free download 78 travel guides written by experts

S-a lansat primul instrument online de monitorizare a segregarii scolare

in regiunea Nord-Est (Moldova)

Primul sistem online de monitorizare a segregării școlare* dezvoltat în România a fost lansat azi de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului – CADO și Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe, în cadrul evenimentului organizat la Spațiul Public European. Sistemul va fi utilizat în perioada următoare de cinci organizații locale care vor colecta date din 500 de școli din Nord-Estul României. Datele colectate vor genera Harta segregării școlare a regiunii Nord-Est care va fi disponibilă în 2016 pe site-ul www.cado.org.ro.

Sistemul online de monitorizare a segregării este destinat județelor Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Cinci organizații locale, Asociația Centrul de Sprijin pentru Reintegrarea Socială a Grupurilor Vulnerabile Botoșani, Asociația Pro Roma Iași, Fundația Filocalia Iași, Asociația Pro Ipsi 2012 Neamț și Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară Suceava, vor colecta date privind incluziunea și segregarea școlară din 500 de unități de învățământ din județele mai sus menționate.

“În procesul de monitorizare vom colecta date cantitative și calitative în ceea ce privește respectarea Ordinului nr. 1540/2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi. Datele introduse în sistemul online vor genera rapoarte de cercetare care ne vor permite să identificăm zonele cu risc crescut de segregare, rapoarte care vor putea fundamenta strategii de ameliorare a situațiilor concrete în care copiii romi sunt separați de copiii majoritari în mediul școlar.” – Cerasela Bănică, președintă CADO

Sistemul online de monitorizare a segregării școlare este realizat în cadrul proiectului “Școală pentru toți copiii”. Proiectul este derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului și Centrul de Resurse pentru participare publică în perioada aprilie 2015 – aprilie 2016. Strategia de intervenție presupune crearea sistemului integrat de monitorizare a segregării școlare în județele Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, în colaborare cu cinci organizații locale; dezvoltarea primei hărți interactive online privind segregarea școlară în regiunea Nord-Est și deschiderea primului Centru de Asistență Juridică pentru victimele segregării școlare din România.

Bucuresti, 12.10.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *