Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Grupul Legrand: Rezultatele financiare T1 2020 reflectă modelul sustenabil de business

În primul trimestru al anului 2020, Legrand a raportat o scădere de 2,2% a vânzărilor, ce reflectă o scădere organică de 7,3%, dar compensată în mare parte de creșterea susținută de 4,8% a domeniului de consolidare, precum și de o ușoară creștere a efectului valutar (+0.7%).

Aceste evoluții reflectă buna rezistență a performanțelor Grupului Legrand, în ciuda situației la nivel internațional.

Având în vedere bilanțul solid, Legrand a înregistrat, de asemenea, un flux de numerar disponibil substanțial la 31 martie 2020, precum și datorii pe termen lung bine controlate, împreună acestea garantând capacitatea Grupului de a-și păstra în totalitate modelul de dezvoltare pe termen lung.

Totodată, Legrand a anunțat reduceri ale remunerațiilor CEO-ului, precum și ale întregului Comitet Executiv pentru anul în curs.

Legrand logo

Protejarea activă a modelului Legrand în condițiile unui mediu puternic deteriorat

Criza de sănătate a declanșat o puternică deteriorare a perspectivei economice la nivel global în 2020, determinând Grupul Legrand să își suspende obiectivele anului curent la 26 martie 2020. Astfel, trendul negativ a fost confirmat de scăderea vânzărilor din luna aprilie. Mai mult, Legrand anticipează o scădere accentuată a vânzărilor și în al doilea trimestru al anului 2020. Cu toate acestea, datorită situației favorabile înregistrate în ceea ce privește situația legată de pandemia la nivel global, a doua jumătate a anului 2020 ar trebui să marcheze o îmbunătățire secvențială.

“Confruntându-ne cu o criză sanitară globală fără precedent, Legrand s-a mobilizat rapid pentru a asigura sănătatea și securitatea angajaților – ca o prioritate – respectând în același timp angajamentul față de toate părțile interesate.
În spirit de solidaritate și acțiuni responsabile, Grupul Legrand a demarat, de asemenea, o serie de inițiative, printre care se numără furnizarea prioritară de echipamente critice pentru spitale și alte instituții medicale, precum și suportul comunităților locale, inclusiv crearea unui fond dedicat căminelor de bătrâni, precum EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) din Franța.” a declarat Benoît Coquart, CEO-ul companiei Legrand.

Mobilizare responsabilă în vederea combaterii consecințelor crizei sanitare

Confruntându-se cu o agravare bruscă a crizei de sănătate la nivel global și a economiei mondiale și datorită structurii eficiente și reactive, Legrand a reușit să se mobilizeze imediat și să se concentreze pe protejarea sănătății și securității angajaților, în special prin aplicarea recomandărilor oficialilor și ale Organizației Mondiale de Sănătate, care au inclus elaborarea unor reguli la nivelul Grupului cu privire la cele mai bune practici.

De asemenea, Grupul lucrează activ pentru a asigura continuitatea serviciilor pentru clienții ale căror activități sunt critice pentru funcționarea economiei. Din 5 mai 2020 aproape toate centrele de logistică ale Grupului Legrand au fost deschise, iar operațiunile de serviciu clienți (inclusiv echipele de vânzări și servicii) funcționau în majoritatea zonelor geografice.

În plus, Legrand își onorează toate obligațiile de plată, în special către furnizori, și reușește să își mențină prețul dividendelor stabilit pentru anul 2019, și anume 1,34 Euro, comparativ cu suma de 1,42 Euro propusă inițial.

Mai mult, Grupul a derulat rapid o serie de acțiuni de sprijin comunitar în țările unde acesta operează, printre care se numără:
– În Europa: livrarea de aparate respiratorii în Franța, furnizarea de soluții urgente de asistență medicală în Italia, Spania și Regatul Unit, precum și donarea unor sisteme de videoconferință către cămine de bătrâni în Olanda.
– În SUA: dezvoltarea în patru zile a unor sisteme de gestionare a cablurilor pentru spitale de campanie din New York și transformarea unei linii de producție pentru fabricarea măștilor de protecție în Indiana.
– În restul lumii: distribuirea meselor populației aflate în dificultate în India și Cambodgia, precum și furnizarea de sisteme UPS de urgență unui spital universitar din Kolkata.

De asemenea, ca parte a sprijinului permanent al persoanelor vulnerabile, Legrand a anunțat crearea unui fond de solidaritate dedicat căminelor de bătrâni, precum EHPAD în Franța, pentru a ajuta pacienții și personalul să lucreze în aceste instituții.

Ca gest de solidaritate al Comitetului Executiv și al Directorilor Grupului, Legrand a anunțat de asemenea:
– O reducere de 25% a valorii totale a compensației anuale a CEO-ului și o înghețare a compensației fixe pentru anul 2020 în ceea ce privește Comitetul Executiv, pentru care valoarea totală a compensației variabile anuale a fost de asemenea redusă;
– O înghețare a compensației pentru anul 2020 în ceea ce privește Consiliul de Administrație, care a renunțat la creșterile plănuite inițial.

Performanțele financiare au arătat o bună rezistență în primul trimestru al anului 2020

Cifre cheie

Date consolidate (milioane €)

Primul trimestru al anului 2019

Primul trimestru al anului 2020

Modificare

Vânzări

1.550,0

1.515,7

-2,2%

Profitul operațional ajustat

305,2

282,6

-7,4%

Ca procent din vânzări

19,7%

18,6%

18,7% înaintea achizițiilor

Profitul operațional

285,9

260,0

-9,1%

Ca procent din vânzări

18,4%

17,2%

Profitul net atribuit Grupului

190,4

167,1

-12,2%

Ca procent din vânzări

12,3%

11,0%

Fluxul disponibil de numerar normalizat

240,2

230,4

-4,1%

Ca procent din vânzări

15,5%

15,2%

Fluxul disponibil de numerar

60,4

133,8

+121,5%

Ca procent din vânzări

3,9%

8,8%

Datoria financiară netă la 31 martie

2.553,9

2.872,1

+12,5%

Vânzări consolidate

În primul trimestru al anului 2020, vânzările au însumat 1.515,7 milioane €, reprezentând o scădere cu 2,2% față de aceeași perioadă a anului 2019. Scăderea organică a fost de 7,3%, reflectând diminuări de 5,1% în țările dezvoltate, respectiv 13,4% în noile economii.

Impactul asupra vânzărilor al perimetrului mai larg de consolidare a ajuns la +4,8%. Pe baza achizițiilor finalizate în anul 2019, precum și a datelor de consolidare estimate ale acestora, efectul ar trebui să ajungă la -0,5% la nivelul întregului an 2020.

Modificările vânzărilor pe destinații la nivelul domeniului stabilit de consolidare și a cursurilor de schimb sunt detaliate pe regiuni astfel:

Primul trimestru al anului 2020/ Primul trimestru al anului 2019

Europa

-5,1%

America de Nord și

America Centrală

-4,2%

Restul lumii

-17,2%

Total

-7,3%

La nivelul domeniului de consolidare și a cursurilor de schimb constante, sunt analizate modificările în funcție de zona geografică:
Europa (42,4% din vânzările Grupului): în primul trimestru al anului 2020, vânzările în Europa au scăzut cu 5,1% în condițiile cursurilor de schimb si a domeniului de consolidare constante.
În țările dezvoltate europene, vânzările au scăzut organic cu 7,4% în primul trimestru al anului 2020, înregistrând un declin accentuat în luna martie, ca reacție a intrării în vigoare a măsurilor de izolare. Deși depozitele pentru produsele finite au fost deschise, s-a observat această tendință în majoritatea țărilor, printre care se numără Franța, Italia, Regatul Unit și Spania. Cu toate acestea, s-au înregistrat și creșteri ale vânzărilor în țări precum Germania sau Olanda.
În noile economii europene, în ciuda unei baze de comparație exigente, vânzările au crescut cu 9,4% în comparație cu primul trimestru al anului 2019 în condițiile domeniului de consolidare și a cursurilor de schimb constante. Creșterea s-a datorat proiectelor în derulare începute în 2019, dar și a impactului încă limitat al crizei sanitare de-a lungul trimestrului, înregistrând rezultate bune în țări precum Turcia, Ungaria, Rusia și Polonia.
America de Nord și America Centrală (39,8% din vânzările Grupului): modificarea organică negativă a vânzărilor nete, de 4,2%, înregistrând o scădere accentuată doar în luna martie.
În SUA, vânzările au scăzut cu 3,9%. Performanțele bune în ceea ce privește interfețele utilizatorilor și soluțiile de distribuție a energiei electrice pentru centre de date nu au fost suficiente pentru a compensa pierderile altor game, precum unitățile de putere de distribuție (PDU) sau soluțiile de iluminat.
Vânzările au scăzut ușor în Canada și accentuat în Mexic.
Restul lumii (17,8% din vânzările Grupului): vânzările au scăzut cu 17,2% în comparație cu primul trimestru al anului 2019 în condițiile cursurilor de schimb și a domeniului de consolidare constante.
În regiunea Asia-Pacific, vânzările au scăzut cu 20,6% în primul trimestru al anului 2020 întrucât afacerile au înregistrat o scădere de aproximativ 50% de-a lungul perioadei în China și un declin accentuat în India – o piață în care creșterile înregistrate în primele două luni ale anului nu au fost suficiente pentru a compensa scăderea accentuată din luna martie. În Australia vânzările au crescut de-a lungul perioadei.
În America de Sud, vânzările au scăzut organic cu 12,0% în primul trimestru, multe țări, inclusiv Brazilia, raportând o deteriorare secvențială a afacerilor în luna martie, atunci când primele măsuri de izolare au fost implementate.
În Africa și în Orientul Mijlociu, vânzările au scăzut cu 12,6%. Afacerile s-au diminuat în Orientul Mijlociu, unde primele consecințe ale crizei sanitare au fost combinate cu un mediu geopolitic și economic permanent delicat. În Africa, unde baza de comparație a anului 2019 a fost deosebit de solicitantă, vânzările au scăzut în câteva țări.

Profitul operațional și marja operațională ajustată

Marja operațională ajustată înaintea achizițiilor (la nivelul domeniul de consolidare al anului 2019) a ajuns la 18,7% din vânzările înregistrate în primul trimestru al anului 2019, o scădere cu un punct procentual comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019. Pe fondul unei deteriorări accentuate și neașteptate a mediului de afaceri, aceste performanțe reflectă o rentabilitate bună, asociate rapidității adoptării măsurilor și a gestionării eficiente a prețurilor de către Grupul Legrand.

Impactul modificărilor în domeniul de consolidare a marjei operaționale ajustate după achiziții a fost de -0,1%, adică 19,6% din vânzări în primul trimestru al anului 2020. Profitul operațional ajustat a fost de 282,6 milioane €, cu 7,4% mai puțin decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2019.

Profitul net atribuit Grupului

Profitul net atribuit Grupului a fost de 167,1 milioane €, cu 12,2% (23,3 milioane €) mai puțin decât în primul trimestru al anului 2019. Modificarea s-a datorat în special:
– Scăderii profitului operațional cu 26 milioane €;
– Tendinței nefavorabile (-6 milioane €) a cheltuielilor financiare nete și a rezultatului valutar;
– Scăderii valorii absolute a ratei impozitului pe profit (+8 milioane €), ca urmare a scăderii profitului înaintea impozitării, dar și a ratei de impozitare aproape neschimbate, de 28,5%.

Generarea de numerar

Fluxul de numerar din operațiuni a însumat 14,7% din vânzări în primul trimestru al anului 2020, reflectând o scădere de 2,9%.

În primul trimestru al anului 2020, fluxul de numerar disponibil normalizat a scăzut cu 4,1%, ajungând la 15,2% din vânzări. Mai mult, nevoia de fond de rulment a ajuns la 8,9% din vânzări la 31 martie 2020, cu 3,1% mai puțin decât cea înregistrată la 31 martie 2019.

Structura bilanțului

La 31 martie 2020, bilanțul Grupului a fost solid, înregistrând:
– Numerar și echivalente de numerar în valoare de 1,8 miliarde €;
– Datorie netă în valoare de 2,9 miliarde €, EBITDA de 1,9 și datorii pe termen lung.
Legrand are, de asemenea, o capacitate de finanțare reziduală substanțială.

Perspectivele anului 2020 în continuare incerte

Criza actuală de sănătate creează o agravare rapidă a perspectivei economice globale pentru anul 2020, reflectând anticiparea unei recesiuni profunde. Într-un context deteriorat și incert, Grupul a anunțat pe 26 martie suspendarea obiectivelor anului 2020.

Vânzările și-au continuat scăderea organică în luna aprilie, cu o diminuare de 41% doar în această lună, fapt ce a confirmat anticipările din a doua jumătate a lunii martie în majoritatea țărilor.

Din acest motiv, Legrand a anticipat un declin accentuat al vânzărilor în al doilea trimestru al anului 2020, ce reflectă adoptarea mai multor măsuri de izolare. Comparativ cu al doilea trimestru al anului 2020, și sub rezerva unei îmbunătățiri în cea ce privește situația globală a sănătății, a doua jumătate a anului ar trebui să observăm o îmbunătățire secvențială.

Măsuri determinate de protejare a profitabilității și a generării de lichidități

Bazându-se pe echipele experimentate și pe deplin angajate, dar și pe procesele solide de gestionare a performanțelor, Legrand se concentrează atât pe protejarea profitabilității, cât și pe generarea de lichidități. Pe fondul declinului accentuat al volumului afacerilor, inițiativele Grupului Legrand includ:
– Adaptarea bazei de costuri de producție, administrative și comerciale ale Grupului;
– Intensificarea ritmului inițiativelor legate de amprenta industrială, incluzând în special schimbări în configurarea și numărul site-urilor;
– Amânarea investițiilor neprioritare;
– Adaptarea și intensificarea gestionării atente a necesarului de capital de lucru și trezoreriei.

Fundamente solide pentru viitor

Cu operațiuni în aproape 90 de țări, Legrand acționează pe diferite piețe – de la clădiri rezidențiale la comerciale și industriale – atât în construcții noi, cât și în renovări. Modelul de afaceri este determinat de tendințele majore la nivel mondial, precum lupta împotriva schimbărilor climatice, digitalizarea clădirilor, noi metode de lucru și altele. În cele din urmă, Legrand oferă o serie de produse esențiale care ajută la menținerea unei economii funcționale – prin asigurarea continuității și eficienței activităților centrelor de date, protejarea sistemelor, a bunurilor și persoanelor, precum și prin promovarea vieții asistate.

Susținut de o prezență globală echilibrată în domenii de afaceri critice, precum și de angajamentul echipelor de lucru experimentate, Grupul abordează activ elementele care stau la baza modelului său de dezvoltare profitabilă și sustenabilă, în vederea pregătirii pentru viitor. În acest sens, Legrand continuă să:
– Dezvolte pozițiile de conducere – care generează aproape 2/3 din vânzările totale și asigură Grupului poziția de unul dintre deschizătorii de drum în industrie – în special datorită eforturilor permanente în cercetare-dezvoltare, dar și a fluxului de lansări de produse noi;
– Implementeze inițiative în vederea încorporării tehnologiilor digitale în produsele oferite – prin intermediul dezvoltării produselor conectate din programul Eliot – dar și în procesele sale;
– Conecteze activ companii recent achiziționate în cadrul Grupului. Spre exemplu, achiziția de la începutul anului a companiei Focal Point, unul dintre liderii pentru iluminatul arhitectural pentru clădiri nerezidențiale în SUA;
– Păstreze o abordare exigentă și responsabilă pe termen lung; în ciuda crizei economice și sanitare actuale, Grupul este pregătit să își îndeplinească obiectivele stabilite pentru perioada 2019-2021 anunțate în cel de-al patrulea plan de responsabilitate socială, concentrându-se pe ecosistemul de afaceri, dezvoltarea umană și mediul înconjurător.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *