free download 78 travel guides written by experts

TVR a castigat irevocabil procesul cu Rodica Culcer

Televiziunea Română a intrat, astăzi, 26.02.2009, în posesia deciziei pronunţate în soluţionarea recursului de către Curtea de Apel Bucureşti, privind contestaţiei Rodicăi Culcer. Astfel încânt, Rodica Culcer rămâne director al Direcţiei Emisiuni Informative şi Sport, nu al fostei Direcţii Ştiri.

Curtea de Apel Bucureşti a admis numai capătul de cerere privind anularea deciziei directorului general, prin care salariata TVR era transferată pe postul de Director al Direcţiei Emisiuni Informative şi Sport, stabilind că decizia trebuia emisă după semnarea de către aceasta a actului adiţional Contractului Individual de Muncă, prin care îşi exprima acordul cu privire la modificarea acestuia. Instanţa a respins celelalte capete de cerere: de reintegrare în funcţia de director al Direcţiei Ştiri, de efectuare a menţiunilor corespunzătoare în carnetul său de muncă, de anulare a deciziei de organizare a concursului pentru ocuparea postului de director al Departamentului Ştiri din cadrul Direcţiei de Emisiuni Informative şi Sport a SRTv.

Cu privire la ocuparea de către Rodica Culcer a postului de director al Direcţiei Emisiuni Informative şi Sport, instanţa de recurs a decis că acesta este perfect legală, fiind rezultatul nu al deciziei anulate, act unilateral, ci al actului adiţional la Contractul Individual de Muncă al acesteia, semnat de către salariată în deplină cunoştinţă de cauză inclusiv cu privire la noile atribuţii din noua fisă de post, act bilateral, distinct de decizie, valid şi care produce efecte specifice, în sensul că salariata va rămâne pe acest post managerial cu a cărui ocupare a fost de acord în mod expres şi neechivoc.

În raport de această constatare, instanţa de recurs a respins şi capetele de cerere privind: efectuarea în carnetul de muncă a menţiunilor corespunzătoare unei reintegrări a salariatei în funcţia de director al fostei Direcţii Ştiri, respectiv anularea deciziei de organizare a concursului pentru ocuparea postului de director al Departamentului Ştiri din cadrul Direcţiei de Emisiuni Informative şi Sport a SRTv, reţinând că actul adiţional la CIM prin care salariatei i s-au modificat raporturile de muncă cu SRTv este valid şi produce efecte juridice sub aspectul ocupării postului de director al Direcţiei Emisiuni Informative şi Sport, iar Direcţia Ştiri nu mai există ca urmare a reorganizării SRTv prin hotărâre a Consiliului de Administraţie.

Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 15.10.2007 nu a realizat o reorganizare disimulată a fostei Direcţii Ştiri, legată de difuzarea materialului cu Remeş/Mureşan ci una reală şi serioasă.

Prin aceeaşi decizie, Curtea de Apel Bucureşti a mai stabilit că nu se poate vorbi despre o reorganizare disimulată a SRTv, efectuată în scopul îndepărtării salariatei Rodica Culcer din funcţia de director al fostei Direcţii Ştiri ca urmare a difuzării în cadrul Jurnalului de pe postul TVR 1 a materialului cu cazul Remeş-Mureşan. Dimpotrivă, instanţa de recurs a statuat că reorganizarea a fost motivată de auditul intern întocmit anterior reorganizării care releva serioase disfuncţionalităţi operaţionale la nivelul fostei Direcţii Ştiri condusă de Rodica Culcer. Adică, la nivelul fostei direcţii, nu se stabileau proceduri interne privind responsabilităţi precise pentru fiecare operaţiune din fluxul editorial şi nu existau evidenţe care să permită analiza cheltuielilor efectuate la nivelul structurii. Aceste disfuncţionalităţi ca şi altele referitoare la organizarea fostei Direcţii Ştiri au fost dovedite de TVR cu o serie de acte depuse la dosar, cum ar fi un raport de audit întocmit de Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune în anul 2006, hotărâri al Consiliului de Administraţie al SRTv anterioare reorganizării şi altele asemenea. Toate acestea dovedeau un consum exagerat de resurse corelat cu o scădere a audienţelor şi a calităţii editoriale a programelor în timpul conducerii Direcţii Ştiri de către salariata Rodica Culcer şi impuneau o reorganizare a acestei direcţii în vederea eficientizării activităţii, ceea ce s-a şi realizat prin hotărârea Consiliului de Administraţie al SRTv din data de 15.10.2007.

De asemenea, Curtea de Apel Bucureşti a mai decis că sunt nefondate şi susţinerile salariatei Rodica Culcer privind o încălcare a libertăţii de exprimare prin reorganizarea realizată şi ocuparea postului de director al Direcţiei Emisiuni Informative şi Sport, stabilind că art. 10 din CEDO nu are nicio legătură cu situaţia din speţă.

Bucuresti, 26.02.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *