free download 78 travel guides written by experts

Comisia va recupera, de la statele membre, 426 de milioane de euro,

reprezentand cheltuieli in cadrul PAC

În cadrul așa-numitei proceduri de verificare și închidere a conturilor, Comisia Europeană revendică astăzi o sumă totală de 436 de milioane de euro, reprezentând fonduri din cadrul politicii agricole a UE cheltuite în mod incorect de statele membre. Întrucât unele dintre aceste fonduri au fost deja recuperate de la statele membre, impactul financiar este ușor mai mic, ridicându-se la 426 de milioane de euro. Banii sunt returnaţi la bugetul UE deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăților și cu controlul cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligația de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect. Pentru a ține seama de presiunile financiare resimțite în unele state membre ca urmare a crizei financiare, Comisia a adoptat un regulament prin care autorizează statele membre care beneficiază de asistență financiară să întârzie, în anumite condiții, cu până la 18 luni rambursarea fondurilor utilizate în mod incorect. Această măsură se adaugă la opțiunile existente de a solicita eșalonarea rambursării de-a lungul unui număr limitat de ani. Primul stat membru care a depus o cerere pentru această facilitate a fost Grecia.

Principalele corecții financiare

În conformitate cu această ultimă decizie, vor fi recuperate fonduri de la Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Marea Britanie. Cele mai semnificative corecții individuale sunt:
· 131,3 milioane de euro revendicate de la Spania pentru plantarea de viță-de-vie fără drepturi de (re)plantare;
· 98,9 milioane de euro revendicate de la Italia pentru plantarea de viță-de-vie fără drepturi de (re)plantare;
· 71,5 milioane de euro revendicate de la Grecia pentru deficiențe ale controalelor privind stafidele;
· 62,9 milioane de euro revendicate de la Franța pentru deficiențe ale controalelor privind primele pentru bovine;
· 21,3 milioane de euro revendicate de la Grecia pentru plantarea de viță-de-vie fără drepturi de (re)plantare;
· 13,3 milioane de euro (impact financiar: 13,1 milioane EUR) revendicate de la Polonia pentru un sistem de sancționare deficient, precum și pentru nedefinirea bunelor condiții agricole și de mediu (GAEC – Good Agricultural and Environment Conditions) privind eco-condiționalitatea;
· 11,6 milioane de euro revendicate de la Grecia pentru absența sistemului de control al producției și depozitării zahărului.

Statele membre sunt responsabile cu gestionarea majorității plăților din cadrul PAC, în principal prin intermediul agențiilor lor de plăți. De asemenea, statele membre sunt responsabile cu controalele, de exemplu în ce priveşte verificarea cererilor pentru plățile directe depuse de fermieri. Comisia desfășoară peste 100 de audituri în fiecare an, verificând dacă controalele și măsurile în ceea ce privește deficiențele sunt suficiente, și are dreptul să recupereze arieratele dacă auditurile constată că măsurile luate de statul membru în cauză nu sunt suficiente pentru a garanta că fondurile UE au fost cheltuite în mod adecvat.

Pentru detalii privind modul în care funcționează sistemul de verificare și închidere a conturilor anuale, a se vedea MEMO/12/109 și fișa informativă intitulată „Pentru o gestionare înțeleaptă a bugetului agricol”, disponibilă pe internet la adresa:
//ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

În tabelele atașate (anexele I și II) sunt incluse detalii privind corecțiile individuale, per stat membru și per sector.

Persoane de contact:
Roger Waite (+32 2 296 14 04)
Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Anexa I – Verificarea și închiderea conturilor FEGA și FEADR
Decizia 38: Corecții efectuate per stat membru (în milioane de euro)

Sectorul și motivul aplicării corecției

Valoarea corecției

Valoarea impactului financiar al corecției[1]

Danemarca

Prime pentru șeptel – corecție propusă pentru neaplicarea de sancțiuni privind prima specială pentru bovine

0,116

0,116

Estonia

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe în verificarea caracterului rezonabil al costurilor și deficiențe ale controalelor ce antrenează un risc de dublă finanțare

0,798

0,798

Franța

Prime pentru șeptel – corecție propusă pentru introducerea cu întârziere în baza de date a mișcărilor de animale, deficiențe în verificarea documentelor justificative, deficiențe privind aplicarea noțiunii de erori evidente și privind accesul la baza de date națională de identificare a abatoarelor

62,919

62,919

Germania

Alte corecții – corecție propusă pentru erorile cunoscute în ce priveşte populația din cadrul FEGA și FEADR, constatate în cadrul operaţiunii de verificare și închidere a conturilor pentru exercițiul financiar 2008

0,170

0,170

Grecia

Restituiri la export – corecție propusă pentru absența sistemelor de control al producției și depozitării zahărului

11,580

11,580

Fructe și legume – corecție propusă pentru numărul insuficient de controale administrative și neaplicarea de sancțiuni în cadrul prelucrării citricelor

0,513

0,513

Fructe și legume – corecție propusă pentru deficiențe privind producția minimă de stafide

71,506

71,506

Vin – corecție propusă pentru plantarea de viță-de-vie fără drepturi de (re)plantare

21,336

21,336

Italia

Fructe și legume – corecție propusă pentru plăți efectuate după termenul regulamentar

0,515

0,515

Fructe și legume – corecție propusă pentru deficiențe în controlul producției de roșii

8,747

8,747

Fructe și legume – corecție propusă pentru deficiențe în controalele administrative și contabile

2,784

2,784

Vin – corecție propusă pentru plantarea de viță-de-vie fără drepturi de (re)plantare

98,881

98,881

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru controalele la fața locului întârziate privind măsurile de agromediu și pentru deficiențe privind anunțarea controalelor la fața locului

0,663

0,663

Marea Britanie

Restituiri la export – corecție propusă pentru deficiențe ale controalelor de substituție

0,002

0,002

Prime pentru șeptel – corecție propusă pentru neaplicarea de sancțiuni în cazul nerespectării cerințelor privind animalele care fac obiectul unor cereri de finanțare care depășesc cota, al plăților către solicitanți cu mai puțin de 10 drepturi de cotă și al deficiențelor în aplicarea de penalități pentru animalele dispărute

0,055

0,055

Olanda

Alte corecții – corecție propusă pentru erori descoperite în timpul operaţiunii de verificare și închidere a conturilor pentru exercițiul financiar 2007

0,081

0,081

Polonia

Eco-condiționalitate – corecție propusă pentru nedefinirea unor bune condiții agricole și de mediu și pentru deficiențe ale sistemului de sancționare

13,287

13,141

Portugalia

Prime pentru șeptel – corecție propusă pentru neaplicarea de sancțiuni și excluderea anumitor populații de la controalele la fața locului

0,110

0,110

Alte corecții – corecție propusă pentru erorile descoperite în cadrul operaţiunii de verificare și închidere a conturilor pentru exercițiul financiar 2008

1,405

1,405

România

Întârzierea plăților – corecție propusă pentru nerespectarea termenelor de plată

7,674

rambursare în valoare de 1,726

Slovenia

Alte corecții – corecție propusă pentru erorile descoperite în cadrul operaţiunii de verificare și închidere a conturilor pentru exercițiul financiar 2008

0,008

0,008

Alte corecții – corecție propusă pentru erorile descoperite în cadrul operaţiunii de verificare și închidere a conturilor pentru exercițiul financiar 2009

0,006

0,006

Spania

Vin – corecție propusă pentru plantarea de viță-de-vie fără drepturi de (re)plantare

131,301

131,301

Dezvoltare rurală – Corecție propusă pentru deficiențe privind controalele la fața locului, măsurarea parcelelor agricole, aplicarea unor bune practici agricole referitoare la măsurile de agromediu și zonele defavorizate

1,061

1,061

TOTAL

435,519

425,973[1] Impactul financiar al corecției ia în considerare corecțiile anterioare suprapuse și sumele recuperate deja de Comisia Europeană.

Anexa II – Verificarea și închiderea conturilor FEGA și FEADR
Decizia 38: Corecții per sector (în milioane de euro)

Sector

Valoarea corecției

Valoarea impactului financiar al corecției[1]

Restituiri la export

11,582

11,582

Fructe și legume

84,065

84,065

Vin

251,518

251,518

Prime pentru șeptel

63,201

63,201

Eco-condiționalitate

13,287

13,141

Dezvoltare rurală

2,522

2,522

Întârzierea plăților

7,674

-1,726

Alte corecții

1,670

1,670

TOTAL

435,519

425,973[1] Impactul financiar al corecției ia în considerare corecțiile anterioare suprapuse și sumele deja recuperate de Comisia Europeană.

Bucuresti, 22.06.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *