free download 78 travel guides written by experts

Justitia in interesul copilului

Fundaţia Scheherazade împreună cu partenerii săi, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu sprijinul Consiliului Europei, organizează Conferinţa Naţională “Justiţia în interesul copilului”, pentru a dezbate stadiul actual al justiţiei pentru minori în România şi direcţiile de acţiune vizate pentru îmbunătăţirea acesteia. Beneficiind de sprijinul Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti, conferinţa are în vedere, de asemenea, discutarea unor aspecte practice şi procedurale ce decurg din aplicarea actelor normative care vizează copilul şi prezenţa sa în justiţie.

Protecţia drepturilor copilului necesită o atenţie deosebită din partea societăţii şi în mod special din partea celor care înfăptuiesc justiţia. Pornind de la această idee, corelată cu necesitatea stringentă de respectare a interesului superior al copilului şi a drepturilor acestuia, conferinţa şi-a propus, printre altele, creşterea nivelului de conştientizare a profesioniştilor care activează în domeniul justiţiei pentru minori şi punerea la dispoziţie a unei platforme pentru schimbul de experienţe şi opinii între membrii diverselor instituţii cu responsabilităţi în domeniu.

Principalele teme ale conferinţei sunt dezbătute în cadrul a patru workshop-uri:protecţia specială a copiliului, adopţia, delincvenţa juvenilă, copilul în cauzele de divorţ şi relaţiile personale privind copiii. Printre vorbitorii care onorează cu prezenţa lor evenimentul se numără: D-na Mariela Neagu, Secretar de Stat al ANPDC, D-na. Wajiha Haris, Preşedinte Fundaţia Scheherazade, na Camelia Spătaru, Purtător de cuvânt Guvernul României, D-na Lidia Bărbulescu, Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Andon,  Preşedintele Comisiei  Juridice a Camerei Deputaţilor, Dl Cătălin Predoiu, Ministrul Justiţiei, D-na Gabriela Scutea, Adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Dl Bujor Florescu, Director al Institutului de prevenire a criminalitaţii şi E.S. Dl. Jacques Louis WERNER (Jaap WERNER), Ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos în România.

Conferinţa reprezintă una dintre etapele campaniei “Justiţia în interesul copilului”, iniţiată pentru a sprijini poziţia copilului în justiţie, pornind de la premisa că respectarea şi promovarea drepturilor acestuia trebuie să fie efectivă, şi nu teoretică. Pentru îmbunătăţirea sistemului de protecţie a copilului este necesară o cât mai bună implementare a legislaţiei privind drepturile acestuia. Cadrul legislativ care reglementează poziţia copilului în justiţie a fost modificat şi îmbogăţit, în ultimii ani, cu prevederi care creează un context favorabil adoptării de măsuri efective.

Intrarea în vigoare a Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a consacrat principiul interesului superior al copilului ca reper de bază în raport cu orice persoană fizică sau juridică. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului are la bază promovarea interesului superior al copilului şi respectarea drepturilor fundamentale ale acestuia, aşa cum rezultă din actele internaţionale în materie, din Convenţiile şi Tratatele la care România este parte, în special Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată (numită în continuare Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului).
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1058/2005 a fost aprobat Planul naţional de acţiune pentru implementarea legilor existente. Planul detaliază acţiuni concrete  în sprijinul asigurării respectării drepturilor copilului, delimitează competenţele pentru diferite domenii de specialitate şi desemnează instituţiile responsabile cu realizarea acestora.

Mai multe informaţii despre campanie găsiţi pe www.justitiaininteresulcopilului.ro.  

Bucuresti, 13.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *