metalshow

Exercitii de pilotare a Sistemului de Management al Calitatii in Bucuresti

Până pe data de 18 iunie 2011, România trebuie să planifice o abordare specifică, destinată îmbunătăţirii sistemelor de asigurare a calităţii formării profesionale continue (FPC), potrivit recomandării adresate tuturor ţărilor membre de către Parlamentul European şi Consiliul UE. Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) a demarat, chiar de la începutul anului trecut, proiectul „Asigurarea calităţii în sistemul de formare profesională continuă – CALISIS”.

Guvernul României a promovat recent un proiect pentru modificarea Ordonanţei 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. În termen de şase luni de la data intrării în vigoare a noilor prevederi, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind metodologiile de implementare a principiilor de asigurare a calităţii şi a organismelor externe de control.

Proiectul iniţiat de CNFPA, intitulat „Asigurarea calităţii în sistemul de formare profesională continuă – CALISIS” (www.cnfpa.ro/calisis), este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se desfăşoară pe o perioadă de 36 luni, în parteneriat cu TILS România, Fiatest, Fiatest Centru Educaţional, Camporlecchio Educaţional Italia, ISFOL Italia, IF Italia Forma şi Gruppo Pragma.

„În condiţiile în care este necesar să utilizăm şi să dezvoltăm un cadru european pentru asigurarea calităţii în sistemul de formare continuă, este evident că România are nevoie de îmbunătăţirea sistemului actual de autorizare a furnizorilor, precum şi de implementare a unor proceduri şi mecanisme de asigurare şi management al calităţii la diferitele paliere implicate în sistemul FPC, declară Mihaela Udrea, managerul proiectului CALISIS. Acest cadru vizează obiective care conduc la acoperirea directă a nevoilor, prin activităţi novatoare care implică îmbunătăţirea sistemului existent şi dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanisme noi de asigurare şi management al calităţii pe baze transnaţionale.” Proiectul CALISIS reprezintă o provocare pentru formarea profesională continuă din România, deoarece, prin obiectivele sale, îşi propune pe de o parte, să dezvolte un sistem de asigurare a calităţii a FPC compatibil cu Cadrul European de Referinţă în Asigurarea Calităţii în educaţie şi formare profesională, iar pe de altă parte, să formeze specialişti care să implementeze acest sistem.

Într-o primă etapă, specialiştii implicaţi în proiect au făcut o analiză a sistemului de FPC din România, din punct de vedere legislativ, administrativ şi operaţional, cât şi a principiilor de fond ale managementului şi asigurării calităţii aplicabile la sistemul de FPC din România, pe baza unor ample cercetări care se găsesc pe site-ul //www.cnfpa.ro/calisis/index.php?&l=rezultate. În luna iulie, experţii români şi străini au organizat la Iaşi şi Cluj acţiuni de pilotare a procedurilor şi instrumentelor de asigurare a calităţii în FPC elaborate în cadrul proiectului CALISIS. Programul s-a adresat personalului comisiilor de autorizare judeţene, personalului secretariatelor tehnice judeţene, cât şi furnizorilor de formare profesională a adulţilor şi specialiştilor care evaluează programele de formare profesională în vederea autorizării.

Aceleaşi acţiuni de pilotare s-au efectuat zilele acestea şi la nivelul CNFPA, experienţa partenerilor italieni a avut un impact deosebit pentru înţelegerea direcţiilor în care trebuie orientat sistemul de asigurare a calităţii în FPA în România, spre a corespunde cerinţelor cadrului european de referinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională. „Activităţile şi rezultatele proiectului vor asigura coerenţa cadrului pentru funcţionarea ulterioară a tuturor structurilor implicate în implementarea sistemului la nivel central şi local, cât şi pentru un număr semnificativ de furnizori de formare. Proiectul este structurat în aşa fel încât să producă efecte pe termen lung de consolidare a cooperării între actorii cheie din domeniul asigurării şi managementului calităţii în FPC”, consideră Felicia Zarojanu, director general al CNFPA.

În perioada 26-30 iulie, la hotel Confort Traian se va desfăşura acţiunea de pilotare a sistemul de management al calităţii pentru personalulul Comisiei de Autorizare a municipiului Bucureşti, personalulul Secretariatului Tehnic, furnizorii de formare profesională a adulţilor şi specialiştii care evaluează programele de formare profesională în vederea autorizării, din Bucureşti. Alături de experţii români din cadrul programului, vor participa şi specialişti din Italia, de la Gruppo Pragma, IF Italia Forma.

Bucuresti, 26.07.2010

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *