free download 78 travel guides written by experts

Mediul rural se conecteaza la Economia bazata pe Cunoastere

Populaţia din mediul rural este din ce în ce mai interesată de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. Un recent studiu IRSOP constată că 82% dintre rezidenţii din mediul rural, cu vârste între 16 şi 65 de ani afirmă că îşi doresc să folosească serviciile oferite de calculator, iar 47% sunt dispuşi să facă efortul de a învăţa să utilizeze Internetul. Studiul a fost realizat în iunie-iulie 2008, în localităţi defavorizate informaţional, incluse în Proiectul „Economia bazată pe Cunoaştere”, administrat de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. “Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere este o construcţie de mare amploare, care presupune conlucrarea cu autorităţile locale din 255 de localităţi. De aceea, avem grijă să însoţim etapele importante ale demersului nostru cu instrumente de verificare şi control, cum ar fi şi studiul pe care îl dăm publicităţii astăzi. Rezultatele acestuia ne-au confirmat faptul că, deşi tehnologia modernă este încă relativ îndepărtată de preocupările zilnice ale oamenilor de la sat, ea este recunoscută ca un potenţial vector de împlinire personală şi profesională. Este temelia pe care avem certitudinea că putem aşeza un proiect solid”, a spus Diana Voicu, director al Unităţii de Management al proiectului din cadrul MCTI. 
Proiectul „Economia bazată pe Cunoaştere” se derulează în 208 comune şi 47 de oraşe mici din toată ţara, unde au fost instalate calculatoare, copiatoare, echipamente de comunicaţii şi se furnizează Internet de bandă largă. Primăriile din aceste comunităţi au devenit partenerii locali ai proiectului, punând la dispoziţie personal de specialitate şi un sediu pentru Punctul de Acces Public la Informaţie. Personalul (peste 500 de experţi în toată ţara) beneficiază de instruire din partea MCTI, pentru a putea oferi cetăţenilor o gamă foarte largă de servicii, de la cele simple, cum ar fi asistenţă în utilizarea calculatorului şi obţinerea de informaţii disponibile online privind programe de finanţare, subvenţii din agricultură sau formalităţi administrative, până la servicii complexe, cum fi cursuri de dezvoltare profesională, de instruire pentru accesarea de fonduri sau servicii de e-guvernare.

Un program de finanţare de 9 mil USD a fost lansat de curând în cadrul Proiectului EBC şi se primesc încă proiecte pentru finanţare, până pe 24 noiembrie 2008. Finanţările pot fi accesate de agenţi economici, inclusiv persoane fizice autorizate, care doresc să-şi crească nivelul de competitivitate prin achiziţionarea de tehnologii inovatoare şi soluţii informatice de tip e-business, cum ar fi utilaje de producţie care conţin tehnologii moderne, licenţe şi soluţii software, servicii de consultanţă, instruire şi audit, participare la târguri.

Studiul sociologic a fost desfăşurat în perioada iunie – iulie 2008, pe un eşantion de 1.075 de persoane cu vârste între 16-65 ani, reprezentativ pentru populaţia de 1.800.000 de locuitori cărora li se adresează Proiectul EBC. Dintre aceştia, aprox. 59% pot fi antrenaţi în utilizarea tehnologiei informaţiei, ca prim pas în descoperirea avantajelor economiei bazate pe cunoaştere. Caracteristica principală a acestora este că au trebuinţe pe care şi le pot satisface prin intermediul calculatorului şi acces la Internet. Procentul de 59% este alcătuit din 43% care au trebuinţe pe care le poate satisface tehnica informaţională, dar nu au acces la ea sau nu ştiu să o utilizeze, la care se adaugă 8% (cei care au calculator, dar nu au acces Internet) şi 8% care au calculator şi acces Internet şi vor să se perfecţioneze în utilizarea acestora.

Acest segment de populaţie percepe în mod corect cunoaşterea (exprimată în primul rând prin buna utilizare a tehnologiei IT&C) atât ca un factor de progres personal (53% afirmă: “Cu calculatorul şi Internetul, poţi să-ţi rezolvi o mulţime de probleme zilnice”, 46% afirmă: „Dacă ai o mică afacere, Internetul te ajută să câştigi mai bine”, 47% afirmă: „Calculatorul şi Internetul simplifică viaţa”, 40% afirmă: „Dacă ştii să foloseşti calculatorul poţi să fii mai bun, indiferent de profesia în care lucrezi”), cât şi ca factor de progres comunitar (59% afirmă „În şcolile unde există calculatoare şi Internet, elevii sunt mai bine pregătiţi”, 42% afirmă: „Am încredere mai mare într-un funcţionar de primărie care foloseşte calculatorul”, 34% afirmă: „Când cei mai mulţi oameni de aici din localitate vom şti să folosim calculatorul, lucrurile în localitate vor merge mai bine”).

Glosar al Proiectului EBC

Comunităţi EBC – 255 de comunităţi rurale şi mic-urbane (sub 30.000 locuitori), defavorizate din punct de vedere informaţional, selectate pentru a fi incluse în Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere. Contribuţia comunităţii constă în asigurarea spaţiilor de lucru necesare Proiectului, precum şi a personalului, respectiv managerul şi administratorul IT al RECL.

RECL – Reţeaua Electronică a Comunităţii Locale este prezentă în fiecare dintre comunităţile EBC. Este o infrastructură IT formată din mai multe calculatoare, legate în reţea, cu acces la Internet de bandă largă. RECL sunt constituite din patru noduri: PAPI (Punctul Public de Acces la Informaţie) şi calculatoare instalate la Primărie, bibliotecă, şcoală.

PAPI – Punctul de Acces Public la Informaţie este o locaţie special amenajată de către Primăria din fiecare localitate, organizată ca o sală de calculatoare, care include 10 staţii de lucru PC, cu acces Internet, server reţea, routere, LAN, unitate UPS, precum şi echipamente de comunicaţii şi birotică: imprimante, scanner, webcam, copiator. Aici, managerul şi administratorul IT oferă publicului asistenţă pentru serviciile de bază, precum şi activităţi cu valoare adăugată, cum ar fi: sesiuni de instruire în utilizarea calculatorului, cursuri de accesare a fondurilor structurale sau altor finanţări şi alte cursuri de dezvoltare profesională.

Bucuresti, 30.09.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *