metalshow

DOBROGEA BISCUIT implementeaza SIVECO Applications

Companie dinamică și flexibilă, ce deţine cea mai modernă linie de biscuiţi din România, Dobrogea Biscuit a finalizat, recent, implementarea pachetului informatic integrat SIVECO Applications, soluţie complexă ţi completă, adaptată la standardele europene ţi internationale, având solide referinţe pe piaţa românească.

Parte din grupul Dobrogea, DOBROGEA BISCUIT este un lider pe piaţa românească în domeniul panificaţiei și morăritului.

Înscriindu-se în tradiţia grupului, managementul acestei companii şi-a dorit  o soluţie care sã îmbine cele mai noi abordãri tehnologice specifice cu cele din domeniul tehnologiei informaţiei, fiind conştient că numai aţa va reusi să obţină flexibilitatea ţi agilitatea necesară pentru a concura cu succes pe piaţa româneascã, aflatã într-o continuã schimbare.

"Am selectat compania SIVECO România SA pentru că o considerâm  cel mai bun furnizor de soluţii IT, fiind un lider pe piaţa româneascã. Din start am solicitat angajaţilor DOBROGEA BISCUIT alinierea la standardul propus prin implementarea soluţiei SIVECO România SA şi nu am greşit. Rezultatele obţinute confirmã aceastã abordare", precizează doamna Fotini Teodorescu – Preţedinde DOBROGEA GRUP.

Proiectul a început cu implementarea sistemului informatic integrat SIVECO Applications (soluţie de tip ERP – Enterprise Resouce Planning) ţi s-a continuat cu sistemul informatic pentru management SIVECO BUSINESS ANALYZER (instrument pentru Business Inteligence). Principalul avantaj al unei astfel de abordări este dat de integrarea puternică între sistemul informatic pentru managementul operaţional cu cel  pentru managementul strategic. Un alt mare avantaj este generat de faptul cã SIVECO România SA, ca dezvoltator al soluţiei, a fãcut  toate customizãrile necesare pentru implementarea fluxurilor de business ale clientului în sistemul informatic. Experienţa implementărilor anterioare ţi faptul că ele au fost finalizate cu succes a influenţat pozitiv realizarea acestui proiect.

Nucleul  întregii activitaţi a companiei DOBROGEA BISCUIT o reprezintã producţia, din acest motiv fiind necesarã asigurarea unei gestiuni cât mai eficiente a tuturor etapelor de producţie. Componenta  de Management al Producţiei asigură gestionarea fluxului de pregătire, programare, lansare, urmărire ţi control a activităţii de producţie. Ea este puternic interfaţatã cu celelalte componente ale pachetului integrat SIVECO Applications.

"Soluţia propusã de SIVECO România SA pentru DOBROGEA BISCUIT faciliteazã transformarea datelor în informaţii, a informaţiilor în decizii şi a deciziilor în acţiuni. Ea combinã avantajele unei soluţii standard de tip ERP cu cele ale unei soluţii proprii (de tip "in – house") putând fi considerată un model de colaborare între furnizor si beneficiar", afirmã doamna Irina Socol, director general SIVECO România SA.

În urma implementării, DOBROGEA BISCUIT a câștigat beneficii importante, precum creşterea performanţelor, prin reducerea costurilor şi a pierderilor şi prin productivitate sporită, dar și creşterea flexibilitãţii şi agilitãţii la schimbãrile apãrute pe piaţã.

"Se poate afirma cã prin achiziţia soluţiei dezvoltate de SIVECO România SA,  DOBROGEA BISCUIT a obţinut o reducere a costurilor totale cu achiziţia/implementarea/exploatarea ei (TCO – Total Cost of Ownership) şi a perioadei necesare pentru returnarea investiţiei (ROI – Return on Investment) cu cel puţin 25%, comparativ cu soluţii similare existente pe piaţã" – afirmã doamna Sereda Toma, director general DOBROGEA BISCUIT.

Bucuresti, 20.11.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *