free download 78 travel guides written by experts

„Europeana”, biblioteca digitala a Europei, este acum online

S-a deschis astăzi pentru public biblioteca europeană multimedia online „Europeana”. La adresa www.europeana.eu, utilizatorii internetului din întreaga lume vor găsi de acum peste două milioane de cărţi, hărţi, înregistrări, fotografii, documente de arhivă, tablouri şi filme din bibliotecile naţionale şi instituţiile culturale ale celor 27 de state membre ale UE. „Europeana” inaugurează noi modalităţi de explorare a patrimoniului european: printr-un portal web disponibil în toate limbile UE, amatorii de artă, literatură, ştiinţă, politică, istorie, arhitectură, muzică sau cinema vor putea accesa rapid şi gratuit cele mai mari colecţii şi capodopere din Europa reunite într-o singură bibliotecă virtuală. Acesta este însă numai începutul. Din 2010, biblioteca va pune la dispoziţie milioane de opere reprezentând bogata diversitate culturală a Europei şi va cuprinde zone interactive, cum ar fi comunităţile interesate de anumite teme. Uniunea Europeană va cheltui două milioane de euro pe an în acest scop în perioada 2009–2011. În acelaşi timp, Comisia intenţionează să atragă participarea sectorului privat în vederea extinderii ulterioare a bibliotecii digitale europene. Înfiinţarea bibliotecii digitale „Europeana” a fost susţinută printr-o rezoluţie adoptată cu majoritate covârşitoare de Parlamentul European în septembrie 2007.

„«Europeana» îmbină avantajul competitiv european în domeniul tehnologiilor comunicaţiei şi reţelelor cu bogăţia patrimoniului nostru cultural”, a declarat José Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene. „Europenii vor putea accesa de acum cu uşurinţă, repede şi într-un singur spaţiu incredibilele resurse ale marilor noastre colecţii. «Europeana» este mult mai mult decât o bibliotecă. Este o adevărată forţă inspiratoare, un imbold pentru europenii secolului al XXI-lea să se întreacă în creativitate cu unii din cei mai inventivi înaintaşi, cum ar fi marile personalităţi ale Renaşterii. Închipuiţi-vă numai ce posibilităţi oferă  studenţilor, erudiţilor, iubitorilor de artă faptul de a avea la dispoziţie, de a putea combina şi cerceta online comorile culturale ale tuturor statelor membre. Se demonstrează astfel cu pregnanţă faptul că în centrul integrării europene stă cultura.”

„«Europeana» ne oferă şansa de a călători în timp, de a traversa frontiere şi de a descoperi noi semnificaţii ale culturii noastre. Mai mult, ea va apropia oamenii de propria lor istorie şi, totodată, unii de alţii graţie unor pagini şi instrumente interactive”,  a apreciat Viviane Reding, comisarul european pentru societatea informaţională şi mass-media.  „Fac apel acum la instituţiile culturale, editurile şi companiile de tehnologie din Europa să umple rafturile bibliotecii cu noi materiale în format digital. Trebuie să facem din «Europeana» un mediu de participare creatoare interactivă la îndemâna celor dornici să-şi modeleze propria contribuţie la cultura Europei şi s-o împărtăşească altora. Obiectivul meu este ca «Europeana» să cuprindă cel puţin 10 milioane de obiecte până în 2010.”

„Prin intermediul proiectului «Europeana», instituţiile culturale devin mai relevante pentru generaţia Web 2.0, care vrea să citească texte, să urmărească filme, să asculte sunete, să vadă imagini – toate în acelaşi timp şi în acelaşi loc”, adaugă Elisabeth Niggermann, director general al Bibliotecii Naţionale Germane şi preşedinte al Fundaţiei pentru Biblioteca Digitală Europeană, care s-a ocupat de realizarea proiectului. „Oferind tinerilor o experienţă multimedia completă, «Europeana» îi va racorda la cultura trecută şi prezentă a continentului."  
    
„Europeana” le permite celor interesaţi să caute şi să navigheze simultan prin colecţiile digitizate ale bibliotecilor, arhivelor şi muzeelor europene. Prin urmare, utilizatorii pot cerceta diverse teme fără să caute şi să viziteze o multitudine de site-uri şi resurse.

Proiectul iniţiat de Comisie în 2005 a fost realizat în strânsă colaborare cu bibliotecile naţionale şi alte organisme culturale ale statelor membre, precum şi cu sprijinul consistent al Parlamentului European. Găzduită de Koninklijke Bibliotheek, biblioteca naţională olandeză, „Europeana”  este administrată de Fundaţia pentru Biblioteca Digitală Europeană, care reuneşte principalele asociaţii europene de biblioteci, arhive, muzee, arhive audiovizuale şi instituţii de cultură.

Peste 1 000 de aşezăminte culturale de pe tot cuprinsul Europei au oferit materiale pentru acest proiect. Muzeele europene, inclusiv Louvre din Paris şi Rijksmuseum din Amsterdam, au pus la dispoziţie tablouri şi obiecte din colecţiile lor în format digital. Arhivele diferitelor state au contribuit cu documente naţionale importante, iar Institutul Naţional al Audiovizualului din Franţa a furnizat 80 000 de înregistrări de emisiuni reprezentative pentru sec. al XX-lea, începând cu primele imagini filmate pe câmpurile de luptă din Franţa în 1914. Bibliotecile naţionale de pe întregul continent participă cu manuscrise şi tipărituri, inclusiv exemplare digitale ale unor cărţi celebre, care au dăruit lumii noi idei.

În 2009-2010, prin intermediul programului de cercetare al UE, se vor finanţa  noi studii asupra bibliotecilor digitale, în valoare de circa 69 de milioane de euro. În aceeaşi perioadă, sectorul societate informaţională al Programului pentru Competitivitate şi Inovare va aloca aproximativ 50 de milioane de euro pentru ameliorarea accesului la patrimoniul cultural şi ştiinţific european.
    
Context:

Comisia Europeană a început să lucreze la digitizarea şi accesibilitatea online a materialelor culturale încă din anul 2000. În următorii cinci ani, Comisia a cofinanţat proiecte de cercetare şi a stimulat o mai bună colaborare între statele membre care doreau să-şi pună patrimoniul cultural online.

În iunie 2005, comisarul Viviane Reding a făcut din biblioteca digitală europeană un proiect-cheie al strategiei „i2010 – o societate informaţională europeană pentru creştere şi locuri de muncă”(IP/05/643). În septembrie 2005, Comisia a schiţat măsurile necesare pentru a pune patrimoniul cultural şi ştiinţific european la dispoziţia publicului larg ( IP/05/1202). În august 2008, Comisia a solicitat statelor membre să-şi intensifice participarea la „Europeana”, în special furnizând noi fonduri pentru digitizare şi specificând mai clar cât material intenţionau să digitizeze. ( IP/08/1255, MEMO/08/546).

În activitatea legată de realizarea bibliotecii digitale europene, Comisia a fost asistată de un grup de experţi de nivel înalt  de la diferite instituţii culturale, societăţi de TIC şi deţinători de drepturi din sectorul public şi privat.
    
Pagini Utile

* Biblioteca electronică Europeana
//www.europeana.eu

* Iniţiativa privind bibliotecile electronice
//ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

* Informaţii pentru presă
//ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4505

* Rezoluţia Parlamentului European din 27 septembrie 2008, „Către o bibliotecă digitală europeană” (raportor: Marie-Hélène Descamps):
//www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2007-0416

Bucuresti, 20.11.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *