metalshow

Peste 840 de persoane au beneficiat de cursuri de calificare

• peste 840 beneficiari ai cursurilor de calificare;
• 900 de persoane participante la sesiuni de informare şi consiliere profesională;
• 1 Studiu privind acţiunile şi intervenţiile de impact la nivelul persoanelor cu risc de excluziune socială;
• 390 de persoane participante la sesiuni de implicare civică;
• 30 de idei de mini-proiecte comunitare premiate cu 5000 RON.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 împreună cu partenerii săi Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL și Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău anunţă rezultatele proiectului „ȘANSA – Sprijin pentru autocunoaștere și autodepășire a situaţiei de vulnerabilitate", ID 142962.

Proiectul s-a adresat persoanelor aparţinȃnd grupurilor vulnerabile din regiunile București – Ilfov, Sud – Est și Nord – Est: familii cu peste 2 copii, familii monoparentale, femei, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie roma și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului.

Pe parcursul celor 19 luni de implementare, s-a facilitat accesul la instruire a peste 840 de persoane vulnerabile din cele 3 regiuni care au fost calificate în domenii precum: lucrător în comerţ, îngrijitor bătrani la domiciliu, confecţioner asamblor articole textile, tehnician maseur, florar–decorator, lucrător în cultura plantelor (agricultor), ospătar (chelner), lucrător instalator pentru construcţii, frizer, etc. Totodată, au beneficiat de consultanţă de specialitate, sporindu-și astfel șansele de a accesa un loc de munca mai bine remunerat și de a avansa în carieră.

„Implementarea unui astfel de proiect este un proces laborios care necesita multa energie, implicare si atentie. Suntem incantati de rezultatele atinse si de faptul ca am putut face o schimbare vizibila la nivelul societatii, prin sprijinirea persoanelor aflate in situatii de criza. Multi dintre beneficiari au reusit sa se angajeze in urma dobandirii calificarii si asta nu poate decat sa ne bucure si sa ne faca mandri." (Ovidiu Ionescu, Manager de proiect, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6)

Mai mult, în cadrul proiectului, a fost elaborat 1 Ghid de intervenţie și suport. Ghidul ilustrează modele reușite de intervenţie și suport privind integrarea sustenabilă pe piaţa muncii, a persoanelor care se găsesc în situaţii de dificultate sau excluziune socială.

Totodată, au fost organizate întȃlniri de lucru între reprezentanţi ai autorităţilor publice locale și cei ai organizaţiilor non-guvernamentale, care au identificat provocări și soluţii ale sistemului de asistenţă socială.

O componentă importantă a proiectului a reprezentat-o stimularea implicării civice a grupului ţintă pentru a combate disfuncţiile sociale. Astfel, au fost organizate seminarii privind implicarea civică şi conduita responsabilă în societate, cu scopul de a informa persoanele din grupul ţintă asupra drepturilor pe care le au ca cetăţeni. Tot în cadrul proiectului, au fost finanţate 30 de iniţiative de implicare civică prin premii acordate la concursul Comunitatea se schimba prin tine.

Pe termen lung proiectul aduce o contribuţie directă la combaterea excluziunii sociale și marginalizării persoanelor vulnerabile din cele 3 regiuni menţionate.

Proiectul „ŞANSA-Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate" este co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni, Axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de interventie DMI 6.2" "Imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii".

Bucuresti, 08.12.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *