free download 78 travel guides written by experts

Taxarea autovehiculelor: Comisia Europeana solicita Romaniei sa isi modifice legislatia

in ceea ce priveste aplicarea taxei pe poluare pentru autoturisme

Comisia Europeană a solicitat României informa ț ii în legătură cu legisla ț ia acesteia privind aplicarea unei taxe pe poluare pentru autoturisme. Comisia consideră că prevederile legisla ț iei române ș ti, conform cărora taxa pe poluare se suspendă pentru anumite autovehicule, însă cre ș te pentru anumite ma ș ini de ocazie provenite din alte state membre, ar putea duce la discriminarea acestor mașini de ocazie, protejând industria națională a autovehiculelor noi. Această solicitare a fost transmisă sub forma unei „scrisori de somare”, prima etapă a procedurii de încălcare a dreptului comunitar prevăzută la articolul 226 din Tratatul CE. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trece la a doua etapă a procedurii (emiterea unui aviz motivat) și, în final, poate prezenta cazul în fața Curții de Justiție.

Conform legisla ției românești în vigoare din februarie 2009, autovehiculele din categoria EURO 4, cu o capacitate cilindrică de cel mult 2 000 cmc sunt scutite de plata taxei pe poluare în România dacă se înmatriculează pentru prima dată în orice stat din Uniunea Europeană în perioada 15 decembrie 2008 – 15 decembrie 2009. Aceeași legislație prevede totodată dublarea nivelului taxelor aplicabile altor autovehicule care fac obiectul acestei taxe.

Comisia a primit un număr foarte mare de plângeri în urma acestor modificări din legislația românească. Prin prezentul comunicat de presă, Comisia dorește să informeze publicul în legătură cu rezultatul investigațiilor pe care le-a efectuat în privința legislației românești.

Comisia sprijină măsurile politice care urmăresc promovarea mașinilor mai puțin poluante. În calitate de gardian al tratatelor însă, Comisia trebuie să se asigure că aceste măsuri sunt compatibile cu dreptul comunitar. Din acest punct de vedere, modul în care este formulată legislația românească pare a avea un efect protecționist la nivelul industriei naționale a autovehiculelor noi.

În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție Europene, statele membre pot prevedea taxarea diferențiată a unor produse similare, cu condiția ca aceasta să se bazeze pe criterii obiective și să nu aibă ca efect protejarea producției naționale. În opinia Comisiei, criteriul „primei înmatriculări” nu este o cerință pe deplin obiectivă, deoarece nu ține seama de calitatea intrinsecă a mașinilor În anumite cazuri, acesta ar putea duce la discriminarea mașinilor de ocazie provenite din alte state membre.

Într-adevăr, în urma aplicării cerin ței de „ primă înmatriculare ” , toate mașinile noi înmatriculate în perioada stabilită de legislația românească, care intră direct pe piața mașinilor de ocazie din această țară, circulă fără să fie supuse acestei taxe. Pe de altă parte, mașinile de o calitate asemănătoare, care urmează să fie înregistrate în România în aceeași perioadă, dar nu pentru prima dată, și care intră în concurență directă cu produsele naționale, vor fi supuse unei taxe substanțiale.

Dosarul este înregistrat la Comisie cu numărul de referință 2009/2002.

Pentru informații cu privire la activitățile UE în domeniul taxelor pe autovehicule, vă rugăm să consultați site-ul:
//ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/passenger_car/index_en.htm

Pentru comunicatele de presă cu privire la procedurile de încălcare a dreptului comunitar în domeniul taxării sau în domeniul vamal, vă rugăm să consulta ți site-ul:
//ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Pentru cele mai recente informa ții generale cu privire la procedurile de încălcare a dreptului comunitar demarate împotriva statelor membre, vă rugăm să consultați site-ul:
//ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm

Bruxelles, 25 iunie 2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *