea sportivilor la dialogul structural al UE privind sportul, iar dna Claudia Bokel a profitat de ocazie pentru a explica rolul și activitãțile CIO și ale altor comisii sportive din mișcarea olimpicã. Pe ordinea de zi au figurat și finanțarea de cãtre UE a Festivalurilor olimpice ale tineretului european, lupta împotriva dopajului și meciurile aranjate, precum și „dubla carierã”, care urmãrește sã încurajeze sportivii sã își continue educația în paralel cu cariera lor sportivã.

De asemenea, comisarul a informat președintele despre propunerea de recomandare a Consiliului privind Activitãțile Fizice de Îmbunãtãțire a Sãnãtãții (HEPA), care urmeazã sã fie prezentatã în cursul acestui an, și a invitat CIO la Conferința UE privind egalitatea de șanse între femei și bãrbați și sportul, care va avea loc la Vilnius între 3 și 4 decembrie.

Context

Este a doua oarã când dna Vassiliou și președintele CIO, dl Rogge, se întâlnesc în cadrul dialogului structurat privind sportul. Jacques Rogge este președintele CIO din 2001. Succesorul sãu va fi ales la cea de-a 125-a sesiune a CIO care va avea loc la Buenos Aires, în septembrie anul acesta.

Dialogul structurat inițiat de Comisie cu mișcarea sportivã a fost creat în 2007, pentru a pune bazele noii responsabilitãți atribuite UE în domeniul sportului în temeiul Tratatului de la Lisabona (articolul 165). În fiecare an, Comisia organizeazã un forum european al sportului care oferã reprezentanților organismelor sportive ocazia sã facã schimb de opinii pe teme de actualitate. Urmãtorul forum va avea loc la Vilnius de la 30 septembrie pânã la 1 octombrie. Dialogul Comisiei cu mișcarea sportivã este menținut, de asemenea, prin intermediul unor reuniuni bilaterale, conferințe și seminarii. Schimburi periodice cu mișcarea olimpicã sunt, de asemenea, organizate cu reprezentanți ai CIO și ai Asociației comitetelor olimpice europene (EOC), în special prin intermediul reprezentanței acestora la Bruxelles.

Primul Plan de lucru al UE pentru sport pentru perioada 2011-2014 este pus în aplicare cu sprijinul a șase grupuri de experți instituite de Consiliu în domeniile antidoping, buna guvernanțã în sport, educație și formare, sport, sãnãtate și participare, statistici sportive și finanțarea durabilã a sportului. Pãrțile interesate din lumea sportului pot solicita statutul de observator în cadrul acestor grupuri. Pânã la sfârșitul anului 2013, Comisia va prezenta propuneri privind prioritãțile viitoare pentru noul plan de lucru, care urmeazã sã fie adoptat în cursul președinției elene în mai 2014.

Negocierile privind programul Erasmus pentru toți sunt încã în curs de desfãșurare: Comisia a propus o finanțare pentru sport totalizând aproape 240 de milioane EUR pentru perioada 2014-2020. Valoarea finalã va depinde de rezultatele negocierilor privind bugetul total al UE preconizat. În ultimii patru ani, UE a alocat mai mult de 30 de milioane de euro pentru proiecte transnaționale în domeniul sportului și evenimente anuale speciale.

Pagini Utile

• Comisia Europeanã: Sport

Pagina de internet a comisarului Androulla Vassiliou

• Urmãriți activitatea comisarului Androulla Vassiliou pe Twitter @VassiliouEU

Bucuresti, 13.06.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *