free download 78 travel guides written by experts

Exista progrese in reducerea ratei de abandon scolar timpuriu

si in cresterea numarului de absolventi in Europa, dar este nevoie de mai multe eforturi

Statele membre trebuie să facă mai multe eforturi dacă doresc să atingă obiectivele educaționale ale Strategiei Europa 2020 de reducere la sub 10% a ratei abandonului școlar timpuriu și de creștere a proporției de tineri absolvenți cu diplomă la cel puțin 40%, conform cifrelor pe 2011 publicate de Eurostat. Acestea arată că s-au înregistrat progrese în statele membre, dar că există încă puternice disparități între ele și că nu este nici pe departe sigur că UE va reuși să-și îndeplinească obiectivele pentru 2020: rata celor care abandonează de timpuriu  școala este de 13,5% în prezent, față de 14,1% în 2010 și 17,6% în 2000. În 2011, 34,6% dintre persoanele cu vârsta între 30 și 34 de ani din UE dețineau o diplomă, față de 33,5% în anul anterior și respectiv 22,4% în 2000.

Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Statele membre trebuie să se concentreze asupra reformelor și să-și intensifice eforturile de punere în aplicare a unor strategii cuprinzătoare de combatere a abandonului școlar timpuriu. Ar trebui stimulat accesul la învățământul superior, concomitent cu o creștere a calității sale. Dotarea tinerilor cu aptitudinile și calificările adecvate va ajuta Europa să lupte împotriva șomajului în rândul populației tinere, să depășească criza și să profite la maximum de posibilitățile oferite de economia bazată pe cunoaștere. Dar o condiție de bază a succesului pe termen lung este realizarea de investiții serioase în educație și formare: fără finanțare adecvată, Europa nu poate câștiga lupta globală pentru creștere economică, locuri de muncă și competitivitate”.

Deși ultimele cifre indică progrese în contextul ambelor obiective, Comisia este îngrijorată că acest lucru nu se datorează reformelor, care produc efecte pe termen lung, ci sunt mai curând rezultatul șomajului în rândul tinerilor, care a făcut ca mulți dintre aceștia să rămână mai multă vreme în sistemul de educație și formare. Un alt motiv de îngrijorare este acela că obiectivele stabilite de statele membre nu sunt suficiente pentru ca UE să-și poată îndeplini țintele globale.

În ceea ce privește abandonul școlar timpuriu, definit ca procentajul de tineri între 18 și 24 de ani care dețin cel mult calificări de nivel gimnazial și nu mai participă la nicio formă de învățământ sau formare, 11 state membre au depășit referința de 10%[1], iar Malta (33,5%), Spania (26,5%) și Portugalia (23,2%) au cele mai mari rate de abandon școlar, dar au înregistrat progrese semnificative în ultimii ani. Alte state membre care au reușit să reducă abandonul școlar timpuriu sunt Cipru (11,2%), Letonia (11,8%) și Bulgaria (12,8%).

13 state membre au o rată de absolvire de studii superioare care depășește ținta de 40%[2]. Printre țările cu un nivel redus de absolvire, Slovenia (37,9%), Letonia (35,7%), Ungaria (28,1%), Portugalia (26,1%), Republica Cehă (23,8%) și România (20,4%) au înregistrat toate o creștere anuală de două puncte procentuale a acestui nivel. În schimb, Grecia (28,9%), Austria (23,8%) și Italia (20,3%) au cunoscut creșteri de doar o jumătate de punct procentual sau chiar mai mici, iar Bulgaria (27,3%) și Malta (21,1%) au înregistrat chiar o scădere a ratei de absolvire a învățământului superior. În aceeași perioadă, Polonia (36,9%), Germania (30,7%) și Slovacia (23,4%) au cunoscut ușoare creșteri ale acestor procente.

[1] Slovenia (4,2%), Republica Cehă (4,9%), Slovacia (5,0%), Polonia (5,6%), Luxemburg (6,2%), Suedia (6,6%), Lituania (7,9%), Austria (8,3%), Țările de Jos (9,1%), Danemarca (9,6%) și Finlanda (9,8%).

[2] Irlanda (49,4%), Luxemburg (48,2%), Suedia (47,5%), Finlanda (46,0%), Cipru (45,8%), Regatul Unit (45,8%), Lituania (45,4%), Franța (43,4%), Belgia (42,6%), Danemarca (42,2%), Țările de Jos (41,1%), Spania (40,6%) și Estonia (40,3%).

Context

Cifrele au fost compilate de Eurostat în cadrul anchetei sale asupra forței de muncă, anchetă ce furnizează date privind situația și tendințele pieței forței de muncă din UE, inclusiv participarea la sistemul educațional și ratele de absolvire. În iunie 2011, statele membre s-au angajat să elaboreze strategii naționale cuprinzătoare, bazate pe situația reală, pentru a reduce, până la sfârșitul anului 2012, rata abandonului școlar timpuriu.

Recomandări specifice pentru fiecare țară

La 30 mai 2012, Comisia Europeană a prezentat un set de recomandări specifice pentru fiecare stat membru cu privire la reformele necesare pentru încurajarea stabilității, creșterii și ocupării forței de muncă în întreaga UE. Șase țări (Danemarca, Ungaria, Italia, Letonia, Malta și Spania) au primit recomandări privind abordarea abandonului școlar timpuriu, în vreme ce șapte țări (Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Letonia și Slovacia) au primit recomandări privind învățământul superior.

Cooperarea la nivel european și pașii de urmat

Ca parte a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”), Comisia încurajează statele membre să conlucreze pentru reducerea ratei abandonului școlar timpuriu și pentru modernizarea învățământului superior prin identificarea și schimbul de bune practici la nivel european. În decembrie 2011, Comisia a înființat un grup de lucru format din experți din întreaga UE pentru sprijinirea elaborării unei politici de combatere a abandonului școlar timpuriu.

Comisia va prezenta un raport cu privire la ultimele evoluții ale fenomenelor abandonului școlar timpuriu și respectiv absolvirii învățământului superior în cadrul următorului Monitor al educației (toamna anului 2012) și al analizei anuale a creșterii (AAC 2013).

ANEXĂ

1. Ratele de abandon școlar timpuriu din UE (2000, 2010, 2011) și obiectivele naționale ale Strategiei Europa 2020 (în %)

2000

2010

2011

Obiective naționale

UE 27

17,6

14,1

13,5

Obiectivul UE = sub 10,0%

AT

10,2

8,3

8,3

9,5

BE

13,8

11,9

12,3

9,75

BG

:

13,9

12,8

11,0

CY

18,5

12,6

11,2

10,0

CZ

:

4,9

4,9

5,5

DE

14,6

11,9

11,5

10,0

DK

11,7

10,7

9,6

10,0

EE

15,1

11,6

10,9

9,5

EL

18,2

13,7

13,1

10,0

ES

29,1

28,4

26,5

15,0

FI

9,0

10,3

9,8

8,0

FR

13,3

12,8

12,0

9,5

HU

13,9

10,5

11,2

10,0

IE

:

11,4

10,6

8,0

IT

25,1

18,8

18,2

15,5

LT

16,5

8,1

7,9

9,0

LU

16,8

7,1

6,2

10,0

LV

:

13,3

11,8

13,4

MT

54,2

36,9

33,5

29,0

NL

15,4

10,1

9,1

9,0

PL

:

5,4

5,6

4,5

PT

43,6

28,7

23,2

10,0

RO

22,9

18,4

17,5

11,3

SE

7,3

9,7

6,6

10,0

SI

:

5,0

4,2

5,1

SK

:

4,7

5,0

6,0

UK

18,2

14,9

15,0

:

Sursă: Eurostat, Ancheta asupra forței de muncă, 2012.

Diagrama 1: Ratele de abandon școlar timpuriu pe țări în 2011 și obiectivele naționale ale Strategiei Europa 2020 (în %)

2. Ratele de absolvire a învățământului superior în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani (2000, 2010, 2011) și obiectivele naționale ale Strategiei Europa 2020 (în %)

2000

2010

2011

Obiective naționale

UE 27

22,4

33,5

34,6

Obiectivul UE = 40,0

AT

:

23,5

23,8

32,0

BE

35,2

44,4

42,6

47,0

BG

19,5

27,7

27,3

36,0

CY

31,1

45,1

45,8

46,0

CZ

13,7

20,4

23,8

38,0

DE

25,7

29,8

30,7

42,0

DK

32,1

41,2

41,2

40,0

EE

30,8

40

40,3

40,0

EL

25,4

28,4

28,9

32,0

ES

29,2

40,6

40,6

44,0

FI

40,3

45,7

46

42,0

FR

27,4

43,5

43,4

50,0

HU

14,8

25,7

28,1

30,3

IE

27,5

49,9

49,4

60,0

IT

11,6

19,8

20,3

26,0-27,0

LT

42,6

43,8

45,4

40,0

LU

21,2

46,1

48,2

66,0

LV

18,6

32,3

35,7

34,0-36,0

MT

7,4

21,5

21,1

33,0

NL

26,5

41,4

41,1

peste 40,0

PL

12,5

35,3

36,9

45,0

PT

11,3

23,5

26,1

40,0

RO

8,9

18,1

20,4

26,7

SE

31,8

45,8

47,5

40,0-45,0

SI

18,5

34,8

37,9

40,0

SK

10,6

22,1

23,4

40,0

UK

29,0

43,0

45,8

:

Sursă: Eurostat, Ancheta asupra forței de muncă, 2012.

Diagrama 2: Ratele de absolvire a învățământului superior în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de în 2011 și obiectivele naționale ale Strategiei Europa 2020 (în %)

Persoane de contact:
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)
Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Pagini Utile

* Comisia Europeană: Abandonul școlar timpuriu
* Comisia Europeană: Agenda modernizării învățământului superior
* Eurostat: Ancheta asupra forței de muncă
* Pagina de internet a comisarului Androulla Vassiliou
* Urmăriți-o pe Twitter pe Androulla Vassiliou @VassiliouEU

Bucuresti, 07.06.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *