free download 78 travel guides written by experts

Revigorarea pietei muncii afectate de criza

Măsurile de luptă împotriva crizei şi sprijinul financiar din partea UE au contribuit la stoparea impactului negativ al recesiunii asupra pieţei muncii din UE în 2009, indică un raport al Comisiei Europene dat publicităţii astăzi. Aceste măsuri trebuie însă să fie conforme cu reformele pe termen lung privind ocuparea forţei de muncă pentru a pregăti o ieşire reuşită din criză. Miniştrii însărcinaţi cu ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale vor discuta, în cadrul reuniunii Consiliului din martie 2010, proiectul de raport comun privind ocuparea forţei de muncă care va contribui la noua strategie a UE din 2020 pentru creştere şi locuri de muncă. Strategia urmează să fie adoptată de liderii UE în primăvara lui 2010.

„Măsurile şi sprijinul coordonate la nivelul UE şi al statelor membre au contribuit în mod semnificativ la stabilizarea economiilor şi la stoparea creşterii şomajului în 2009. În momentul de faţă, trebuie însă să evităm pierderea altor locuri de muncă şi să le recreăm pe acelea care au dispărut din cauza crizei” a declarat José Manuel Barroso, preşedintele Comisiei. „Trebuie să ne îndreptăm privirile către viitor şi să ducem mai departe demersul nostru coordonat pentru a asigura, pe termen lung, locuri de muncă şi o creştere durabile. Prin strategia viitoare UE 2020, vom restabili starea economiei pieţei sociale şi vom orienta Uniunea Europeană către o economie mai puternică, mai ecologică şi mai integratoare.”

Vladimír Špidla, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă a adăugat:„În acest moment, provocarea principală pentru politicile UE de ocupare a forţei de muncă este găsirea echilibrului între măsurile pe termen scurt şi reformele pe termen lung.Va trebui să consolidăm şi să reorientăm măsurile noastre de luptă împotriva crizei şi, în final, să le eliminăm treptat, pentru a îmbunătăţi flexibilitatea şi securitatea pieţelor muncii din UE şi pentru a spori capacitatea de redresare a economiei în cazul unor recesiuni viitoare.”

Proiectul de raport al Comisiei privind ocuparea forţei de muncă analizează acţiunile întreprinse pe cuprinsul UE pentru a păstra locurile de muncă şi pentru a veni în ajutorul persoanelor care se confruntă cu probleme şi prezintă provocările care rămân de înfruntat. În urma deteriorării acute a pieţei muncii în 2009 cauzată de recesiunea economică, previziunile indică în continuare o creştere a şomajului în anul viitor în toate ţările UE, însă într-un ritm mai lent. Deşi pentru următorii doi ani se preconizează o redresare graduală a economiei, va fi necesară o perioadă mai îndelungată ca piaţa muncii să răspundă la aceasta. Unele grupuri au fost afectate în foarte mare măsură, printre care se numără: tinerii, migranţii şi lucrătorii cu nivel scăzut de calificare.

Statele membre şi-au consolidat în mod semnificativ politicile sociale şi în materie de ocupare a forţei de muncă, în linie cu cele trei priorităţi ale strategiei UE privind ocuparea forţei de muncă, pentru a da un stimul imediat economiei şi pentru a proteja grupurile vulnerabile de impactul crizei. În numeroase ţări, serviciile publice de ocupare a forţei de muncă au fost consolidate pentru a face faţă nivelului ridicat de şomaj, iar sprijinul financiar din partea UE, acordat prin intermediul Fondului social european şi al Fondului european pentru globalizare, a contribuit substanţial la finanţarea de către statele membre a acţiunilor împotriva crizei.

Sistemele de protecţie socială şi-au dovedit eficacitatea: stabilizatorii automaţi au atenuat impactul social imediat al recesiunii, însă în măsuri diferite la nivelul UE. Capacitatea statelor membre de a întâmpina cererea crescândă în materie de securitate socială variază considerabil, ceea ce evidenţiază nevoia de politici puternice pentru integrarea şomerilor în câmpul muncii.
   
Acţiuni viitoare

În momentul de faţă, provocarea principală care revine UE şi statelor membre este stabilirea unui cadru potrivit pentru o redresare durabilă a pieţei muncii. Elementele principale pentru stimularea creării de noi locuri de muncă mai bune sunt, pe de o parte, strategiile de ieşire reuşite care pregătesc atât indivizii, cât şi societăţile să facă faţă provocărilor de natură structurală şi, pe de altă parte, politicile publice eficiente care să modernizeze piaţa muncii.

Raportul prezentat de Comisie va fi discutat de miniştrii UE însărcinaţi cu ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale cu ocazia reuniunii Consiliului pentru ocuparea forţei de muncă, politică socială, sănătate şi consumatori din 8-9 martie 2010 şi va servi drept contribuţie pentru lucrările Comisiei şi ale statelor membre de pregătire a strategiei UE 2020 în vederea Consiliului European de primăvară, care va avea loc la 25 martie 2010. Acest raport se înscrie în continuarea raportului privind ocuparea forţei de muncă în Europa în 2009, care analizează mai detaliat tendinţele recente de pe piaţa muncii din UE (a se vedea IP/09/1803).

A se vedea, de asemenea, MEMO/09/554.

Bucuresti, 15.12.2009

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *