Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Politica de coeziune: România va beneficia de peste 500 de milioane de euro pentru asigurarea accesului la apă curată și asistență medicală

Politica de coeziune. Romania va beneficia de peste 500 de milioane de euro pentru asigurarea accesului la apa curata si asistenta medicala

Astăzi, 17 martie, Comisia Europeană a aprobat un pachet de investiții în valoare de peste 1,4 miliarde EUR din fonduri UE în 14 proiecte mari de infrastructură din 7 state membre, și anume Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, Portugalia, România și Spania.

Proiectele acoperă mai multe domenii-cheie, cum ar fi mediul, sănătatea, transportul și energia, pentru o Europă mai inteligentă și cu emisii scăzute de carbon. Acestea reprezintă o investiție masivă pentru a stimula economia, pentru a proteja mediul și pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și bunăstarea socială.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „În vremuri care pun greu la încercare continentul nostru, este esențial ca politica de coeziune să își mențină rolul de a sprijini economia în beneficiul cetățenilor.

„Adoptarea de astăzi a proiectelor majore demonstrează că finanțarea UE și, în special, politica de coeziune oferă rezultate concrete, ajutând regiunile și orașele să devină un spațiu mai sigur, mai curat și mai confortabil pentru locuitori și întreprinderi.
Multe dintre proiectele aprobate contribuie, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european. În momentul în care Comisia Europeană, statele membre și regiunile își unesc forțele, putem obține rezultate importante.”

Politica de coeziune. Romania va beneficia de peste 500 de milioane de euro pentru asigurarea accesului la apa curata si asistenta medicala

Asigurarea accesului la apă curată și la asistență medicală mai bună în România

486,6 milioane EUR din Fondul de coeziune vor asigura accesul la o mai bună apă potabilă și la tratarea adecvată a apelor reziduale, de care vor beneficia peste 400.000 de persoane din sud-vestul României. precum și prevenirea contaminării apelor subterane în județul Suceava, de care vor beneficia 220.000 de locuitori.

Apoi, UE va investi 47 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare regională pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența serviciilor medicale în regiunea de nord-est. Datorită acestei investiții, care va fi în beneficiul a 90.000 de locuitori, pacienții vor primi un tratament de înaltă calitate, iar numărul deceselor și al dizabilităților pe termen lung va fi redus.

Îmbunătățirea rețelei feroviare din Croația

Peste 119 milioane EUR din Fondul de coeziune vor finanța achiziționarea a 21 de noi trenuri electrice pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor pentru a reduce întârzierile și pentru a încuraja mai multe persoane să utilizeze un tip de transport durabil.

Acest proiect va contribui la modernizarea materialului rulant al țării și la îmbunătățirea conectivității și mobilității, cu consecințe economice pozitive. Se vor reduce timpul de deplasare, zgomotul, vibrațiile și costurile de exploatare, iar siguranța va crește.

O aprovizionare cu energie mai fiabilă și mai eficientă în Cehia

Datorită unei investiții de aproape 37 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare regională, se va construi o nouă linie electrică cu dublu circuit, eficientă și fiabilă între Přeštice și Vítkov în regiunile Plzeň și Karlovy Vary din Cehia.

Pe lângă faptul că este o infrastructură esențială care conectează sistemele energetice din diferite țări ale UE, acest proiect va spori securitatea energetică și generarea de energie din surse regenerabile. Întreruperile regionale și căderile de rețea se vor rări.

Creșterea siguranței în caz de inundații și îmbunătățirea gestionării durabile a apei în Ungaria

Peste 49 de milioane EUR din Fondul de coeziune vor crește siguranța împotriva inundațiilor pentru populația și economia din valea râului Tisa, în special ca răspuns la inundațiile extreme din ultimele decenii.

În plus, aproape 96 de milioane EUR din Fondul de coeziune vor proteja, de asemenea, peste 132.000 de locuitori împotriva riscului de inundații în partea superioară a râului Tisa. Acest proiect include, de asemenea, îmbunătățirea gestionării durabile a apei, sprijinind astfel economia bazată pe apă.

Energie curată și servicii de transport mai bune în Polonia

Datorită unei investiții a UE de peste 54 de milioane EUR din Fondul de coeziune, vor fi construite o linie de transport al energiei electrice și substații electrice în nordul și în nord-vestul Poloniei. Acoperind o zonă de aproape 380 km, proiectul va sprijini generarea și distribuția de energie curată și sigură, reducând emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea aerului.

În plus, aproape 85 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare regională vor îmbunătăți transportul public în Olsztyn prin extinderea rutelor existente de transport cu tramvaiul și autobuzul și prin instalarea unui sistem inteligent de transport. În acest fel, mai multe persoane vor fi încurajate să utilizeze transportul public, iar congestionarea traficului va fi redusă cu consecințe pozitive pentru mediul urban.

Apoi, Fondul de coeziune va investi peste 38 milioane EUR pentru modernizarea rețelei de tramvaie în Bydgoszcz, în regiunea Kujawsko-Pomorskie. Datorită acestui proiect, aproximativ 350.000 de locuitori vor profita de creșterea confortului și a accesibilității pentru persoanele cu mobilitate redusă, precum și de reducerea traficului și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

În plus, cu o investiție de peste 76 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare regională, Polonia va moderniza patru linii de cale ferată, cu o lungime totală de aproape 52 km în regiunea Śląskie. Astfel se vor reduce timpii de deplasare și poluarea aerului, asigurând totodată o mai bună interoperabilitate și siguranță a sistemului feroviar.

Modernizarea transportului public în Portugalia

Fondul de coeziune va investi 107 milioane EUR pentru modernizarea sistemului de linii de metrou din Porto. Acest lucru va face ca transportul public al orașului să devină mai atrăgător, va reduce traficul și poluarea și va garanta călătorii mai sigure, mai rapide și mai confortabile.

Îmbunătățirea conexiunii feroviare în coridorul atlantic

Fondul european de dezvoltare regională va investi 265 de milioane EUR pentru a îmbunătăți peste 178 km din legătura feroviară pe linia de mare viteză de 715 km Madrid-Lisabona, în special în zona Extremadura. Acest lucru va fi benefic pentru transportul de persoane pe distanțe mari și pentru transportul de călători, cu beneficii economice și de mediu pozitive. Acest proiect face parte din coridorul atlantic al rețelei TEN-T care leagă Europa de sud-vest de restul UE.

Context

Proiectele majore sunt investițiile pe scară largă ale politicii de coeziune, cu o valoare de peste 50 milioane EUR fiecare. Având în vedere contribuția financiară mare a UE la aceste proiecte, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională sau al Fondului de coeziune, ele fac obiectul unei proceduri de evaluare specifice și al unei decizii finale a Comisiei Europene.

În perioada de programare 2014-2020, 310 proiecte majore au beneficiat deja de sprijin din partea politicii de coeziune.

Inițiativa JASPERS (Asistență comună în vederea sprijinirii proiectelor în regiunile europene), reunind experți independenți care asistă administrațiile locale, regionale și naționale în pregătirea unor proiecte mari de infrastructură finanțate din fonduri UE, a jucat un rol important în fiecare dintre aceste proiecte, consiliind statele membre și beneficiarii pe parcursul elaborării proiectului sau în etapa de evaluare a cererii de finanțare.

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.