metalshow

Privatizarea ITC se va face in conditiile legislatiei

în domeniul cercetării dezvoltării

AVAS va realiza privatizarea INSTITUTULUI PENTRU TEHNICĂ DE CALCUL S.A Bucureşti la fel ca în cazul tuturor institutelor din portofoliu, conform H.G. nr. 2.193/2004 privind privatizarea societăţilor comerciale din domeniul cercetării – dezvoltării. Vor fi respectate condiţiile de maximă transparenţă, competitivitate şi asigurarea unui tratament egal tuturor potenţialilor cumpărători.

AVAS a pus în vânzare, în data de 16 ianuarie 2007, pachetul de acţiuni reprezentând 69,92% din capitalul social al ITC Bucureşti. Ceilalţi acţionari ai societăţii sunt SIF Muntenia cu 29,85% şi o persoană fizică cu 0,22%.

Procesul de privatizare a societăţii se află în perioada de depunere a ofertelor, data limită fiind 27 februarie 2007, ora 12.00.

La mai mult de două săptămâni după aprobarea de către conducerea AVAS a notei de privatizare a societăţii, notă prin care se decide valabilitatea ofertei, condiţiile de privatizare, modul de realizare a publicităţii, inclusiv metoda de privatizare, din partea conducerii societăţii a venit o propunere de preluare a companiei prin majorarea capitalului social al S.C. ITC S.A. Bucureşti, prin aport de capital privat. Această propunere a fost analizată la nivelul instituţiei. Privatizarea institutelor de cercetare – dezvoltare este însă reglementată de către H.G. nr. 2.193/2004, conform căreia, pentru privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea, în procesul de evaluare ponderea ofertei financiare este de 40%, iar tehnică 60%.

Considerăm deosebit de important să precizăm că, în conformitate cu acelaşi act normativ, asociaţiile de salariaţi constituite în baza prevederilor legislaţiei în vigoare în cadrul societăţii comerciale de cercetare – dezvoltare care se privatizează sunt considerate precalificate pentru participarea la negocieri.

Din aceste motive şi având în vedere că o astfel de strategie ar fi discriminatorie în raport cu alţi investitori interesaţi în privatizarea societăţii, AVAS nu a dat curs solicitării conducerii ITC. Din acel moment, deşi are posibilitatea legală de a se prezenta la privatizarea societăţii, intrând într-o competiţie reală, conducerea ITC a demarat o adevărată campanie mediatică împotriva Autorităţii, exercitând în acelaşi timp diverse presiuni în mod direct şi prin interpuşi.

AVAS consideră că numai o competiţie reală, în condiţii de maximă transparenţă poate asigura succesul privatizării care înseamnă realizarea în viitor de proiecte de cercetare la ITC şi invită conducerea societăţii să intre în competiţie pentru privatizarea acestei societăţi, care nu poate aduce decât beneficii pentru viitorul companiei.

Totodată reamintim că, la momentul lansării societăţii la privatizare, preşedintele Autorităţii, Teodor Atanasiu, şi-a exprimat convingerea că pentru acest institut de cercetare, dat fiind contextul anului 2007, în care sunt alocaţi foarte mulţi bani pentru cercetare „va fi o competiţie reală între cei ce vor să facă, într-adevăr, cercetare, pentru că şi cercetarea poate deveni o afacere dacă o faci inteligent.”

Bucuresti, 20.2.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *