Kinodiseea

Studiu privind asigurarile de viata si rolul lor

APC România a studiat un pachet larg de asigurări de viaţă, comercializate prin diverse canale de distribuţie specifice acestei industrii, în vederea analizării informațiilor menționate în cadrul documentelor pe care consumatorul (în acest caz asiguratul) trebuie sa le citească şi să le semneze. Scopul acestei analize îl constituie informarea și educarea consumatorilor de astfel de produse.

Studiul a fost realizat de către o echipă coordonată de către Mihaela Levițchi și Adrian Șerbănescu, experți produse asigurare ai APC România. La realizarea studiului s-au avut în vedere prevederile legale în vigoare referitoare la asigurările de viaţă.

Pentru efectuarea acestui studiu s-au abordat diferite tipuri de asigurări de viață, precum și contractul de asigurare din perspectiva drepturilor și obligațiilor asiguratului și asigurătorului.

În general, asigurările de viață acoperă riscul de deces. Pentru a mări gradul de acoperire a riscului asigurat poliței de asigurare de viață i se pot atașa clauze suplimentare, caz în care vorbim despre asigurări de viață suplimentare.

"Acordarea despăgubirilor pentru producerea riscului asigurat de clauza suplimentară este diferită de suma asigurată din cadrul poliței de bază (suma asigurată în caz de deces)", explică doamna Mihaela Levițchi.

Contractul de asigurare presupune plata unei prime de asigurare de către asigurat, asigurătorul fiind obligat să plătească, în cazul producerii riscului asigurat, despăgubirea sau suma asigurată (denumită și indemnizație), în limtele și termenele stabilite. Asiguratul reprezintă persoana/persoanele a cărei/căror viață sau stare de sănătate constituie obiectul asigurării. Contractantul asigurării reprezintă persoana fizică sau juridică care încheie contractul de asigurare cu asigurătorul şi care se obligă să plătească prima de asigurare. De cele mai multe ori contractantul este însăşi persoana asigurată.

Încheierea contractului de asigurare se constată prin polița de asigurare sau certificatul de asigurare emis și semnat de asigurător ori prin notă de acoperire emisă și semnată de brokerul de asigurare. Documentele care atestă încheierea unei asigurări pot fi semnate și certificate și prin mijloace electronice.

În ceea ce privește condițiile de asigurare, acestea sunt specifice fiecărei societăți de asigurare în parte, iar contractul de asigurare își încetează efectele la data la care contractantul/asiguratul solicită rezilierea contractului. "În acest caz, contractantul va primi valoarea de răscumpărare rezultată din contract", menționează domnul Adrian Şerbănescu. Lichidarea daunelor în asigurările de viață se va face în conformitate cu prevederile condițiilor de asigurare și a legislației în vigoare.

Prețul primei de asigurare depinde de mai mulți factori cum ar fi vârsta, starea de sănătate, activitatea profesională, hobby-uri, dar și de tipul de asigurare ales.

"Asigurările de viață sunt produse financiare cu un nivel de complexitate ridicat. De cele mai multe ori cei care vând astfel de produse în numele aigurătorilor nu prezintă pe înțelesul consumatorilor caracteristicile acestui tip de produse. Le recomand consumatorilor să cumpere astfel de produse numai dacă au înțeles care sunt costurile primelor de asigurare, care sunt factorii care influențează mărimea acestor costuri, care sunt condițiile de încetare/reziliere și chiar cele de preluare a contractului de asigurare și, mai ales, care sunt modalitățile de soluționare a plângerilor privind neplata despăgubirilor privind producerea riscurilor asigurate. Nu în ultimul rând, le recomand consumatorilor să analizeze în detaliu condițiile în care pot renunța la contractul de asigurare înainte de producerea riscului asigurat și ce pot face dacă asigurătorul intră în faliment" a precizat Domnul Costel Stanciu, Presedinte APC Romania

Aici puteți citi studiul integral detaliat.

Bucuresti, 29.07.2015
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *