free download 78 travel guides written by experts

eLife – Dezvoltarea inovatiei, creativitatii, responsabilitatii

si sustenabilitatii antreprenoriatului romanesc

Începând cu luna noiembrie 2011, în cadrul proiectului strategic eLife – Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului românesc, începe o noua activitate prin care se oferă servicii gratuite de asistenţă şi consultanţă personalizată pentru 500 de viitori antreprenori. Activitatea se adresează persoanelor interesate să-şi deschidă propria afacere, inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off, şi are la bază servicii suport particularizate.

O parte dintre firmele nou create prin acordarea de consultanţă în cadrul proiectului vor beneficia de sprijin în demersurile lor, fiind asistate de către companii consolidate de pe piaţă, atât prin coaching direct, cât şi virtual. Mai mult decât atât, proiectul oferă posibilitatea ca 9 beneficiari direcţi care îşi înfiinţează firme să participe gratuit la o vizită în străinătate pentru stabilirea de parteneriate transnaţionale.

Descriere activitate:

Servicii de asistenţă şi consultanţă directă: participanţilor li se va acorda consultanţă în afaceri, de către consultanţi specializaţi, prin furnizarea unor informaţii specifice referitoare la: furnizori, clienţi, posbilitatea dezvoltării de parteneriate cu alte firme sau date despre posibilităţile de formare/specializare profesională şi modul de elaborare al unui plan de afaceri.

Utilizarea asistenţei informaţionale şi electronice din portal: toţi participanţii la proiect vor beneficia de asistenţă prin portalul proiectului. Acesta conţine informaţii legislative, tutoriale (inclusiv pentru realizarea de pagini WEB) servicii de tip incubator virtual de afaceri, date despre sursele de finanţare, dicţionare cu termeni specifici, sau cursuri de formare/specializare profesională. Având acces la această sursă de informare, beneficiarii vor înţelege şi vor putea aplica individual noţiunile şi metodele prezentate.

Punerea în contact cu potenţiali partneri de afaceri pentru start-up-urile realizate: proiectul cuprinde activităţi de sprijin pentru noi întreprinzători prin dezvoltarea de parteneriate între noile companii create şi cele deja consacrate pe piaţă. La nivel naţional, vor fi selectaţi 150 de participanţi la bursele de contacte directe şi 250 participanţi la bursele de contacte virtuale. La nivel transnaţional, în urma unei selecţii ulterioare, 9 beneficiari direcţi, aleşi din rândul celor înscrişi, vor participa la o vizită în afara graniţelor ţării pentru stabilirea de parteneriate transnaţionale cu potenţiali parteneri de afaceri străini.

Înscriere:

Proiectul se adresează celor interesaţi de crearea de afaceri, care doresc să beneficieze de setul complet de măsuri de analiză, informare şi formare personalizată. Se pot înscrie persoanele domiciliate în oricare dintre cele trei regiuni ale proiectului, trimiţând un e-mail la adresa mariana.nicolae@rei.ase.ro.

Academia de Studii Economice din Bucureşti, împreună cu SIVECO Romania SA din Bucuresti, ADAF – Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin din Bucureşti, Centrul de Inovare şi Dezvoltare de Afaceri din Bucureşti, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură din Suceava, Fundaţia PAEM din Alba Iulia şi ADEPFO – Association de Developpement des Pyrenees par la Formation din Franţa, implementează începând cu 1 decembrie 2010 proiectul strategic „eLife – Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului românesc”.

Proiectul se va derula pe o perioada de 3 ani şi este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1.: „Antreprenoriatul, o alternativă de carieră”.

Bucuresti, 28.11.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *