Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Profitul net al BCR a crescut puternic cu 82,4%

în primul trimestru din 2008

Datele prezentate mai jos reprezintă rezultatele financiare consolidate neauditate calculate conform IFRS, înregistrate de Banca Comercială Română (BCR) la 31 martie 2008. Dacă nu este altfel precizat, cifrele aferente primului trimestru din 2008 sunt comparate cu rezultatele înregistrate la 31 martie 2007 (contul de profit si pierdere) sau la sfârşitul anului 2007 (bilanţul consolidat). De asemenea, dacă nu se precizează altfel, cursurile de schimb valutar utilizate pentru conversia în EUR a datelor sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Contul de profit şi pierdere a fost convertit utilizând cursul de schimb mediu de 3,6961 RON/EUR, în timp ce datele bilantiere au fost convertite la cursul de schimb de închidere la 31 martie 2008 (3,7268 RON/EUR).  Toate variaţiile procentuale sunt calculate având ca bază cifrele în RON.  I. PRINCIPALELE  REZULTATE FINANCIARE ALE GRUPULUI BCR:
·    Cel mai mare profit net inregistrat in trimestrul I din istoria BCR. Profitul net raportat după impozitare şi plata intereselor minoritare a crescut cu 82,4% de la 209,8 milioane RON (62,0 milioane EUR) la 382,74 milioane RON (103,6 milioane EUR). Veniturile operaţionale au crescut cu 48,5%, de la 664,5 milioane RON (196,3 milioane EUR) la 987,2 milioane RON (267,1 milioane EUR). Profitul înainte de impozitare a crescut cu 88,8% de la 243,27 milioane RON (71,9 milioane EUR) la 459,24 milioane RON (124,2 milioane EUR).
·    Creştere excelentă a eficienţei ca rezultat al procesului de transformare. Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a crescut de la 19,4% în trim.I 2007 la 30,7% în trim.I 2008. Cheltuielile administrative generale au crescut uşor cu 6,87%, de la 367 milioane RON (108,4 milioane EUR) la 392,2 milioane RON (106,1 milioane EUR). Raportul cost/venituri a înregistrat o imbunatatire semnificativă de la 55,2% în trim.I 2007 la 39,7% în trim.I 2008.
·    Creştere puternică a veniturilor. Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 63,2%, de la 419,54 milioane RON (123,9 milioane EUR) la 684,59 milioane RON (185,2 milioane EUR). Veniturile nete din comisioane au crescut cu 61,9%, de la 153,38 milioane RON (45,3 milioane EUR) la 248,35 milioane RON (67,2 milioane EUR).
 
“Suntem mândri să vedem efectul pozitiv al procesului de transformare asupra dezvoltării generale a băncii, în beneficiul clienţilor noştri”, a spus Manfred Wimmer, Presedinte Executiv al BCR. “Telul nostru este să ne îmbunătăţim în permanenţă calitatea şi eficienţa afacerilor pentru a putea crea o valoare superioară pentru acţionarii, clientii si saiariatii noştri şi pentru a ne consolida poziţia de lider pe piaţă. Am dovedit că putem să controlăm cu succes costurile şi, în acelaşi timp, să fructificăm oportunităţile oferite de piaţă, pe fondul unei creşteri solide şi stabile a economiei româneşti”, a adăugat Wimmer.
II. PREZENTARE GENERALĂ A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE GRUPULUI
Pe fondul unei creşteri cu 48,5% a veniturilor operaţionale ale Grupului BCR, cu mult peste creşterea de 6,87% a cheltuielilor administrative generale, profitul operaţional aproape s-a dublat (+99,98%) de la 297,5 milioane lei (87,9 milioane EUR) la 595 milioane lei (161 milioane EUR).

Principalul motor al acestei îmbunătăţiri impresionante a fost creşterea puternică a veniturilor nete din dobânzi (+63,2%) şi a veniturilor nete din comisioane (+61,9%).

Cheltuielile operaţionale au crescut moderat (+6,87%), în principal ca rezultat al succesului măsurilor de optimizare a costurilor, în conditiile in care extinderea reţelei teritoriale a băncii a continuat.

Creşterea eficienţei este în principal rezultatul procesului de transformare. În cursul primului trimestru din 2008, BCR a finalizat centralizarea componentelor principale ale functiilor de back office, management al riscurilor si ale functiilor suport, a implementat noi procese centralizate de aprobare a creditelor, a dezvoltat funcţionalitati îmbunătăţite ale canalelor alternative, a înfiinţat un birou centralizat de management al reclamaţiilor (Ombudsman Office) etc.
 
În conformitate cu aşteptările, provizioanele de risc pentru credite şi avansuri au înregistrat o valoare mai mult decât dublă comparativ cu perioada similara a anului precedent, de 118,2 milioane RON (32,0 milioane EUR), situatie generata în principal de faptul ca până în trimestrul II din 2007 creditele de consum au fost acoperite de asigurări de risc. Ca parte a programului de integrare, această practică a încetat, iar acum creditele sunt provizionate adecvat în bilanţul băncii.

Profitul net consolidat după impozitare şi plata intereselor minoritare a crescut cu 82,4% la 382,74 milioane RON (103,6 milioane EUR), atingând cel mai ridicat nivel al rezultatelor trimestriale nete din istoria Grupului BCR.
 
Datorită rezultatelor operaţionale mai bune, raportul cost/venituri s-a imbunatatit semnificativ de la 55,2% la 39,7%,.

Ca urmare, rentabilitatea capitalului propriu a crescut la 30,7% în primul trimestru din 2008, în comparaţie cu 19,4% în primul trimestru din 2007. 

III. INDICATORII ACTIVITĂŢII BCR (NUMAI BANCA – CIFRE NECONSOLIDATE, IFRS)
BCR a continuat creşterea sănătoasă a afacerilor, sustinuta de măsurile de transformare şi integrare.

În timp ce volumul agregat al portofoliului de credite acordate clienţilor (înainte de provizionare, IFRS) a crescut cu 7%, de la 36.888 milioane RON (10.224,8 milioane EUR) la 31 decembrie 2007 la 39.282 milioane RON (10.540,41 milioane EUR), activele totale au crescut numai cu 2% de la 59.611 milioane RON (16.523 milioane EUR) la 31 decembrie 2007 la 60.692,8 milioane RON (16.285 milioane EUR) în primul trimestru din 2008. Se poate remarca o reducere semnificativă a împrumuturilor către instituţiile de credit, care au fost înlocuite de împrumuturi acordate clienţilor nebancari.

Ponderea creditelor în moneda naţională în portofoliul BCR – 50,08% din creditele totale – este peste media pieţei bancare, demonstrând o structură bine echilibrată a portofoliului. Creditele în valută sunt acordate doar în EUR şi USD. BCR nu a acordat credite în franci elveţieni sau alte valute “exotice”.

Portofoliul de credite corporate reprezintă 46% din totalul creditelor acordate clienţilor nebancari, în vreme ce creditele Retail (inclusiv cele acordate microîntreprinderilor) reprezintă 54%.

Depozitele de la clienţi au crescut din decembrie 2007 până la sfârşitul lunii martie cu 5%, la 31.600 milioane RON (8.479 milioane EUR) de la 30.251 milioane RON (8.385 milioane EUR) la 31 decembrie 2007. Se poate remarca o schimbare în preferinţele de economisire către conturile la vedere – care au crescut cu 22% – tendinta sustinuta de pachetul integrat de produse si servicii atasate contului curent.

În acelaşi timp, raportul credite/ depozite a înregistrat o creştere de la 122% la sfârşitul anului 2007 la 124,3% la 31 martie 2008 datorită creşterii mai rapide a creditării faţă de economisire.

BCR a continuat să îşi extindă reţeaua de ATM-uri până la 1.530 de terminale la sfârşitul lunii martie 2008 (o creştere de 13% faţă de perioada similară din 2007) şi reţeaua de POS-uri până la 13.085 terminale (o creştere de 20,8% faţă de perioada similară din 2007).

BCR a continuat să-şi consolideze poziţia de lider pe piaţa cardurilor de debit şi de credit ajungând la un număr total de circa 2,4 milioane de carduri active.

În plus, reţeaua de unităţi BCR a fost extinsă în primul trimestru din 2008 prin deschiderea a 18 noi unităţi în regiuni cu potenţial ridicat de afaceri. BCR a ajuns la un număr de 580 de unităţi la sfârşitul lunii martie, în timp ce numărul salariaţilor a scăzut uşor la 9.638 angajaţi faţă de decembrie 2007.

Bucuresti, 30.04.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *