Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Politica de coeziune sprijină regiunile cu venituri mici

Comisia Europeana

Într-un raport publicat marți, 11 aprilie, referitor la regiunile din Uniune care sunt rămase în urmă în ceea ce privește creșterea sau bogăția, Comisia identifică modalități clare de sprijinire a strategiilor de creștere regionale, cu ajutorul fondurilor UE.

Raportul evaluează factorii care sprijină sau împiedică competitivitatea acestor regiuni și motivele pentru care acestea nu au ajuns încă la nivelurile de creștere și venituri preconizate pentru UE. Și mai important este faptul că raportul identifică nevoile în materie de investiții ale regiunilor, și anume capitalul uman, inovarea, calitatea instituțiilor, accesibilitatea sporită, precum și instrumentele disponibile în cadrul politicii de coeziune a UE care le-ar putea sprijini în viitor.

Comisia Europeana
Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Pentru fiecare obstacol în calea dezvoltării, există un răspuns în cadrul politicii de coeziune. Strategiile de dezvoltare regională personalizate, combinate cu precondițiile pentru investiții de succes, pot transforma aceste regiuni în locuri atractive pentru locuitori, lucrători și întreprinderi. Iată ce facem: ajutăm regiunile să-și identifice nevoile și atuurile concurențiale și le oferim instrumentele necesare pentru o mai bună elaborare a politicilor.”

Un număr de 47 de regiuni din opt state membre, printre care și România, au fost studiate cu atenție și clasificate fie ca „regiuni cu creștere economică scăzută”, cu un PIB pe cap de locuitor de până la 90 % din media UE, dar cu o lipsă persistentă a creșterii, fie ca „regiuni cu venituri mici”, în care PIB-ul pe cap de locuitor este în creștere, dar este încă sub 50 % din media UE. În aceste regiuni locuiesc 83 de milioane de locuitori, adică 1 din 6 rezidenți ai UE. Un grup este concentrat mai ales în sudul Europei, iar un al doilea este concentrat în est.

Economiile regiunilor cu venituri mici pot fi stimulate printr-un amestec eficace de investiții în inovare, capitalul uman și conectivitate

Strategiile de specializare inteligentă pot contribui la îmbunătățirea capacităților de inovare ale regiunilor care au punctaje mici potrivit indicelui competitivității regionale și în situațiile în care nu există o interacțiune eficientă între mediul academic și mediul de afaceri local.

Ar trebui stimulate investițiile în capitalul uman și îmbunătățirea competențelor forței de muncă, prin intermediul formării profesionale și al învățării pe tot parcursul vieții, ambele putând fi sprijinite din fondurile politicii de coeziune. Se pot evita astfel deprecierea competențelor și nepotrivirile dintre oferta educațională și cererea de pe piața forței de muncă.

Sporirea atractivității unei regiuni pentru tinerele talente și pentru întreprinderi presupune, de asemenea, strângerea legăturilor dintre orașele din regiuni și marginile și zonele rurale ale acestora. Acest lucru va genera un efect sporit de propagare dinspre principalii poli economici, cu beneficii pentru întreaga regiune. Numeroase regiuni cu venituri mici se confruntă cu lacune semnificative în materie de infrastructură, motiv pentru care investițiile în rețelele de transport principale ar trebui să fie o prioritate.

Pentru regiunile cu creștere scăzută ar fi benefice o capacitate instituțională mai puternică și reformele structurale

Raportul oferă dovezi suplimentare potrivit cărora politicile de dezvoltare pot da cele mai bune rezultate doar într-un mediu propice investițiilor și doar dacă sunt puse în aplicare de administrații puternice, în mod transparent, responsabil și eficient.

Acest lucru este deosebit de relevant în cazul regiunilor cu creștere scăzută, care au demonstrat îmbunătățiri limitate ale capacității lor instituționale, care nu au putut să profite la maximum de intervențiile din cadrul politicii de coeziune și care, prin urmare, au crescut mai puțin și au fost mai expuse la efectele crizei economice.

Pentru ca impactul cheltuielilor UE, naționale și regionale să fie mai mare, ar trebui eliminate barierele orizontale și sectoriale care împiedică investițiile. Condițiile prealabile pentru succesul investițiilor din cadrul politicii de coeziune pot fi stimulente puternice pentru înlăturarea principalelor obstacole din calea investițiilor identificate în raport.

Prioritățile ar trebui să fie crearea unor medii de afaceri mai flexibile, cu mai puțină birocrație, mai puțin timp și costuri mai mici implicate în înființarea de noi întreprinderi și în funcționarea IMM-urilor, creșterea eficienței, a transparenței și a responsabilității administrațiilor și serviciilor publice și modernizarea achizițiilor publice cu ajutorul procedurilor digitale.

Context

În iunie 2015, Comisia a lansat o inițiativă pentru examinarea factorilor care împiedică creșterea și investițiile în regiunile UE cu venituri mici și creștere scăzută. În contextul acestei inițiative, raportul publicat astăzi analizează nevoile de investiții, factorii de creștere, cadrul macroeconomic și nevoia de reforme structurale în aceste regiuni.

Inițiativa și raportul fac parte dintr-un angajament mai amplu al Comisiei de a oferi asistență personalizată regiunilor pentru a le ajuta să-și îmbunătățească modul de a gestiona și de a investi fondurile din cadrul politicii de coeziune (a se vedea MEMO 15/4654) și pentru a încuraja asumarea, coordonarea și stabilirea de priorități în cadrul strategiilor regionale de investiții și dezvoltare.

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.