free download 78 travel guides written by experts

Prezentarea recomandarilor pentru Romania ale Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copiilor a prezentat astăzi recomandările pentru România ale Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului. Aceste recomandări au fost făcute ca urmare a prezentării celui de-al treilea şi al patrulea raport periodic al ţării noastre privind implementarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. România a ratificat Convenţia în anul 1990, de aceea este obligată să prezinte Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului rapoarte periodice în ceea ce priveşte eforturile de a implementa prevederile acesteia.

Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului a apreciat numeroasele realizări ale ţării noastre în domeniul protecţiei drepturilor copilului, semnalând totodată că domenii precum sănătatea, educaţia şi protecţia socială au nevoie în continuare de o atenţie specială.
 
“Începand cu anul 2002, protecţia drepturilor copilului a constituit o prioritate pentru Guvernul României. Au fost făcute eforturi susţinute pentru crearea mecanismelor de promovare şi protejare a drepturilor copilului, desigur, prin colaborare interinstituţională, iar ca urmare, în ultimii ani, am înregistrat un progres semnificativ”, a declarat Ileana Savu, Secretar de Stat, ANPDC.

“Recomandările Comitetului ONU ne confirmă domeniile prioritare, urmărite şi de strategia Autorităţii, subliniind unele aspecte care vizează grija faţă de toţi copiii şi accentuând latura preventivă a intervenţiei noastre”, a completat Ileana Savu.

Principalele recomandări se referă la:
·    Creşterea nivelului de awareness al Convenţiei privind Drepturile Copilului atât în rândul adulţilor, cât şi al copiilor.
·    Întărirea capacităţii ANPDC – ca autoritate centrală, a DGASPC-urilor – ca autorităţi judeţene, respectiv a Serviciilor Publice de Asistenţă Socială – ca autorităţi locale, în vederea promovării, monitorizării, elaborării de strategii de intervenţie şi implementării Convenţiei la nivelul întregii ţări.
·    Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire pe timp de zi.
·    Crearea de mecanisme pentru utilizarea eficientă, transparentă a bugetului alocat respectării drepturilor copilului.
·    Asigurarea accesului categoriilor celor mai vulnerabile (copii din familii sărace, copii romi, copii cu dizabilităţi, cu HIV / SIDA, copii ai străzii, copii care au nevoie de îngrijire specială) la servicii de sănătate şi educaţie.
·    Continuarea eforturilor pentru înfiinţarea instituţiei Avocatul Copilului.
·    Crearea tribunalelor pentru copii şi asigurarea de training judecătorilor pentru a ţine seama şi a face referire la Convenţie în cadrul proceselor în care sunt implicaţi copii.
·    Asigurarea de acces egal la resurse pentru ONG-uri. 
·    Dezvoltarea unor mecanisme mai accesibile pentru respectarea dreptului copilului la o familie, inclusiv prin adopţie.
·    Elaborarea de politici şi strategii pentru prevenirea abandonului, neglijării şi abuzului asupra copiilor şi pentru educarea părinţilor.

“Vom aborda aceste recomandări într-o manieră responsabilă şi le vom implementa în funcţie de Strategia Naţională şi de priorităţi. Astfel, anul acesta ne vom concentra asupra proiectelor de legi privind serviciile de zi si serviciile de plasament de tip familial şi a actelor normative subsecvente – regulamente de organizare, normative şi standarde-, precum şi pe implementarea efectivă a acestora prin înfiinţarea de servicii de zi, în parteneriat cu DGASPSC-urile şi Consiliile Locale. Campaniile de conştientizare şi educare sistematică a părinţilor, profesioniştilor şi copiilor cu privire la drepturile prevăzute de Convenţia ONU vor fi o altă prioritate”, a spus Ileana Savu.

România va prezenta cel de-al cincilea Raport privind implementarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului în octombrie 2012.

Delegaţia care a participat la prezentarea raportului ţării noastre a fost condusă de Ileana Savu, Secretar de Stat – ANPDC, şi a fost formată din reprezentanţi ai ANPDC, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Oficiului Român pentru Adopţii, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Externe şi Autorităţii Naţionale pentru Romi.

La evenimentul de astăzi au participat reprezentanţi ai Delegaţiei prezente la Geneva, precum şi reprezentanţi ai ONG-urilor.

Bucuresti, 21.06.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *