free download 78 travel guides written by experts

EXEC-EDU: Programele de dezvoltare manageriala inregistreaza o crestere de 20%

a volumului de cereri anul acesta

Pe o piaţă de training tot mai matură, reprezentanţii EXEC-EDU – compania de formare continuă creată de ASEBUSS – constată o creştere substanţială a ponderii companiilor româneşti în totalul clienţilor săi.

Compania EXEC-EDU, unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa de training, a organizat ieri, 20 Octombrie 2008 ceremonia de absolvire pentru programele de certificare din anul 2007-2008. Au primit certificate 170 de manageri, absolvenţi ai celor mai complexe programe deschise ale EXEC-EDU: Managementul strategic al resurselor umane, Managementul proiectelor, Marketing şi vânzări, Dezvoltarea competenţelor de lider, Excelenţă în management, Finanţe pentru manageri, Finanţe pentru manageri avansat, Certificat în Raportare Financiară Internaţională.  

Potrivit reprezentanţilor EXEC-EDU, în anul de studii 2007-2008, cele mai solicitate programe de training au fost cele de leadership, urmate de programele de negociere, vânzări, time management şi managementul proiectelor, înregistrându-se un raport aproape egal privind volumul de cereri din partea companiilor româneşti şi  cele multinaţionale.

“Anul acesta, dorim să remarcăm tendinţa de creştere a ponderii companiilor româneşti în totalul clienţilor noştri. Acest trend s-a accentuat după 2006 pe fondul creşterii concurenţei pre şi post aderare la Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, companiile româneşti au înţeles că trebuie să se concentreze asupra programelor de dezvoltare complexe, care le oferă fundamentul necesar pentru construirea unor competenţe solide.

Pentru următorii ani, apreciem că cererile companiilor se vor îndrepta tot mai mult către soluţiile personalizate propuse de furnizorii de training, în funcţie de necesităţile pe care aceştia le identifică, în urma unui proces de consultanţă în organizaţia beneficiară. Aici va interveni avantajul parteneriatelor pe termen lung între furnizori şi clienţi, parteneriate construite pe încrederea oferită de reuşita programelor, reuşită concretizată în creşterea performanţelor companiei”, a declarat prof. univ. dr. Lavinia Raşcă, Director general Exec-Edu.  

„Dezvoltarea angajaţilor unei companii va presupune combinarea consultanţei cu programele de instruire centrate pe participant, cu coachingul, mentoringul şi, uneori, cu terapia. De aceea, EXEC-EDU şi ASEBUSS vor continua să realizeze împreună o paletă foarte largă de programe pentru manageri. În cadrul lor, participanţii învaţă să ia singuri cele mai complexe decizii, fiind expuşi la simulări de afaceri, studii de caz şi dileme manageriale, la dezbateri în care trebuie să ştie să-ţi susţină punctul de vedere, dar şi să asculte şi să reflecteze atent asupra celor menţionate de ceilalţi, consolidându-şi asfel abilităţile profesionale şi personale”, declară Oana Scarlat, Director Marketing Exec-Edu.

În ceea ce priveşte piaţa de training din România, reprezentanţii EXEC– EDU constată o creştere de 20% a volumului de cereri pentru programele de instruire anul acesta, iar pentru anul 2009 compania se aşteaptă la un ritm de creştere de cel puţin 10%.

Anul acesta, au finalizat cursurile EXEC-EDU peste 700 de cursanţi, în creştere cu 20% faţă de anul trecut. Primele locuri între companiile finanţatoare sunt cele de telecomunicaţii şi electronice, urmate de sectoarele construcţii-imobiliare şi farmaceutic.

Până în prezent, numărul total al persoanelor care au beneficiat de cursuri şi consultanţă din partea specialiştilor EXEC-EDU se ridică la 7000 de persoane, din aproximativ 2000 de companii client.

Bucuresti, 21.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *