Kinodiseea

Francesco Starace, CEO-ul Enel, este numit membru al noii platforme multipartite la nivel înalt din cadrul Comisiei Europene

Roma – Bruxelles, 11 ianuarie 2018 – În urma includerii Grupului Enel în platforma europeană multipartită la nivel înalt pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Organizaţiei Naţiunilor Unite în octombrie anul trecut, CEO-ul Enel, Francesco Starace, a participat ieri la prima întâlnire a membrilor platformei ce a avut loc la Bruxelles.

Grupul Enel este singura companie italiană inclusă în noua platformă compusă din 30 de membri și este unul dintre cei doi membri care reprezintă sectorul privat, confirmând încă o dată rolul de lider al Enel în tranziţia energetică și a dezvoltării durabile în țările în care operează.

“Sustenabilitatea modelului social și economic al UE este o responsabilitate esențială ce ne revine nouă, tuturor cetățenilor europeni. O datorăm generațiilor viitoare de cetățeni europeni și, de asemenea, restului lumii, pentru a arăta că există o cale durabilă de dezvoltare în societățile din întreaga lume”, a declarat Francesco Starace, CEO al Enel. “Angajamentul Enel în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă este parte integrantă din strategia noastră de afaceri și sunt mândru să reprezint Grupul, precum și sectorul privat din Italia”.

Francesco Starace, CEO Enel

Platforma, anunțată pe 22 noiembrie 2016, a fost creată pentru a susține și a oferi consultanță Comisiei Europene în ceea ce privește atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la nivel european și pentru a crea un forum pentru schimbul de bune practici la nivel local, regional, național și european, având scopul de a înregistra progresul implementării pe termen lung a ODD-urilor în Europa, precum și raportarea către Comisia Europeană.

Scopul a fost acela de a crea o reprezentare a părților interesate, incluzivă și echilibrată, cu membri ai societății civile, ai organizațiilor neguvernamentale și ai sectorului privat și corporativ. Platforma se bazează pe expertiza unui grup divers de părți interesate care acoperă dimensiunile sociale, economice și ale politicilor de mediu în ceea ce privește dezvoltarea durabilă.

Toți membrii au fost incluși ca urmare a cunoștințelor și experienței în unul sau mai multe din cele 17 ODD-uri. Enel, în special, a fost recunoscut datorită rolului său de lider în susținerea Agendei ONU 2030 și a obiectivelor sale specifice care contribuie la patru dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU:
· SDG 4 – educație de calitate
· SDG 7 – energie curată și la prețuri accesibile
· SDG 8 – muncă decentă și creștere economică
· SDG 13 – acțiune climatică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *