Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Tinerea alimentelor daunatoare ssnatatii departe de rafturi: Comisia publica raportul anual

privind Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje al UE

Un raport anual cu privire la Sistemul european rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF) arată că aproape 50% din notificările din anul 2012 au avut ca obiect produse alimentare și furaje respinse la frontierele UE din cauza riscului pe care îl reprezintă pentru siguranța alimentară. Lansat în urmă cu peste 30 de ani, RASFF este un instrument informatic care facilitează fluxul transfrontalier de informații între autoritățile naționale pentru siguranța alimentelor, jucând un rol esențial în asigurarea unui nivel înalt de siguranță a alimentelor pentru cetățenii Europei.

Tonio Borg, comisarul european pentru sănătate și protecția consumatorilor, a declarat: „RASFF este în momentul de față un instrument indispensabil pentru a răspunde la și a atenua situațiile legate de siguranța alimentelor în UE, în contextul în care schimbul de informații vitale se face rapid pentru a-i proteja pe consumatorii europeni. Deși scandalul cărnii de cal, care a ținut prima pagină a ziarelor, nu aparține acestei perioade de raportare, trebuie menționat faptul că autoritățile pentru siguranța alimentelor din UE au putut face schimb rapid de informații datorită existenței RASFF. Ca urmare, produsele au fost identificate și retrase de pe piață.” Comisarul a concluzionat: „Comisia intenționează să extindă aria de aplicare a RASFF la lupta împotriva fraudei în domeniul alimentar”.

Rezultate: sporirea siguranței importurilor

În 2012, numărul de notificări prin sistemul RASFF a atins un total de 8 797, reprezentând o scădere cu 3,9% în comparație cu 2011. Dintre acestea, 3 516 au fost notificări noi (40%), 5 281 fiind notificări complementare (60%). Aceste cifre arată o scădere cu 7,8% a notificărilor noi și o scădere cu 1,2% a notificărilor complementare. Totalul de 526 de notificări de alertă privind riscuri grave identificate în produse aflate pe piață, este în scădere cu 14% în comparație cu 2011.

Atunci când un astfel de produs este identificat, RASFF informează țara terță în cauză în vederea luării de măsuri corective și de prevenire a reapariției problemei. Atunci când se detectează o problemă gravă și persistentă, Comisia trimite autorităților naționale din țara terță în cauză o scrisoare, pentru ca acestea să pună în aplicare măsuri urgente de corectare a situației, de exemplu radierea unităților de pe lista întreprinderilor autorizate, blocarea exporturilor sau intensificarea acțiunilor de control.

Originea notificărilor

Din cele 3 516 notificări noi transmise prin sistemul RASFF în 2012, 332 au fost legate de furaje (9,4%) și au fost inventariate 299 notificări (8,5%) privind materiale care vin în contact cu alimentele. Aceste cifre sunt similare cu cele raportate în 2011. 2 885 de notificări noi au fost legate de produsele alimentare.

Aspecte excepționale: exemplul intoxicației cu metanol

În septembrie 2012, Autoritatea pentru Siguranța Alimentară din Republica Cehă a informat RASFF cu privire la persoanele care suferă de intoxicație cu metanol în urma consumului de băuturi spirtoase „în vrac”. În acest caz, falsificarea băuturilor spirtoase a avut consecințe devastatoare și a condus la 36 decese. Autoritatea cehă a utilizat canalul RASFF pentru a informa de urgență și a ține la curent partenerii UE cu privire la investigațiile acesteia și cu privire la măsurile pe care le-a luat.

Etapele următoare

Deoarece RASFF este în primul rând o platformă pentru schimbul de informații privind siguranța alimentelor, atât scandalul metanolului din Republica Cehă, cât și scandalul cărnii de cal, au contribuit la necesitatea legitimă de a face schimb de informații cu privire la cazurile de fraudă în domeniul alimentar, acesta fiind un fenomen emergent. Pentru a aborda acest aspect, Planul de acțiune în cinci puncte al Comisiei vizează eliminarea lacunelor identificate în urma scandalului cărnii de cal și include stabilirea unei proceduri pentru schimbul rapid de informații și alerte pentru cazurile care pot constitui fraudă în domeniul alimentar.

Context

Rețeaua RASFF oferă un schimb rapid de informații între statele membre și Comisie în momentul în care se detectează riscuri pentru sănătatea umană în lanțul alimentar și furajer. Toți membrii RASFF (UE-27, Comisia, EFSA, Autoritatea AELS de Supraveghere, Norvegia, Liechtenstein, Islanda și Elveția) au un serviciu 24 de ore din 24 pentru a se asigura că notificările urgente sunt trimise, primite și soluționate în mod colectiv și eficient. Datorită RASFF s-au evitat numeroase riscuri pentru siguranța alimentară înainte ca ele să producă probleme consumatorilor.

Pagini Utile

• Pagina de internet dedicată:
//ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

• Informații suplimentare:
MEMO/13/524

• Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_Consumer

Bucuresti, 10.06.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *