metalshow

IT&Telecom Conference 2006

Recent, Howard Johnson Grand Plaza Hotel a găzduit tradiţionalul eveniment anual "IT&Telecom Conference 2006". Evenimentul, moderat de Varujan Pambuccian, Președinte Comisia de IT&C din Camera Deputaţilor, a întrunit lideri din sectoarele IT și Telecomunicaţii, finanţatori (bănci, leasing), specialiști din companii multinaţionale, precum și autorităţi.

Conferinţa, organizată în două sesiuni, s-a axat pe tematica realităţilor românești și europene din sectoarele IT și de telecomunicaţii. În cadrul secţiunii dedicate domeniului tehnologiei informaţiei, au fost discutate provocările și tendinţele pieţei, soluţiile de business (ERP – Enterprise Resource Planning) existente, mărcile românești din perspectiva integrării în UE, evoluţia furnizorilor de servicii Internet și problematica resurselor umane din sectorul IT.

În calitate de cea mai importantă casă românească de software, SIVECO România a participat la discuţiile pe tematică IT, alături de alţi specialiști ai domeniului. Prezentarea doamnei Aurora Crusti, Director al Departamentului SIVECO Applications, s-a axat pe evoluţia companiei și a viziunii acesteia asupra domeniului tehnologiei informaţiilor și al telecomunicaţiilor, din România și din exterior.

SIVECO România este prezentă pe piaţa soluţiilor ERP prin propriul pachet informatic integrat, SIVECO Applications, dezvoltat integral în România și destinat organizaţiilor medii și mari, din mediul public și privat. Pentru beneficiarii interni, soluţiile de gestiune a afacerii oferite de SIVECO aduc principalul avantaj de a fi perfect adaptate legislaţiei românești și dezvoltate continuu pe măsura modificărilor acesteia. Bazându-se pe cunoștiinţe și suport IT de top, sistemul integrat SIVECO Applications este dezvoltat pentru a asigura sincronizarea permanentă cu evoluţia necesităţilor beneficiarilor, cu schimbările intervenite la nivelul tehnologiei informatice sau în modul de tratare a problematicii acoperite. 

Poziţionarea companiei pe "podiumul" furnizorilor de soluţii software pentru afaceri și de servicii IT, conform studiilor IDC dedicate, certifică competitivitatea, calitatea și profesionalismul oferit de SIVECO România clienţilor săi. Expertiza dezvoltată continuu în numeroase verticale industriale și prin proiecte complexe, de anvergură, a câștigat încrederea a peste 450 de clienţi interni și a 1800 de beneficiari din întreaga lume.

Recunoașterea meritelor companiei vine atât din exterior, cât și din interior, prin distincţii și premii ce atestă implicarea, nu numai în domeniul IT, ci și în cel investiţional sau socio-cultural. În rândul companiilor românești, marca SIVECO se bucură de o mare notorietate, urmare a comunicării continue, coerente și transparente a valorilor organizaţiei. Includerea companiei între "Mărcile românești de succes" identificate de Săptămâna Financiară evidenţiază și mai mult potenţialul mărcii SIVECO, devenită vector de imagine în lume pentru industria de software românească.

Actualele tendinţe pe piaţa europeană și globală de IT&C confirmă justeţea unei abordări realiste și curajoase a pieţei unice europene, în care România va intra din 2007. Orientarea globală a companiilor din sectorul IT impune atragerea de investiţii și expertiză străină, cât și o analiză atentă și detaliată a cerinţelor de business ale clienţilor la nivel internaţional. Integrarea în Uniunea Europeană oferă orizonturi noi și promiţătoare companiilor cu un portofoliu de produse și servicii capabile a răspunde în mod optim cererii internaţionale.

Orientatã deja spre pieţele externe, SIVECO România anunţă participarea la implementarea sistemului informatic integrat pentru Fondul Naţional de Asigurãri de Sãnãtate din Bulgaria, aceasta reprezentând primul export românesc de know – how în domeniul proiectelor informatice complexe. Totodată, SIVECO România își va aduce aportul, în proiectul condus de HS DATA Ltd, și în dezvoltarea și modernizarea sistemului educaţional din Cipru, atât prin platforma proprie AeL, cât și prin transfer-ul de know-how pentru implementarea sistemului complex de eLearning la nivel naţional.

"Evenimentul "IT&Telecom Conference 2006" a oferit, și anul acesta, oportunitatea dezbaterii celor mai actuale subiecte ale industriei IT și telco, identificarea adevăratelor provocări și trasarea direcţiilor de evoluţie a pieţii interne și internaţionale. Apreciem că viitorul va aparţine acelor companii ce vor dezvolta parteneriate externe şi vor depãşi, prin activitatea lor, graniţele ţãrii, adicã vor avea recunoaştere şi apreciere internaţionalã.", susţine doamna Aurora Crusti, Director al Departamentului SIVECO Applications.

Bucuresti, 6.11.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *