metalshow

PRO IMUNIZARE, in parteneriat cu Societatea Nationala de Medicina a Familiei si Societatatea Romana

de Microbiologie, propun un program national eficient de imunizare impotriva gripei

· Birocrația și problemele administrative, implicarea insuficientă a autorităților și legislația incompletă au făcut ca acoperirea vaccinală antigripală în rândul populaţiei să scadă dramatic în România, ajungând la 4,2%, în sezonul 2012/2013. Persoanele de peste 65 de ani, bolnavii cronici, femeile gravide și copiii, care reprezintă principalele grupe de risc, sunt expuși unui pericol major în fiecare sezon gripal;
· Programul propus poate preveni deteriorarea gravă a stării de sănătate a populației și poate reduce costurile sistemului de sănătate în condițiile în care vaccinarea antigripală determină reducerea cu 15-44% a consultaţiilor şi a vizitelor la domiciliu, cu 10-15% a solicitărilor la serviciile de ambulanţă si diminuarea cu 18-45% a volumului de concedii medicale pentru gripă şi infecţii respiratorii acute;
· Măsurile imediate propuse urmăresc asumarea de către autorități a unui calendar fix, multianual pentru achiziţia dozelor de vaccin antigripal, îmbunătăţirea mecanismelor de raportare și monitorizare folosite de medicii de familie, precum și demararea unor campanii de informare a populației.

Asociaţia PRO IMUNIZARE, în parteneriat cu Societatea Naţională de Medicină a Familiei şi Societatatea Română de Microbiologie anunţă lansarea unui set de recomandări pentru un program naţional eficient de imunizare împotriva gripei. Odată implementat de autorități, programul propus poate preveni deteriorarea gravă a stării de sănătate a populației ca urmare a îmbolnăvirilor de gripă și poate reduce costurile sistemului de sănătate.

Propunerile se bazează pe un studiu amplu al factorilor care influenţează procesul de vaccinare împotriva gripei sezoniere în România, al impactul economic al gripei şi a identificat principalele disfuncționalități ale sistemului de vaccinare antigripală din România.

"Rata de vaccinare a scăzut dramatic în România și este datoria tuturor – autorităti, medici, specialiști, societate civilă – să contribuie la evitarea unui dezastru care se poate ivi oricând. Să nu uităm că gripa este o boală care poate fi mortală și că principalele grupe de risc sunt reprezentate de bătrâni, bolnavi cronici, femei gravide și copii. Suntem la începutul sezonului gripal şi este foarte important să transmitem un mesaj puternic către public, medici şi instituţiile care pot susţine activ procesul de imunizare prin vaccinare," a declarat Dr. Oana Falup Pecurariu, Președintele Asociației Pro Imunizare (API).

Recomandările pentru un program național sunt lansate în contextul unui set de recomandări deja existente la nivel internaţional care au ca obiectiv reducerea impactului gripei sezoniere. Astfel, în 2009 Consiliul Uniunii Europene a adoptat o recomandare privind atingerea obiectivului sugerat de OMS, și anume o rată de vaccinare de 75% a persoanelor în vârstă până în sezonul de iarnă 2014/15. În Uniunea Europeană mai multe state membre au adoptat deja mecanisme avansate de prevenţie împotriva gripei sezoniere prin implementarea unor programe eficiente de imunizare a persoanelor incluse în grupele de risc şi campanii de educare şi informare publică prin care se încurajează vaccinarea în rândul pupulaţiei active. Aceste campanii au avut succes, astfel că există deja ţări în care s-a depăşit ţinta de 75% a ratei de vaccinare în rândul persoanelor vârstnice, aşa cum sunt Olanda, cu o acoperire de 82% şi Marea Britanie 78%.

În România, statisticile din ultimii ani au arătat o scădere considerabilă a ratei de imunizare prin vaccinare (sub 14% în rândul persoanelor în vârstă și sub 5% la nivelul întregii populații), în contextul în care numărul cazurilor de gripă a crescut constant.

Studiul realizat de Asociaţia PRO IMUNIZARE, în parteneriat cu Societatea Naţională de Medicină a Familiei şi Societatatea Română de Microbiologie, a identificat o serie de probleme şi disfunctionalităţi în desfăşurarea activităţii de vaccinare în general şi vaccinare antigripală, în particular:

Procesul de vaccinare
· Întârzierea organizării licitației pentru achiziția dozelor gratuite de vaccin gripal pune în pericol eficiență procesului de vaccinare îndeosebi în rândul grupelor de risc
· Comunicarea deficitară la nivelul autorităților, pe tema achiziției dozelor de vaccin gripal creează neîncredere în rândul populației
· Numărul insuficient de doze de vaccin achiziționate reduce rata vaccinării, la nivelul grupelor de risc
· Procesul greoi de preluare a vaccinurilor de către medici de la Direcțiile de Sănătate Publică periclitează lanțul de frig și îngreunează activitatea medicilor de familie

Sistemul de raportare a vaccinării
· Lipsa de interconectivitate între Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) și Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate (SIUI) dublează efortul de introducere a datelor privind procesul de vaccinare
· Lipsa opțiunii de introducere în RENV a vaccinurilor opţionale, cum este şi vaccinul gripal, împiedică realizarea unor raportări corecte asupra ratei de vaccinare a populației
· Birocraţie excesivă
· Creșterea numărului de rapoarte în format tipărit pe care medicii de familie trebuie să le întocmească pentru decontarea vaccinărilor efectuate, în paralel cu raportarea electronică, îngreunează nejustificat activitatea acestora

Legislaţie incompletă
· Inexistența unui model de contract standard între medic și DSP ca metodologie de aplicare a Planului Naţional de Imunizare
· Lipsa unei definiţii clare a noţiunii de medic vaccinator

Pe baza analizei, au fost identificate o serie de măsuri care, dacă ar fi adoptate, ar ajuta statul să implementeze un program eficient de imunizare împotriva gripei, obținând totodată beneficii tangibile în ceea ce privește eficientizarea costurilor publice cu asistența medicală. Un rezumat al acestor măsuri este prezentat mai jos:

Măsuri propuse pe termen scurt și mediu

Adoptarea unui calendar de vaccinare antigripală
· Adoptarea unui calendar fix, multianual pentru achiziţia dozelor de vaccin gripal, prin lansarea procedurilor de achiziţie publică în trimestrul I al anului în care se face achiziţia, va permite Ministerului Sănătăţii să îşi asigure stocurile necesare din timp şi va asigura predictibilitate pentru furnizorii de vaccin.
· Pentru a asigura o imunizare cât mai eficientă a populaţiei, campaniile de vaccinare antigripală gratuită, derulate prin cabinetele medicilor de familie şi unităţile sanitare cu paturi, trebuie să se desfăşoare începând cu luna octombrie.

Campanii de informare asupra problemei pe care o reprezintă gripa sezonieră
· Încurajarea activităţilor de prevenţie şi imunizare antigripală în rândul personalului medical.
· Susţinerea unei campanii de informare publică prin difuzarea în spaţiul audiovizual a unor spoturi care vor conţine alerte de sănătate în perioada campaniei de vaccinare antigripală (octombrie-decembrie), cât şi a unor alerte generale care să încurajeze prevenţia pentru o viaţă sănătoasă.

Îmbunătăţirea mecanismelor de monitorizare a ratei de vaccinare antigripală
· Modificarea aplicaţiei software denumită Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) prin completarea acesteia cu câmpuri electronice privind vaccinarea antigripală şi extinderea raportării vaccinării la toată populaţia, pentru a asigura evidenţa tuturor vaccinărilor, indiferent de vârstă, încadrarea într-o grupă de risc sau nu.
· Asigurarea interconectivităţii între RENV şi SIUI, pentru a elimina consumul suplimentar de timp, la nivelul cabinetelor medicale, cu introducerea separată în fiecare sistem a datelor privind vaccinarea.

Măsuri propuse pe termen lung (2-4 ani)

Creșterea gradului de acceptare a vaccinului gripal în rândul populației
· Creşterea numărului de doze de vaccin gripal distribuite gratuit pentru persoanele din grupele de risc, în acord cu necesarul de vaccinuri centralizat de Direcţiile de Sănătate Publică, prin intermediul medicilor de familie.
· Decontarea parțială a vaccinului gripal poate contribui la creșterea ratei de vaccinare prin crearea unui efect psihologic de validare. Dacă vaccinul gripal este compensat și eliberat pe bază de prescripție medicală, poate crește și numărul celor care vor opta pentru vaccinare antigripală.
· Includerea farmaciilor în circuitul vaccinării, astfel încât, cei interesați vor putea să cumpere vaccinul din farmacie și să se şi vaccineze în farmacie.

Simplificarea procedurilor birocratice asociate campaniilor de imunizare împotriva gripei
· Introducerea în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) a unui soft web-based, ce poate fi verificat online de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP), pentru a uşura munca de evidenţă şi raportare, eliminând astfel obligaţia medicilor de familie de a depune în format tipărit informațiile privind vaccinarea.
· Furnizarea dozelor de vaccin gripal de către DSP-uri direct la cabinetele medicilor de familie, pentru a degreva medicul de familie de această sarcină administrativă.

Încurajarea activităţilor de prevenţie şi imunizare antigripală
· Încurajarea activităţilor de prevenţie şi imunizare antigripală în rândul personalului medical.
· Campanii de informare/educare a persoanelor, care prin natura ocupaţiei, pot transmite gripa celor din categoria cu risc crescut, respectiv angajaţii din serviciile publice.

Campanii de informare pentru publicul larg
· Distribuirea de scrisori personalizate şi vouchere pentru vaccinare gratuită.
· Distribuirea de broşuri la cabinetele medicale, spitale, farmacii.
· Campanii de informare publică la radio şi televiziune, publicitate în presa scrisă şi online.
· Monitorizarea gradului de administrare a vaccinurilor la toate grupele de risc și analiza motivelor pentru care unele persoane nu doresc să se vaccineze.

Stimularea financiară a medicilor vaccinatori
· Corectarea legislației prin publicarea unor modele de contract standard între medicul vaccinator şi DSP.
· Ajustarea anuală a tarifului de decont al imunizării, cu rata inflației.

Pentru mai multe referințe accesați www.stopgripa.ro , www.proimunizare.ro.

Bucuresti, 30.09.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *