Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Punerea bazelor primului parteneriat național în domeniul bio-economiei circulare în sprijinul aplicării Pactului Ecologic European

Reuniune 19iunie Academia Romana

Cu ocazia desfășurării, la Casa Academiei Române, la finele săptămânii trecute, a unei reuniuni consultative de lucru, inițiată de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română (2012), a fost adoptată Declarația de Bune Intenții în favoarea agreerii Acordului de Parteneriat destinat accesării finanțărilor disponibile și a altor oportunități de tip transnațional rezultate din Planul de Redresare pentru Europa și din Pactul Ecologic European. Prin aceste documente, adoptate sau în curs de a fi adoptate, România ar urma să primească consistente finanțări dintr-un buget consolidat pe termen lung estimat la circa 1100 miliarde euro pentru perioada 2021-2027.

Această Declarație a fost formulată în special în atenția principalilor decidenți în domeniu precum Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei și Ministerul Educației și Cercetării. Printre personalitățile și instituțiile reprezentate la eveniment s-au numărat: Sorin CHELMU – Președintele Organizației pentru Cooperare Economică și Mediul de Afaceri (recent fondată); Institutul de Cercetări Juridice și Institutul de Economie Mondială ale Academiei Române; Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” – IRCEM; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București; Institutul Geologic al României; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării; Institutul Național de Mecatronică – INCDMTM; Asociația CLDR România, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri și sectorului societății civile.

Întrucât, până în prezent, experiența practică a arătat că este necesar prevenirea și depășirea unor posibile suprapuneri, paralelisme sau blocaje legate în special de formarea unor consorții, clustere sau parteneriate public-private privind atragerea și utilizarea fondurilor europene destinate în speță proiectelor de bio-economie, dezvoltare durabilă și economie circulară în contextul transpunerii strategiilor și recomandărilor UE în aceste domenii, părțile reunite înțeleg să strângă cooperarea spre a impulsiona îndeosebi decidenții și stakeholderii publici în domeniu în sensul creșterii gradului de stabilitate legislativă și decizională, al transparenței și unei sporite interacțiuni, în special aceea legată de creditele cu dobândă subvenționată pe care le va acorda Banca Europeană de Investiții.

Părțile reunite și-au exprimat convingerea că, pentru perioada premergătoare operaționalizării acestor direcții mai largi de acțiune, ar fi necesară convergența intereselor, resurselor și instrumentelor specifice ale părților prin primul Cluster Național de Bio-Economie Circulară, axat pe aplicarea în practică a managementului economiei circulare și realizarea, în paralel, a unei protecții a mediului, aptă să contribuie decisiv la reducerea efectelor nocive ale schimbărilor climatice, în acord cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a României, cu Strategia pentru Economie Circulară a Românie, aflată în curs de adoptare, precum și cu Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Totodată, noul cadru de cooperare urmează să aibă în vedere și aplicarea în practică a altor noi importante strategii UE, precum cea referitoare la combaterea crizei alimentare, Strategia Biodiversității pentru 2030, ca și a Strategiei Pădurilor (în curs de a fi adoptată).

Reuniune 19iunie Academia Romana

DECLARAȚIE DE BUNE INTENȚII
în favoarea agreerii
ACORDULUI DE PARTENERIAT
destinat accesării finanțărilor disponibile și a altor oportunități de tip transnațional
București – Casa Academiei Române – 19 iunie 2020

În scopul oferirii unei contribuții coerente, cât mai consistente și pragmatice din partea mediului de afaceri, a celui academic, cât și al altor entități publice partenere co-interesate în realizarea cu succes a procesului de tranziție ecologică UE, adaptat la condițiile României, părțile reunite la sediul Academiei Române, în data de 19 iunie 2020, au decis să-și unească eforturile proprii și în comun în vederea onorării prin mijloace specifice a scopului mai sus enunțat.

Întrucât, până în prezent, experiența practică a arătat că este necesar prevenirea și depășirea unor posibile suprapuneri, paralelisme sau blocaje legate în special de formarea unor consorții, clustere sau parteneriate public-private privind atragerea și utilizarea fondurilor europene destinate în speță proiectelor de bio-economie, dezvoltare durabilă și economie circulară în contextul transpunerii strategiilor și recomandărilor UE în aceste domenii, părțile reunite înțeleg să strângă cooperarea spre a impulsiona îndeosebi decidenții și stakeholderii publici în domeniu în sensul creșterii gradului de stabilitate legislativă și decizională, al transparenței și unei sporite interacțiuni, în special aceea legată de creditele cu dobândă subvenționată pe care le va acorda Banca Europeană de Investiții în contextul implementării atât a Pactului Ecologic cât și a Planului de redresare sectorială inițiat de Comisia Europeană.

În acest sens, părțile reunite se pronunță în favoarea unei infomări și consultări reciproce și permanente privind sesizarea în timp util a oportunităților de acțiune comună, inclusiv printr-un lobby interinstituțional care să determine fructificarea acelor oportunități și transformarea radicală a contextului social-economic, conform noii viziuni sintetizate sub genericul ”Next Generation Europe”.

Ca finalitate dezirabilă, părțile reunite consideră că, pentru perioada premergătoare operaționalizării acestor direcții mai largi de acțiune, ar fi necesară convergența intereselor, resurselor și instrumentelor specifice ale părților într-un cluser axat pe aplicarea în practică a managementului economiei circulare și realizarea, în paralel, a unei protecții a mediului, aptă să contribuie decisiv la reducerea efectelor nocive ale schimbărilor climatice, în acord cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a României, cu Strategia pentru Economie Circulară a Românie, aflată în curs de adoptare, precum și cu Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Aceasta presupune, în mod concret, valorificarea și a oportunităților de finanțare UE puse la dispoziția clusterelor, în țara noastră, cât și o mai strânsă cooperare între companiile motivate și entitățile de cercetare și inovare publice și private, în special aflate în coordonarea Academiei Române și a Ministerului Cercetării, dar nu numai.

În final, menționăm că părțile reunite care au fost de acord să sprijine termenii acestei Declarații de Bune Intenții sunt prezentate în tabelul anexă.

Pentru conformitate,
Consorțiul Organizatoric
c/o Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
Fundația EUROLINK-Casa Europei

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.